Šmarski turistični preplet – narava, kultura, šport (LEADER projekt)

Šmarski turistični preplet – narava, kultura, šport (LEADER projekt)

  • Datum objave 24.06.2021


Na fotografiji drevesna hišica z notranjim ozvočenjem, znotraj katere potekajo tudi raznorazne delavnice | Foto: Tomaž Žnider

Projekt Šmarsko turistični preplet – narava, kultura in šport je bil odobren na 2. javnem pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko, v programskem obdobju 2014-2020, sofinancirane iz sklada EKSRP.

 

Vsebina in rezultati projekta Šmarski turistični preplet – narava, kultura, šport

Operacija se osredotoča na razvoj turizma in na razvoj novih turističnih produktov, ki jih v teh krajih primanjkuje. Poudarek je dan predvsem na zelenem turizmu, ki je prijazen okolju in celotnemu družbenemu življenju. V okviru operacije so tako bile izvedene manjše investicije, katerih rezultat je oblikovanje 4 novih turističnih produktov:

  • športni rekviziti v naravi,
  • lesena drevesna hišica,
  • zasaditev dreves po principu »keltskega horoskopa« in
  • Kneipp park.

Pri vseh investicijah je dan poudarek tudi na uporabo naravnih virov in vključevanje narave za namene trženja v turizmu. Operacija bo hkrati prispevala tudi k izboljšanju pogojev za življenje lokalnega prebivalstva. Vsa infrastruktura, ki je bila urejena v okviru operacije je javna in prosto dostopna vsem.

Drugi rezultati operacije so še:

  • izdelava mobilne aplikacije;
  • izdelava zgibank;
  • izvedba delavnic na temo “Čiščenje telesa za več energije” ter “Učilnica v gozdu”;
  • prikaz športne vadbe na prostem.

Pogled na Kneippov park | Foto: Žiga Lah Koštomaj

 

Cilji

Glavni cilji operacije so bili predvsem na območju ponuditi nove turistične produkte, ki jih bo mogoče tržiti; ponuditi nekaj novega, zanimivega, kot je zasaditev dreves po principu »keltskega horoskopa« ter spodbujati razvoj trajnostnega turizma v kraju.

 

“Keltsko leto je bilo sestavljeno iz trinajstih lunarnih mesecev, tako je v horoskopu 13 dreves oz. rastlin. Vsak izmed trinajstih mesecev pa je povezan z določenim drevesom oz. rastlino.”

Novo zgrajeni kolopark (pumptrack) v Športnem parku Šmarje pri Jelšah | Foto: Občina Šmarje pri Jelšah

 

 Glavne aktivnosti operacije

  • Nakup in postavitev športnih rekvizitov v naravi;
  • Postavitev lesene drevesne hišice z ozvočenjem;
  • Vodenje in koordinacija projekta;
  • Nakup in zasaditev novih dreves po principu »keltskega horoskopa«;
  • Izdelava PZI za Kneipp park;
  • Ureditev Kneipp parka;
  • Nakup in postavitev informativnih tabel, košev in klopi;
  • Izdelava mobilne aplikacije;
  • Izdelava zgibank;
  • Izvedba delavnic na temo »Čiščenje telesa za več energije« in »Učilnica v gozdu«;
  • Prikaz športne vadbe na prostem.

 

Namen operacije je bil dati poudarek na razvoj trajnostnega turizma in na razvoj novih turističnih produktov, ki jih v teh krajih primanjkuje. Hkrati pa je operacija prispevala k izboljšanju pogojev za življenje lokalnega prebivalstva. Vsa infrastruktura, ki je bila urejena v okviru operacije je javna in prosto dostopna vsem. 

Leseni rekviziti v sklopu Šmarskega turističnega prepleta | foto Tomaž Žnider

 

Partnerji: Javni zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah; Zavod za gozdove Slovenije; Športno društvo Šmarje pri Jelšah; Špela Pogelšek – nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji

 

 

Kontakt
Občina Šmarje pri Jelšah
Klavdija Markuš, klavdija.markus@smarje.si
Aškerčev trg 15
3240 Šmarje pri Jelšah
Spletna stran: https://visitsmarje.si/dozivetja/

Deli z drugimi
Statistična regija

Savinjska

Področja ukrepanja

LEADER

PRP

PRP 2014-2020 do 2022

Ukrepi PRP 2014 - 2020

M19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)