Posodobitev kmetije Damjana Ostanek Heric

Posodobitev kmetije Damjana Ostanek Heric

  • Datum objave 07.07.2021

Ozadje

Kmetijsko gospodarstvo (KMG) je vključeno tudi v ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP), saj se zavedajo, da je pri pridelavi hrane potrebno paziti na okolje in naravne vire ter ohranjati urejen in značilen podeželski videz krajine.

Vse vrtnine so v integrirani pridelavi, zato je zelenjava kakovostna in pridelana na naravi prijazen način. Pridelana zelenjava se doma tudi predela in proda; bodisi v domači trgovini, na tržnicah, na sejmih, gostinskim obratom, maloprodajnim trgovinam, javnim zavodom ali veleprodajnim družbam.
Za prihodnost ima mlada prevzemnica še veliko načrtov saj namerava posodobiti tako pridelavo kot predelavo, uvajati nove tehnologije, pridobiti še dodatna znanja, poiskati nove tržne poti ter pridobiti dodatne obdelovalne površine in ustvarjati nova delovna mesta.

Glavne aktivnosti

Na osnovi posodobitve delovnega procesa, se bo proizvodnja še povečevala. Obseg del je že sedaj prevelik samo za družinske člane, zato so redno zaposlili še eno osebo. V prihodnosti nameravajo pridobiti nove kmetijske površine, povečati tako pridelavo kot predelavo ter zaposliti novo delovno silo.

Rezultati/koristi

Vsa pridelana zelenjava (paprika, paradižnik, kumare, korenček, zelena, fižol, rdeča pesa, čebula, česen, solata, zelje in druge kapusnice ter ostala sezonska zelenjava in krompir) pomeni obogatitev ponudbe s kakovostno doma pridelano zelenjavo, ki je na voljo lokalnemu prebivalstvu.

Naložba prispeva tudi k zmanjševanju nezaposlenosti, saj mlada prevzemnica že sedaj zaposluje 3,5 polne delovne moči (PDM), po zaključku projekta pa jih bo še več.

Pridobljene izkušnje/znanje, ki ga želite posredovati

»Mladostna zagnanost, pridobljeno znanje, delovne izkušnje in pomoč starejše generacije so garancija za uspešen start dejavnosti, ki se predaja novi generaciji. Poleg tega pa še veliko delovne vneme, potrpežljivosti, skromnosti in odpovedovanja.«

Kontakti:

Spletna stran naložbe/projekta/pravne osebe: kmetijaostanek.si
Damjana Ostanek Heric, damjanaost.@gmail.com, 00386 31 611 014

Deli z drugimi
Statistična regija

Jugovzhodna Slovenija

Področja ukrepanja

Izboljšanje kakovosti življenja in diverzifikacija podeželja, Izboljšanje konkurenčnosti, Izboljšanje okolja

PRP

PRP 2014-2020 do 2022

Ukrepi PRP 2014 - 2020

M6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete