Obnovitev in gradnja novih objektov za predelavo in prodajo na kmetiji Vogrinčič-Hanžel

Obnovitev in gradnja novih objektov za predelavo in prodajo na kmetiji Vogrinčič-Hanžel

 • Datum objave 27.02.2024

Objavljeno 27. 2. 2024

“Kmetija Vogrinčič-Hanžel se ponaša z bogato tradicijo poljedelstva, prašičereje in govedoreje ter sprejema pozitivne spremembe in inovacije. Poleg tega je kmetija vključena v ukrep DOBROBIT ŽIVALI – govedo in shemo »IZBRANA KAKOVOST« SVEŽE MESO SLOVENIJA, ki zagotavlja preverjeno kakovost in sledljivost mesa. Ponujajo več kot 30 visokokakovostnih domačih izdelkov, med katerimi so prekmurske specialitete, kot so zaseka, tünka, šunka, klobase, sušene mesnine in salame. Zavzemajo se za ohranjanje naravne pristnosti pokrajine, kar se odraža v njihovi znamki “Okus Goričkega” in celotni zgodbi kmetije Vogrinčič-Hanžel.”

(Simon Seči, KGZS – Zavod Murska Sobota)

kolaž fotografij z blagovno znamko kmetije Vogrinčič-Hanžel

Slika: Blagovna znamka in izdelki kmetije Vogrinčič-Hanžel.

 

Povzetek projekta

V letu 2012 je nosilka kmetije Mihaela kandidirala na javni razpis za mladega prevzemnika. V last in upravljanje je prevzela celotno kmetijo. Na kmetiji Vogrinčič-Hanžel imajo tudi registrirano dopolnilno dejavnost predelave mesa in mesnih izdelkov na kmetiji. Zavedajo se, da lahko boljši ekonomski položaj na kmetiji dosežejo z večjo dodano vrednostjo svojih proizvodov in s prodajo le-teh končnim kupcem, zaradi tega imajo registrirane dejavnosti predelave in prodaje mesnih proizvodov. Odlično delo in visoka kakovost produktov dopolnilne dejavnosti se zrcali v dobri prodaji mesnih proizvodov, kar ima tudi posledico na ekonomske učinke na kmetiji.

Prednost kmetije Vogrinčič-Hanžel je v različnosti proizvodnje, poljedelski, prašičerejski, govedorejski in dopolnilni dejavnosti, prav tako pa tudi solidni opremljenosti kmetije, ter dovzetnosti članov kmetije za pozitivne spremembe in novitete na kmetiji.

Naložbe na kmetiji so bile: ureditev prodajnega in proizvodnega prostora, novogradnja lesenega nadstreška pred trgovino, nakup prodajne opreme, opreme hladilnice in sušilnice, dobava stroja za pakiranje, ter rekonstrukcija obstoječega objekta v hladilnico, sušilnico, shrambo in prodajno-razstavni prostor za trženje z opremo za prodajo mesnih izdelkov, ter izvedba zunanje ureditve z opornim zidom in zunanjim stopniščem.

Kratka predstavitev kmetije

Kmetija Vogrinčič-Hanžel leži v vasi Gerlinci na Goričkem, v Krajinskem parku Goričko, v občini Cankova, tik ob avstrijski meji. Področje, kjer leži sama kmetija je gričevnato, prav tako so v območju z omejenimi dejavniki. Območje je zelo primerno za kmetijsko pridelavo, saj ob primerno vloženem delu in ustrezno ter pravočasno izvedenih agrotehničnih ukrepih omogoča zelo dobre pridelke kmetijskih rastlin.

Kmetija spada med manjše kmetije tega območja, saj obdelujejo 4,81 ha kmetijskih površin. Kmetija je usmerjena v poljedelstvo in živinorejo. Pri govedoreji imajo 6,85 GVŽ (zbirna vloga 2023), ki jih spitajo in uporabijo pri predelavi mesa. Pri prašičerejski proizvodnji trenutno redijo do 65 prašičev v turnusu, ki jih spitajo in prav tako uporabijo pri predelavi mesa. Poljedelska proizvodnja v osnovi služi pripravi krme, kjer je kmetija več ali manj samooskrbna.

