• MONITORINGI POPULACIJ IZBRANIH CILJNIH VRST PTIC NA OBMOČJIH NATURA 2000:

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2023 in sinteza monitoringa 2021-2023 (DOPPS, september 2023)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst na območjih Natura 2000 v letu 2022 (DOPPS, september 2022)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst na območjih Natura 2000 v letu 2021 (DOPPS, september 2021)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst na območjih Natura 2000 v letu 2020 (DOPPS, september 2020)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst na območjih Natura 2000 v letu 2019 (DOPPS, september 2019)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2018 in sinteza monitoringa 2016–2018 (DOPPS, november 2018)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst na območjih Natura 2000 v letu 2017 (DOPPS, november 2017)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst na območjih Natura 2000 v letu 2016 (DOPPS, november 2016)

Monitoring populacij izbranih vrst ptic – popisi gnezdilk 2015 – Poročilo, Popisni protokol za velikega skurha Numenius arquata (DOPPS, november 2015)

 

  • MONITORINGI SPLOŠNO RAZŠIRJENIH VRST PTIC ZA DOLOČITEV SLOVENSKEGA INDEKSA PTIC KMETIJSKE KRAJINE:

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letih 2021, 2022 in 2023 za določitev vrednosti slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – končno poročilo (september 2023, DOPPS, Ljubljana)

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – delno poročilo za leto 2022 (december 2022, DOPPS, Ljubljana)

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – poročilo za leto 2021 (DOPPS, Ljubljana)

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – poročilo za leto 2020 (DOPPS, Ljubljana)

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – delno poročilo za leto 2019 (DOPPS, Ljubljana, dec. 2019)

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – poročilo za leto 2018 (DOPPS, Ljubljana)

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – poročilo za leto 2017 (DOPPS, Ljubljana)

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – poročilo za leto 2016 (DOPPS, Ljubljana)

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – poročilo za leto 2015 (DOPPS, Ljubljana)

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – poročilo za leto 2014 (DOPPS, Ljubljana)

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – poročilo za leto 2013; PRILOGE: Priloge 1-7, Prilogi 8-9 (DOPPS, Ljubljana)

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – poročilo za leto 2012; PRILOGE: Priloge 1-3; Priloge 4-6; Priloge 7-8 (DOPPS, Ljubljana)

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – poročilo za leto 2010; poročilo za leto 2011 (DOPPS, Ljubljana)

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letu 2009 za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine (končno poročilo, korigirana verzija) (DOPPS, Ljubljana)

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letu 2008 za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine(DOPPS, Ljubljana)

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letu 2007 za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine; Priloga (DOPPS, Ljubljana)

Strokovne podlage za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine (Farmland Bird Index) in njegovo spremljanje (DOPPS, 2006)

 

  • MONITORINGI METULJEV:

Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2023 (Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, september 2023)

Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2022 (Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, november 2022)

Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2021 (Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, november 2021)

Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2020 (Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, november 2020)

Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2019 (Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, november 2019)

Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2018 (Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, november 2018)

Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2017 (Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, november 2017)

Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2016 (Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, november 2016)

Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2014 in 2015 – Končno poročilo, Priloga 1, Priloga 2, Povzetki: Barjanski okarčekGozdni postavnež, Veliki frfotavčekVeliki mravljiščarTemni mravljiščarStrašničin mravljiščarPetelinček (Univerza v Ljubljani – Biotehniška fakulteta, Center za kartografijo favne in flore, november 2015)

Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2014 in 2015, delno poročilo (Univerza v Ljubljani – Biotehniška fakulteta, Center za kartografijo favne in flore, nov. 2014)

Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2013 – končno poročilo (Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, november 2013)

Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev 2012: povzetek (Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2012)

Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev 2012: poročilo (Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2012), prilogi 1-2priloga 3, 1. del, priloga 3, 2. del, priloga 4

Prijava na e-novice

Deli z drugimi