Vlada RS je dne 18. 5. 2023 na 50. redi seji izdala Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike, s katerim je naloge Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije prevzel Odbor za spremljanje izvajanja strateškega načrta SKP. 

Vsa vsebina, ki se nanaša na delovanje Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije, je tako od 20. 5. 2023 objavljena na podstrani Odbor za spremljanje SKP.

Glavne naloge Odbora za spremljanje

Glavne naloge Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije so zlasti pregled izvajanja PRP 2014–2020 in napredka pri doseganju ciljev (preko finančnih podatkov in kazalnikov), potrjevanje letnih poročil, najmanj enkrat letno pa mora biti Odbor za spremljanje PRP 2014–2020 seznanjen z rezultati vrednotenj v okviru načrta vrednotenja.

Zastopanost članov Odbora za spremljanje

Člani Odbora za spremljanje so predstavniki ministrstev in vladnih služb, ekonomskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij, ki delujejo na področju razvoja podeželja, ter lokalnih skupnosti. V Odboru za spremljanje so zastopani tudi organi in organizacije, zadolžene za varovanje okolja in enakost spolov. Skupaj je v Odboru za spremljanje zastopanih 34 različnih javnih in zasebnih institucij ter organizacij.

Sklep o imenovanju

Vlada je na 51. redni seji dne 3. 9. 2015 sprejela Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije. Z dnem sprejema tega sklepa sta prenehala veljati Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 18/09, 22/10, 45/10, 43/11, 35/12, 74/13, 30/15 in 35/15) in Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 30/15).

Neuradno prečiščeno besedilo: Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (čistopis –  neuradno prečiščeno besedilo)

Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja RS (z dne 15. 12. 2022 – v veljavi)

Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja RS (z dne 25. 8. 2022 – v veljavi)

Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja RS  (sprejet na 326. dopisni seji Vlade z dne 10. 2. 2022 – v veljavi)
Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
(sprejet na 65. seji Vlade dne 18. 3. 2021 – v veljavi)

Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (sprejet na 55. seji Vlade dne 19. 12. 2019 – v veljavi)

Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (sprejet na 160. redni seji Vlade dne 13. 12. 2017 – v veljavi)

Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (sprejet na 138. redni seji Vlade dne 8. 6. 2017 – v veljavi)

Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (sprejet na 128. redni seji Vlade dne 30. 3. 2017 – v veljavi)

Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (sprejet na 87. redni seji Vlade dne 12. 5. 2016 – v veljavi) 

Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (sprejet na 51. redni seji Vlade dne 3. 9. 2015 – v veljavi)

Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Ur. l. RS, št. 30/2015 z dne 30. 4. 2015) – prenehal veljati

 

Poslovnik

Poslovnik odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (10. 1. 2023 – v veljavi)

Poslovnik Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (15. 2. 2018 – prenehal veljati)

Poslovnik Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (28. 7. 2017 – prenehal veljati)

Poslovnik Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (6. 6. 2016 – prenehal veljati)

Poslovnik Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (25. 9. 2015 – prenehal veljati)

Poslovnik Odbora za spremljanje PRP 20142020 (23. 6. 2015 – prenehal veljati)

 

Zapisniki sej

Zapisnik 1. seje Odbora za spremljanje za PRP 2014–2020 (datum seje 23. 6. 2015)

Zapisnik 2. seje Odbora za spremljanje za PRP 2014–2020 – dopisna seja (20. – 22. 7. 2015)

Zapisnik 3. seje Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije – dopisna seja (23. – 25. 9. 2015)

Zapisnik 4. seje Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (17. 12. 2015)

Zapisnik 5. seje Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (6. 6. 2016)

Zapisnik 6. seje Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (20. 10. 2016)

Zapisnik 7. seje Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (20. 12. 2016)

Zapisnik 8. seje Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (3. 3. 2017)

Zapisnik 9. seje Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (6. 7. 2017)

Priloga: Pripombe ZRSVN na gradivo (Evalvacijsko poročilo PRP 2014-2020) za 9. sejo Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije

Zapisnik 10. seje Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (28. 7. 2017)

Zapisnik 11. seje Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (10. 10. – 13. 10. 2017)

Zapisnik 12. seje Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (15. 2. 2018)

Zapisnik 13. seje Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (6. 6. 2018)

Zapisnik 14. seje Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (7. 2. 2019)

Zapisnik 15. seje Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (7. 6. 2019)

Zapisnik 16. seje Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (31. 7. do 2. 8. 2019)

Zapisnik 17. seje Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (19. 6. 2020)

Zapisnik 18. seje Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (22. 9. 2020)

Zapisnik 19. seje Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (8. 6. 2021)

Priloga: Glasovanje na 19. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja (PRP) – ločeno mnenje6.LAS_DRSP

Zapisnik 20. seje Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (24. 12. 2021)

Zapisnik 21. seje Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije – spletna seja (30. 5. 2022)

Zapisnik 22. seje Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije – dopisna seja (19.10. do 21. 10. 2022)

Priloga k zapisniku 22. seje: Mnenje Evropske komisije (Ref. Ares(2022)7350096 – 24/10/2022): Written consultation of the Monitoring Committee of the Slovenian Rural Development Programme 2014-2022, held between 19 and 21 October 2022

Zapisnik 23. seje Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (10. 1. 2023)

Zapisnik 24. seje Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije – spletna seja (6. 2. 2023)

Zapisnik 25. seje Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije – dopisna seja (27. 3. do 29. 3. 2023)

Priloga k zapisniku 25. seje: Mnenje Evropske komisije (Ref. Ares(2023)2265275 – 29/03/2023): Written consultation of the Monitoring Committee of the Slovenian Rural Development Programme 2014-2022, held between 27 and 29 March 2023

Prijava na e-novice

Deli z drugimi