Ureditev Emine tematske poti v občini Podčetrtek (LEADER)

Ureditev Emine tematske poti v občini Podčetrtek (LEADER)

  • Datum objave 02.06.2021

Na fotografiji zemljevid in krajši opis Emine tematske poti.

 

Lokalna akcijska skupina (LAS) Obsotelje in Kozjansko predstavlja ureditev 2,6 km Emine tematske poti, nov turistično-rekreacijski produkt Obsotelja in Kozjanskega. Pot začne na koncu vasi Pristava, se vzpne do cerkve sv. Eme in se nato spusti do Vonarskega jezera ter je sestavni del Emine romarske poti. Projekt ureditve je trajal od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Sredstva so bila namenjena v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020 v okviru ukrepa LEADER, podukrepa 19.2. Emina tematska pot je bila uradno otvorena 11. 10. 2019.

Ob poti lahko spoznate naravno, kulturno in gastronomsko dediščino območja, s čimer pa so pripevali k večji prepoznavnosti podeželske vasi Sv. Ema ter jo nadgradili s sodobnimi trendi, kot je nov kulinarični produkt ˝Emino gastronomsko razvajanje˝. Aktivnosti projekta so zajemale tudi različne ciljno usmerjene delavnice, v okviru katerih so z udeleženci nagrajevali kulinarično podobo Sv. Eme ter iskali možnosti razvoja dodatne ponudbe podeželja.

Namen operacije:

  • infrastrukturno urediti pot,
  • zagotoviti interpretacijo kulturne dediščine,
  • omogočiti razvoj dodatne turistične ponudbe na podeželju (vključiti gastronomsko izročilo, vpliv na razvoj ponudbe pri lokalnih ponudnikih)
  • ter povečati prepoznavnost turističnega območja.

Operacija prispeva k izboljšanju narave, okolja in spodbuja rabo endogenih potencialov. Z izvedbo investicije so revitalizirali degradirano odročno podeželsko naselje Sv. Ema in prispevali k sami urejenosti okolice naselja.

 

OZADJE

Razviti dodaten produkt, aktivnosti z namenom povezovanja različnih partnerjev na območju LAS, prav tako pa s pomočjo podporne infrastrukture in oblikovanjem novega gastronomskega produkta revitalizirati in ohraniti objekte kulturne dediščine v povezavi z naravno (Emina tematska pot povezuje 2 lokaciji kulturne dediščine – cerkev Sv. Eme in župnišče ob cerkvi ter Vonarsko jezero s statusom naravne dediščine).

 

CILJ

Cilj operacije Ureditev Emine tematske poti je bil razvoj dveh novih, tržno zanimivih turističnih produktov in promocija podeželskega območja, ki ga operacija zajema.

Ureditev Emine tematske poti | Foto: Tomaž Žnider

 

GLAVNE AKTIVNOSTI

1.    Vodenje aktivnosti, koordinacija pri izvedbi projekta, sodelovanje s partnerji v projektu;
2.    Izvedba gradbeno obrtniških del, nakup in postavitev opreme ter strokovni nadzor nad gradnjo;
3.    Oblikovanje novega inovativnega turističnega produkta;
4.    Izdelava promocijskega materiala;
5.    Organizacija kulturne prireditve ob zaključnem dogodku;
6.    Organizacija šolskega pohoda;
7.    Razvoj Eminih menijev, kulinarične delavnice, zloženka Eminih menijev.

 

REZULTATI

•    Urejena Emina tematska pot v skupni dolžini 2,610 km, s katero upravlja Občina Podčetrtek. Pot vključuje postojanke z informativnimi tablami o Sv. Emi, klopcami in razsvetljavo (deluje 30 min). Pot povezuje turistične znamenitosti v lokalnem okolju kot je na primer stolp na Rudnici. Pot služi tako lokalnim prebivalcem kot tudi turistom.

•    Razvoj specializiranih turističnih produktov (Emina tematska pot in kulinarični produkt Emino gastronomsko razvajanje s tradicionalnimi jedmi – meni ob priložnostih ponuja hiša vin Emino).

•    Izvedene izobraževalne delavnice o menijih (4).

•    Vzpostavljeno novo inovativno partnerstvo sestavljeno iz predstavnikov javnega, gospodarskega in nevladnega sektorja.

 

Projektni partnerji: Ljudska univerza Rogaška Slatina; Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ; Turistično društvo Pristava pri Mestinju; Osnovna šola Podčetrtek

 

Kontakt

Občina Podčetrtek, Trška cesta 59. 3254 Podčetrtek

Mojca Amon, tajnistvo.obcina@podcetrtek.si

Spletne strani:

 

Deli z drugimi
Statistična regija

Savinjska

Področja ukrepanja

LEADER

PRP

PRP 2014-2020 do 2022

Ukrepi PRP 2014 - 2020

M19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)