Dolgoročne strateške usmeritve so povezane v povečevanje kmetijskih površin, njihov cilj pa je tudi nadaljnje urejanje objektov za kmetijsko proizvodnjo. Razvojni cilji so na eni strani tesno povezani z razvojno vizijo, ki so si jo je na kmetiji zamislili ob prevzemu kmetije in na posodabljanje kmetije, predvsem v smeri zniževanja stroškov. Kmetija se prav tako že nekaj časa postopno prilagaja na podnebne spremembe, kar dokazujejo s sestavo kolobarja, sortnim izborom in agrotehničnimi ukrepi pri obdelavi tal. Tudi v prihodnje bo ta del prilagajanja ostal zelo pomemben, pri čemer pa bi želeli ohranjati obsege in intenzivnost proizvodnje vsaj na dosedanjem nivoju.

Ozadje

Kmetija se je za načrtovano naložbo odločila zaradi več razlogov, in sicer:

 • povečanje pomembnih proizvodov v prodajni program kmetije, – uvedba novih proizvodov v prodajni program,
 • povečanje kapacitet za skladiščenje kmetijskih pridelkov,
 • racionalizacija stroškov pridelave,
 • uvajanje novejših tehnologij in novih proizvodov,
 • povečanje obsega prihodkov na kmetiji,
 • maksimalna izkoriščenost razpoložljive delovne moči na kmetiji,
 • lastne surovine,
 • sonaravno kmetovanje,
 • dobri odnosi z dobavitelji in kupci
 • sposobnost držati se dogovorjenih rokov,
 • uveljavljene tržne poti za vse vrste proizvodov,
 • posebna kakovost proizvodov,
 • predelava mesa doma v lastni dopolnilni dejavnost,
 • uresničevanje dolgoletne razvojne vizije mlade prevzemnice.

Cilji

Vsi zastavljeni razvojni cilji iz vloge so realizirani in služijo svojemu namenu.

Osnovni cilj kmetijskega gospodarstva je, da si dolgoročno zagotavljajo paritetni dohodek za vse, ki živijo na tej kmetiji, poleg tega pa tudi, da si v pokrajini, kjer primanjkuje zaposlitvenih možnosti izven kmetije zagotavljajo delovno mesto sedaj in v naslednji generaciji na kmetiji. Za področje, ki je pomembno in občutljivo iz vidika ohranjanja kulturne krajine, kakor zagotavljanja delovnih mest, poseljenosti in ohranjanja naravnih proizvodnih resursov in kmetovanja v smislu trajnostnega razvoja je optimalno, da se k gospodarjenju na kmetiji pristopi odgovorno in načrtno.

Glavne aktivnosti

 • posodobitev proizvodnje,
 • uvajanje novih izdelkov,
 • uvedba pakiranja v kontrolirano atmosfero,
 • povečana prodaja,
 • prepoznavnost na trgu.

Rezultati projekta

Kmetija je oziroma bo z načrtovano naložbo dosegla naslednje:

 • povečala obseg predelave in trženja,
 • povečala produktivnosti dela zaradi zmogljivejše opreme,
 • izboljšala delovne procese,
 • zagotavljala visoke kakovosti proizvodov,
 • uvedla nove proizvode,
 • povečala prodajo,
 • dosegla večjo prepoznavnost na trgu.

Pridobljene izkušnje

Posebna pozornost pri pripravi dokumentacije, dobro premišljen in usklajen načrt kaj želimo s tem
projektom doseči.

Transparentnost in dosledno izvedba ter kontrola nad investicijo.

Pravočasnost in sprotnost urejanja dokumentov ter zadev v zvezi z pridobivanjem ustreznih soglasij in
dovoljenj.

Kontakt

Mihaela Vogrinčič, Cankova

 

Slika: Kmetija Vogrinčič-Hanžel.

 

Prispevek smo pripravili v sodelovanju KGZS Zavod Murska Sobota.

Deli z drugimi
Statistična regija

Pomurska

Področja ukrepanja

Izboljšanje konkurenčnosti

PRP

PRP 2014-2020 do 2022

Ukrepi PRP 2014 - 2020

M4.2