Primer uspešnega črpanja evropskih sredstev: LAS Sožitje med mestom in podeželjem – TURISTIČNO DRUŠTVO CER CEROVO


  • Datum objave 05.04.2024

Naravoslovna učna pot Po sledeh vodomca

Primer uspešnega črpanja evropskih sredstev: LAS Sožitje med mestom in podeželjem – TURISTIČNO DRUŠTVO CER CEROVO

  • Datum objave 05.04.2024

O lokalni akcijski skupini Sožitje med mestom in podeželjem

LAS Sožitje med mestom in podeželjem je lokalna akcijska skupina štirih občin Ljubljanske urbane regije: Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica. Vodilni partner LAS v programskem obdobju 2014-2022 je CIZA, Zavod za razvoj podeželja. V programskem obdobju do leta 2027 pa je vodenje LAS prevzela Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.

 

Turistično društvo CER CEROVO

V vasici Cerovo pri Grosupljem, že od leta 1866 stoji domačija družine Koščak – tradicija te družine je konjereja. Leta 2009 je družina ustanovila društvo Cer, ki je dobilo ime po vrsti hrasta, ki raste v gozdovih ob vasi. Tudi vas Cerovo nosi ime tega mogočnega drevesa. TD  Cerovo že več kot desetletje stremi k okolju prijaznemu turizmu. Največji ponos društva sta nagrajena naravoslovna učna pot Po sledeh vodomca in Vodomčev gaj, kjer srce zapoje s pticami. Z izjemno vizijo, željo in razumevanjem narave, so člani društva Cer v majhno območje na robu kraškega polja uspeli privabiti številne vrste ptic. Kraške značilnosti površja so bile pogoj za nastanek Vodomčevega gaja, ki obiskovalce vabi s svojo lepo ureditvijo ter bogatim rastlinskim in živalskim svetom, predvsem ptic. Društvo Cer pa je tudi skrbnik in upravitelj nagrajene naravoslovne učne poti Po sledeh vodomca, ki povezuje bogato naravno in kulturno dediščino kraja. (VIR)

Obrazložitvena tabla na učni poti

Obrazložitvena tabla na učni poti

 

Naravoslovna učna pot Po sledeh vodomca

Ohranjati in obvarovati pestre naravne danosti in biotsko raznolikost na podeželju ter zagotavljati podporo za zmanjševanje in odpravljanje negativnih vplivov na okolje so nameni projekta po sledeh vodomca.

Društvo je v letu 2017 v okviru projekta Razširitev naravoslovne učne poti Po sledeh vodomca pridobilo sredstva LEADER za ureditev naravoslovne učne poti Po sledeh vodomca v Vodomčevem gaju, katere osnovni cilj je ovrednotenje in ohranjanje lokalnih naravnih posebnosti, s čimer neposredno skrbijo za ohranjanje biotske raznolikosti na podeželju. S projektom so uredili 5 km dolgo naravoslovno učne poti, postavili informativne table na celotni trasi in gnezdilnice za plavčka, plezalčka, veliko in čopasto sinico ter druge gozdne ptice. V projektu so sodelovali Konjeniško športno turistično društvo CER Cerovo, Lovska družina Taborska jama, Turistično društvo Županova jama ŠT. JURIJ, Zavod za gozdove Slovenije ter Županova jama – Turistično in okoljsko društvo Grosuplje.

V letu 2021 je TD Cer Cerovo, skupaj s partnerjem Zavod za trajnostni razvoj in doživetja v naravi Vodomčev gaj, Cerovo, s pomočjo projekta Po sledeh vodomca nadgradilo učno pot . Zaradi oblikovanja celovitega turističnega produkta so na že postavljene table dodali QR kodo, ki omogoča pridobivanje informacij v angleškem, nemškem in italijanskem jeziku. Za ranljive skupine (otroke, starostnike in invalide) so izdelali 7 predstavitvenih panojev (pingvinov), ki omogočajo spoznavanje vsebine učne poti v naravoslovni učilnici, ne da bi morali prehoditi učno pot.

Naravoslovna učilnica

Naravoslovna učilnica

Kontakt

Turistično društvo Cer Cerovo
Cerovo 3, Cerovo, 1290 Grosuplje

http://www.drustvo-cer-cerovo.si

https://vodomcevgaj.si/

https://www.facebook.com/TDCerCerovo/

Deli z drugimi
Statistična regija

Osrednjeslovenska

Področja ukrepanja

LEADER

PRP

PRP 2014-2020 do 2022

Ukrepi PRP 2014 - 2020

M19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)