Uspešno črpanje LEADER/CLLD sredstev v Polhovem Gradcu (LAS Barje z zaledjem)


  • Datum objave 05.04.2024

Polhograjska graščina, avtorica Mateja Jordovič Potočnik

Uspešno črpanje LEADER/CLLD sredstev v Polhovem Gradcu (LAS Barje z zaledjem)

  • Datum objave 05.04.2024

O LAS Barje z zaledjem

Območje LAS Barje z zaledjem zajema jugozahodni del Ljubljanskega barja in okoliško hribovje s planotami ter dolinami, kot so Krimsko hribovje, Rakitniška planota, Pokojiška planota in Polhograjsko hribovje. Ljubljansko barje in  izrazito hribovit del območja LAS sta redko poseljena, saj večina naselij leži na obrobju Ljubljanskega barja  in na višje ležečih predelih hribovitega območja. LAS vključuje območje šestih občin: Borovnica, Brezovica pri Ljubljani, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Log-Dragomer in Vrhnika.

LAS se v programskem obdobju 2014-2020 financira iz dveh evropskih skladov – EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja) in ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj). Tako ima za izvajanje strategije lokalnega razvoja na voljo dobrih 2,1 milijona eur evropskih sredstev.

V okviru sklada EKSRP ima LAS odobrenih 19 projektov, od katerih jih je bilo do 31. 12. 2023 10 zaključenih.

Vodilni partner LAS je CERPOK Preserje.

 

Polhov Gradec

Del LAS Barje z zaledjem je tudi naselje Polhov Gradec, središče Polhograjskega hribovja. Leži na nadmorski višini 401 m in je oddaljen 17 km od Ljubljane. Polhov Gradec se med drugim ponaša s Starim gradom (Kalvarijo) in dvorcem Polhograjska graščina. Upravljanje graščine je v rokah Tehniškega muzeja Slovenije, ki je v njenih prostorih uredil Muzej pošte in telekomunikacij. V graščini je tudi Krajevni muzej.

V graščini se je odvijal EKSRP projekt Lokalni produkti Blagajeve dežele, katerega namen je bil povezati različne ponudnike na območju občine in jih vključiti v dva turistična produkta: Cula dobrot Blagajeve dežele (kulinarično popotovanje po kmetijah, ponudnikih proizvodov vključenih v culo dobrot popotna malica) in pripravo kratkih doživetij z vsaj 10 ponudniki (lokalni ponudniki hrane, vodeni pohod na Lovrenc in Grmado, restavratorske delavnice ipd.). Projekt je zajemal individualne delavnice z vključenimi posamezniki, z namenom izboljšanja predstavitve ponudbe domačim in tujim obiskovalcem. Hkrati so potekale delavnice za strateško uporabo blagovne znamke Dobrote Blagajeve dežele. Projekt je tako spodbudil razvoj turizma na območju občine Dobrova – Polhov Gradec in vključil lokalno prebivalstvo z namenom omogočiti jim dodatni zaslužek (nastanitvene kapacitete, gostinske storitve, prodaja domačih izdelkov, prodaja storitve izvedbe delavnic in drugih aktivnosti). V projektu so sodelovali Občina Dobrova-Polhov Gradec, Tehnični muzej Slovenije in javni zavod Polhograjska graščina.

Čajanka Polhov Gradec, avtor Aleš Fevžer

Čajanka Polhov Gradec, avtor Aleš Fevžer

Prav tako je bila graščina vključena v EKSRP projekt Na polhograjce s kolesi, katerega namen je bil povezati tri ponudnike neposredno ob krožni kolesarski poti (Polhov Gradec, Črni vrh in Šentjošt), z željo, da obiskovalcem ponudijo možnost kolesarjenja z električnimi kolesi in obisk doživetij, ki jih izvajajo ponudniki na tem območju, kot npr. doživetje slovenskega čebelarstva in medu v Hiši medu Božnar, čaj z grofom Blagajem na grajski čajanki, vrhunsko družinsko doživetje z otroki v Polhovem doživljajskem parku, Zgodbe iz poštne torbe v Muzeju pošte in telekomunikacij, izdelava freske, spoznavanje restavriranja na delavnici rezbarjenja in pozlate, peka kruha na tradicionalen način,  etnološke delavnice. Partnerji v projektu si lahko med seboj izposojajo kolesa z namenom omogočiti izposojo koles tudi nekoliko večjim skupinam obiskovalcev. Partnerji v projektu so bili Javni zavod Polhograjska graščina, ter sobodajalca Simona Košir in Peter Keršič.  Projekt je bil v letu 2022 nadgrajen v projektu LAS: Koloparki učilnice kolesarskih veščin, v okviru katerega so bile zbrane in pregledane kolesarske povezave na območju LAS Barje z zaledjem (več: https://www.lasbarje.si/kolesarjenje). Predstavljene kolesarske poti bo v letu 2024 v svojo ponudbo vključil Turizem Ljubljana.

