Novogradnja sirarne s stanovanjem in nadstrešnico – Kmetija Ravnik z Gorenjske

Novogradnja sirarne s stanovanjem in nadstrešnico – Kmetija Ravnik z Gorenjske

  • Datum objave 27.02.2024

Objavljeno 27. 2. 2024

“Izpostavljamo primer, ki je dokaz kako pomembna je na kmetijskem gospodarstvu medgeneracijska povezanost, zaupanje mladim in zavedanje, da je potrebno slediti novostim in posodabljanju. Prav tako je kmetija Ravnik dokaz, da kmetiji dopolnilna dejavnost prinese dodano vrednost, novo delovno mesto in stabilen socialno ekonomski položaj. Vse našteto posledično vpliva na obdelanost krajine in povezanost na lokalni ravni.”

(Ana Beden, KGZ Kranj)

Povzetek projekta

Začetek predelave mleka na kmetiji je potekala v majhni utesnjeni garaži z zastarelo in dotrajano opremo. Ker je bilo povpraševanje po mlečnih izdelkih vedno večje in ker nam na kmetiji veliko pomeni kakovost izdelkov smo se zavedali, da v neustreznih pogojih tega ne bomo mogli dosegati, zato smo se odločili za gradnjo novega objekta, ki je v spodnjem delu namenjen predelavi mleka, v zgornjem delu pa bivanju mlade družine.

Dopolnilna dejavnost na naši kmetiji je pozitivna točka, saj mi kot mladi prevzemnici omogoča delovno mesto na kmetiji in boljši socialno ekonomski položaj družini. Vsekakor pa posledično vpliva tudi na obdelanost krajine in povezovanje v ožji in širši okolici.

Kmetijsko gospodarstvo se nahaja na območju občine Bohinj, natančneje v vasi Brod. Kmetija obsega 16,46 ha obdelovalnih površin od tega 14,04 ha travnikov, 2,38 ha njiv in 0,3 ha ekstenzivnega sadovnjaka. Obdelovalne površine se nahajajo v območju z omejenimi dejavniki.

Kmetija je usmerjena v pridelavo mleka, redijo 24 glav govedi. Mleko pridelano na kmetiji  predelajo v mlečne izdelke in tržijo na lokalnem trgu.

Redijo tudi 2 konja in 15 kokoši.

Ozadje

Na kmetijskem gospodarstvu se s predelavo mleka ukvarjamo že vrsto let. Z dejavnostjo smo začeli v majhnem garažnem prostoru v katerem je bilo zelo težko zagotavljati ustrezne tehnološke postopke. Omenjeno je vplivalo tudi na zagotavljanju varne hrane. Ne smemo pa pozabiti omeniti, da je tudi za samega predelovalca pomembno, da delo opravlja v za to ustreznih delovnih pogojih, kar v stari garaži ni bilo mogoče.

Cilji

Glavni cilj je stabilizacija dohodkov in zagotavljanje splošne učinkovitosti ter večje produktivnosti dela. Dejavnost uspešno teče, tako se kapacitete predelanega mleka postopoma zvišujejo glede na povpraševanje po izdelkih na trgu. Z naložbo smo na kmetiji izboljšali pogoje dela v dejavnosti, racionalizirali delovni čas, dosegli večji delovni učinek, zmanjšali stroške na enoto proizvoda in glede na izpopolnjeno, tehnološko dovršeno opremo računamo tudi na ohranitev oz. izboljšanje kvalitete izdelkov ob vsem tem pa seveda tudi na primeren dohodek, ki bo omogočil normalno preživetje vseh družinskih članov in obstoj kmetije.

Vsekakor sledimo cilju, da postanemo stabilen, tehnološko sodoben in okolju prijazen poslovni subjekt, ki se bo proizvodnjo in poslovno povezoval v regiji.

Glavne aktivnosti projekta

Najprej je bilo potrebno urediti vso potrebno gradbeno dokumentacijo. Na podlagi ustrezne gradbene dokumentacije in odobrenih evropskih sredstvih smo pričeli z gradnjo. Tako smo po treh letih zaključili gradnjo objekta, ki ga sestavljajo prostor kjer poteka postopek predelave mleka, topla klet, hladna klet,  hladilnica, shrambe, pakirnica, predprostor, garderoba, sanitarije in prodajni prostor. V zorilnih kleteh so zagotovljeni ustrezni klimatski pogoji za zorenje sirov. V hladni kleti zorijo trdi siri na okoli 14 °C. Pri trdem siru je potrebno tudi toplo zorenje v topli kleti (20-24°C). Hladilnica je namenjena svežemu programu ter siru po končanem zorenju do prodaje.

Rezultati

Z novo investicijo smo na kmetijskem  gospodarstvu izboljšali razporeditev in učinkovitost dela na kmetiji, povečala se je vrednost kmetijske pridelave in predelave. Povečane prostorske kapacitete ustrezajo higienskim standardom, predelava poteka urejeno in ločeno po postopkih. Izvedena naložba je omogočila širitev že obstoječe dejavnosti po proizvodih, hkrati pa je omogočila uvedbo še dodatnega novega izdelka.

Trajanje projekta

januar 2019 – februar 2022

Kontakt

Andreja Ravnik, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Bohinjska Bistrica

 

Slika: Kmetija se nahaja na območju občine Bohinj, natančneje v vasi Brod. Kmetija obsega 16,46 ha obdelovalnih površin od tega 14,04 ha travnikov, 2,38 ha njiv in 0,3 ha ekstenzivnega sadovnjaka. Obdelovalne površine se nahajajo v območju z omejenimi dejavniki.

 

Slika: Andreja Ravnik, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

 

Slika: Izdelki kmetije Ravnik.

 

 

Prispevek smo na Mreži za podeželje pripravili v sodelovanju KGZS Zavod Kranj.

Deli z drugimi
Statistična regija

Gorenjska

Področja ukrepanja

Izboljšanje konkurenčnosti

PRP

PRP 2014-2020 do 2022

Ukrepi PRP 2014 - 2020

M4.2