Projekt EIP – Seneno meso in mleko

Projekt EIP – Seneno meso in mleko

  • Datum objave 24.06.2021

Na fotografiji utrinek iz promocije blagovne znamke SENENO | Foto: Seneno meso in mleko

 

Kaj pravzaprav pomeni seneno? Seneno pomeni, da živali niso krmljene s silažo in se v času vegetacijske dobe pasejo, pozimi pa krmijo s senom. S projektom EIP Seneno meso in mleko se želi kmetijam, ki kmetujejo na tradicionalen način, ponuditi možnost certificiranja dodane vrednosti – senena prireja brez silaže. Z ustvarjeno novo blagovno znamko SENENO se zagotavlja boljša odkupna cena senenih pridelkov (meso in mleko). To je način, ki kmetijam zagotavlja dolgoročni obstoj. Projekt Seneno meso in mleko je sofinanciran iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 v okviru podukrepa 16.2 Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

OZADJE

Na začetku se o seneni prireji mleka in mesa ni vedelo skoraj nič oz. smo že malo pozabili, da je včasih obstajal samo tak način kmetovanja. S projektom se osvešča potrošnike in kmetovalce, da obstaja še drugačna prireja. Povečanje kmetij je omejeno zaradi veliko ročnega dela na takih kmetijah, povečanje na račun večje intenzivnosti na teh kmetijah pa bi pomenilo povečanje negativnega vpliva na okolje. Kmetijam je zato treba pomagati, da dosežejo pošteno in dostojno ceno na trgu.

Vodilni partner projekta je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, ki skupaj z ostalimi člani partnerstva želijo doseči osnovni cilj pridelave senenega mleka in mesa na območjih z naravnimi omejitvami, kjer so manjše in finančno šibkejše kmetije. S projektom Seneno meso in mleko želijo povečati prepoznavnost in ceno izdelkov senene prireje, kar bo pozitivno vplivalo na ekonomski položaj kmetij.

 

Okusno in tradicionalno – to je naše!

KAJ PRAVI SLOVENSKI POTROŠNIK?

V prvi polovici leta 2018 je dr. Aleš Kuhar, Biotehniška fakulteta, izvedel raziskavo »kaj pravi slovenski potrošnik«, kjer so se potrošniki opredelili, da so pripravljeni za višjo ceno odkupiti kvalitetne pridelke ali izdelke. Raziskava je tudi pokazala, da jim izraz seneno ni tuj. Kupci so prepričani, da je hrana, pridelana v Sloveniji, kakovostnejša od tiste iz uvoza, zaskrbljeni so za naravo, skrbi jih tudi upadanje samooskrbe v Sloveniji, pri nakupu živil pa iščejo podatek o poreklu.

Promocijski dogodek | Foto: Seneno meso in mleko

GLAVNE AKTIVNOSTI

V začetku so ustvarili blagovno znamko SENENO in izdelali logotip, ki ga uporabljajo kmetije, ki se ukvarjajo s seneno pridelavo oz. predelavo.
Za namen informiranja in obveščanja širše javnosti so vzpostavili portal SENENO. Prisotni so tudi na družbenih omrežjih. Partnerji projekta so bili vseskozi prisotni na različnih dogodkih in sejmih, kjer so predstavljali seneno pridelavo in predelavo. Na ta način so se kmetovalci srečali s senenim načinom pridelave ali predelave ter se zanj lažje odločili.

Trenutno je projekt še v teku, zaključi se konec leta 2021. Do takrat predvidevajo razviti nove izdelke in senenega mesa in mleka, optimizirati tehnologijo sušenja in krmljenja s senom, še naprej prirejati in izvajati dneve odprtih vrat na kmetijah, pripraviti sodobna tehnološka navodila za prirejo senenega mesa in mleka …
V okviru projekta so osredotočeni na koristi za kmetije, ki nimajo neugodnih učinkov na ostale deležnike (predelovalci, zadruge) ali prostor (okolje).

Krave na paši | Foto: Seneno meso in mleko

 

REZULTATI

  • Ob prijavi projekta EIP leta 2018 je bilo v Sloveniji približno 10 rejcev, ki so se ukvarjali s prirejo senenega mesa in mleka. V zadnjem letu projekta je takšnih kmetij že čez 30. Cilj je čim višja številka. 
  • V certifikacijo seneno mleko je vključenih 27 kmetij, v shemo seneno meso je vključenih 5 strank. 
  • Povpraševanje po senenih izdelkih se povečuje in večina manjših ponudnikov nima tržnih viškov. 
  • Ustanovili so Zavod seneno meso in mleko z namenom, da se seneni pridelovalci in predelovalci združijo pod skupno blagovno znamko in skupaj dosežejo prodor na trg ter se promovirajo. Zavod povezuje kmete kot tudi proizvajalce strojev in pripomočkov za pridelavo sena in predelavo živil. Gre za prvo profesionalno stanovsko organizacijo v kmetijstvu, kjer partnerji / kmetije prispevajo precejšen del lastnih sredstev za promocijo.

Na fotografiji otroka pijeta sveže mleko | Foto: Seneno meso in mleko

 

KONTAKT

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kontaktna oseba: Klara Otoničar, klara.otonicar@kgzs.sikgzs@kgzs.si
Telefonski kontakt: 01 513 66 33
Spletna stran: www.seneno.info
Facebook: https://www.facebook.com/Seneno-106185204062120/

logotip seneno

 

*     *     *     

Projekt EIP Seneno meso in mleko je bil eden izmed kandidatov, ki jih je slovenska mreža za podeželje prijavila na evropski natečaj Rural Inspiration Awards 2021. Razpisane so bile štiri kategorije in projekt EIP Seneno meso in mleko je bil uvrščen v kategorijo Odporna prihodnost. 

*   *   *

Deli z drugimi
Statistična regija

Gorenjska, Goriška, Jugovzhodna Slovenija, Koroška, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska, Podravska, Pomurska, Posavska, Primorsko-notranjska, Savinjska, Zasavska

Področja ukrepanja

Izboljšanje kakovosti življenja in diverzifikacija podeželja, Izboljšanje konkurenčnosti, Izboljšanje okolja

PRP

PRP 2014-2020 do 2022

Ukrepi PRP 2014 - 2020

M16 – Sodelovanje