E-kolesa v Polhograjcih, avtor Aleš Fevžer

E-kolesa v Polhograjcih, avtor Aleš Fevžer

V neposredni bližini graščine je park, v katerem je nastal projekt Polhov doživljajski park, sofinanciran iz ESRR. Partnerji v projektu so bili Občina Dobrova-Polhov Gradec, Tehnični muzej Slovenije, Glasbena šola Emil Adamič ter Kulturno umetniško društvo Dobrova. Gre za družinsko doživljajsko pot, ki otroke motivira k gibanju v naravi in jih uvaja v svet pohodništva. Ima pedagoško didaktično vrednost, saj otroci z reševanjem nalog razvijajo svojo domišljijo in se naučijo zanimivosti o lokalnem okolju. Popotovanje po pravljično doživljajski deželi se začne v Polhograjski graščini, otroci pa imajo na poti nadvse pomembno nalogo: polhu pomagajo najti nov dom. Na začetku poti otroci prejmejo Polhovo knjižico kot didaktično-pedagoško pomagalo ter svinčnik. Na poti otroci v knjižico lepijo nalepke, zbirajo žige ter rešujejo različne naloge. Ob tem jih na poti pričakuje 10 velikih lesenih skulptur gozdnih živali, lesene hišice, otroški čebelnjak, živalska pošta, jazbina, didaktični elementi, … Gre za kompleksen turistični produkt, ki ga poleg poti sestavlja še slikanica, glasbena pravljica in usposobljeni interpretativni vodniki. Predstavitev Polhovega doživljajskega parka je na voljo tudi v videu.

Polhov doživljajski park, avtor Aleš Fevžer

Polhov doživljajski park, avtor Aleš Fevžer

V bližini je EKSRP projekt Polhkovo razgledišče,  v okviru katerega je Občina Dobrova-Polhov Gradec, skupaj s partnerjema Dežela zelišč, Margita Vehar s.p. in Javni zavod Polhograjska graščina, uredila tematsko sprehajalno pot v centru Polhovega Gradca, ki povezuje avtobusno postajo s starim vaškim jedrom. Pot se serpentinasto dviga po travnatem pobočju in ima na prevojih razgledišča, razširitve z urbanimi ureditvami (igrala, počivalniki, panoji za razstave). Pot je zasnovana skladno z urbanistično rešitvijo Polhovega Gradca.

Nedaleč stran se je izvajal tudi EKSRP projekt Medeni zakladi, katerega namen je bila ureditev parka in prireditvenega prostora pri Pograjskem domu, ki je namenjen prireditvam, rekreaciji, kulturnim programom ipd. Operacija vključuje ponovno zasaditev dreves in grmovnic, ki so bila uničena zaradi žledu in podlubnikov v letih 2014 do 2016. Izbrane so vrste, ki izhajajo iz okolja (tudi medonosne). Nakup montažnega odra, namenjen prireditvam in dogodkom, ki jih organizirajo društva na prireditvenem prostoru. Oder se uporablja tudi na drugih prireditvah na območju občine. Projekt je spodbujal ciljne skupine (občinska društva, lokalno prebivalstvo, družine z otroki, otroci, upokojenci, pohodniki) k aktivnemu in družabnemu preživljanju prostega časa. Partnerji v projektu so bili Občina Dobrova-Polhov Gradec, Turistično društvo Polhov Gradec, Prostovoljno gasilsko društvo Polhov Gradec, Božnar čebelarstvo d.o.o., Planinsko društvo Blagajana.

HIŠA MEDU BOŽNAR, avtor Roman Peklaj

HIŠA MEDU BOŽNAR, avtor Roman Peklaj

Deli z drugimi
Statistična regija

Osrednjeslovenska

Področja ukrepanja

LEADER

PRP

PRP 2014-2020 do 2022

Ukrepi PRP 2014 - 2020

M19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)