Investicije mladega prevzemnika Petra Korena za izdelavo lesnih sekancev

  • Datum objave 07.07.2021
Peter Koren je evropska sredstva prejel v okviru različnih ukrepov Programa razvoja podeželja 2007–2013. Sredstva je pridobil kot mladi prevzemnik kmetije za posodobitev kmetijskega gospodarstva, in sicer za posodobitev hlevske opreme, za ureditev dvorišča in za pridobitev traktorja večjih zmogljivosti. S pridobljenimi sredstvi in lastnim vložkom je na kmetiji uspešno izpeljal tudi investicijo v skladišče za sekance, kupil stroj za izdelavo sekancev ...
Preberi več

Tehnološke posodobitve Mlekarne Planika na področju živilsko predelovalne dejavnosti

  • Datum objave 07.07.2021
Po stečaju Kraš Planike je Kmetijska zadruga Tolmin leta 1995 ustanovila novo Mlekarno Planika in zaposlila 52 delavcev. Ponovno so uredili sirarno in začeli s proizvodnjo sira, nehomogeniziranega konzumnega mleka, fermentiranih izdelkov, skute, masla, sirotke, pinjenca … Izdelki, ki jih pridelajo v mlekarni Planika, so izdelani izključno iz mleka, pridelanega na hribovitih območjih občin Tolmin, Kobarid in Bovec, kjer se v ...
Preberi več

Ureditev sadovnjakov ter izgradnja in oprema sortirno-pakirnega centra za sadje podjetja Evrosad d. o. o. Krško

  • Datum objave 07.07.2021
Povzetek projekta: Ureditev sadovnjakov, postavitev protitočnih mrež, nakup kmetijske mehanizacije in oprema hladilnic s sredstvi, namenjenimi posodabljanju kmetijskih gospodarstev, je podjetju Evrosad d. o. o. Krško omogočilo posodobitev in širitev pridelave ter zaposlitev novih delavcev. Z izgradnjo in opremo visoko zmogljivega sortirno-pakirnega centra s sredstvi, namenjenimi dodajanju vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom, pa so avtomatizirali sortiranje in pakiranje sadja, ki ga danes uspešno ...
Preberi več

Lokalna akcijska skupina loškega pogorja gradi prihodnost na vrednotah podeželja

  • Datum objave 07.07.2021
Temeljna načela pristopa Leader so: lokalna razvojna strategija (LRS) izhaja iz območja (uporaba t. i. endogenih potencialov); pristop od spodaj navzgor oziroma sodelovanje lokalnih akterjev pri sprejemanju odločitev skozi celoten proces priprave in izvajanja LRS (ozaveščanje, usposabljanje, sodelovanje); LAS so javno-zasebna partnerstva; inovativnost (uvajanje novih proizvodov, tehnologij, organizacij, trgov itn.); povezani in večsektorski ukrepi LRS, povezovanje v mrežo (izmenjava ...
Preberi več

Posodobitev kmetije Damjana Ostanek Heric

  • Datum objave 07.07.2021
Ozadje Kmetijsko gospodarstvo (KMG) je vključeno tudi v ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP), saj se zavedajo, da je pri pridelavi hrane potrebno paziti na okolje in naravne vire ter ohranjati urejen in značilen podeželski videz krajine. Vse vrtnine so v integrirani pridelavi, zato je zelenjava kakovostna in pridelana na naravi prijazen način. Pridelana zelenjava se doma ...
Preberi več

Uspešen razvoj Kmetijske zadruge Šaleška dolina z ekološko pridelavo jabolk in mesa ob uporabi inovativnih postopkov sledljivosti porekla pri trženju svojih izdelkov, Šoštanj

  • Datum objave 07.07.2021
Predstavljamo zadrugo, ki uspešno prenaša inovativne ideje v prakso ekološkega kmetovanja. Nove pristope ne izvaja zgolj zaradi boljše poslovne uspešnosti temveč predvsem zaradi povečevanja zaupanja in varnosti tako kupca kot njihovih pridelkov in izdelkov pa tudi zaupanja članov zadruge in drugih kmetov dobaviteljev. Kmetijska zadruga Šaleška dolina je tudi prva zadruga v Sloveniji, ki je ...
Preberi več

Posodobitev ekološke zadružne mlekarne – Mlekarna Planika, Kobarid

  • Datum objave 07.07.2021
Izpostavljamo primer dobre prakse, ki je še kako pomemben za ohranjanje našega okolja, ker je to primer, ko s pomočjo sodobne tehnologije ekološka mlekarna, ki je v zadružni lasti, pomaga pri ohranjanju podeželja, zaposluje lokalno prebivalstvo, predeluje lokalno surovino in proizvaja vrhunske in inovativne izdelke iz ekološke pridelave mleka.   ‟Kot ekološka mlekarna se zavedamo, ...
Preberi več

Sonaravna pridelava oljk in inovativno stiskanje oljčnega olja z ultrazvokom na kmetiji Bena Bajde, Izola

  • Datum objave 07.07.2021
Ekološka kmetija Bena Bajde je inovativna družinska kmetija, ki verjame v napredek, inovativnost in v razvoj. Skozi leta dela, učenja in izkušenj so uspeli ustvariti vrhunske in edinstvene izdelke, ki dobivajo priznanja in prepoznavnost v domačem in v mednarodnem prostoru. Koriščeni ukrepi Programa razvoja podeželja 2014-2020 niso vzpodbudili le njihove ekološke pridelave oljčnega olja, temveč ...
Preberi več