Lokalna akcijska skupina loškega pogorja gradi prihodnost na vrednotah podeželja

Lokalna akcijska skupina loškega pogorja gradi prihodnost na vrednotah podeželja

  • Datum objave 07.07.2021

Temeljna načela pristopa Leader so: lokalna razvojna strategija (LRS) izhaja iz območja (uporaba t. i. endogenih potencialov); pristop od spodaj navzgor oziroma sodelovanje lokalnih akterjev pri sprejemanju odločitev skozi celoten proces priprave in izvajanja LRS (ozaveščanje, usposabljanje, sodelovanje); LAS so javno-zasebna partnerstva; inovativnost (uvajanje novih proizvodov, tehnologij, organizacij, trgov itn.); povezani in večsektorski ukrepi LRS, povezovanje v mrežo (izmenjava dosežkov, izkušenj, znanj ipd.) in sodelovanje (projekti sodelovanja z drugimi LAS ali njim podobnimi skupinami).

Lokalna akcijska skupina (LAS) loškega pogorja pokriva območje štirih občin, tj. Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka brez naselja Škofja Loka, Železniki in Žiri.

V programskem obdobju 2007–2013 je LAS na podlagi javnih pozivov dodelila sredstva za 18 projektov, z izvedbo katerih so partnerji uresničevali sprejeto lokalno razvojno strategijo s cilji krepitve podpornega okolja za nova delovna mesta, spodbujanja naravi prijaznega kmetovanja, nadgradnje skupne infrastrukture za razvoj in trženje produktov višje kakovosti, širjenja turistične ponudbe, izboljšanja infrastrukturnih pogojev za bivanje in delo na podeželju, ohranitve naravnega okolja in obnove ter oživitve vaških jeder in dediščine podeželja. Skupno je bilo za projekte LEADER v programskem obdobju 2007–2013 porabljenih skoraj 700.000 evrov.

»S pomočjo sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in nacionalnih sredstev, združenih v program LEADER, so nam bile dane lepe možnosti za realizacijo številnih projektov. Prepričana sem, da so nam izkušnje iz preteklih let pomagale, da smo v partnerstvu LAS brez večjih težav izbrali projekte, ki so bili uspešno realizirani in so območju prinesli novo dodano vrednost.«
Ivica Rant, predsednica

Informativo-promocijska publikacija: Projekti LAS loškega pogorja v programskem obdobju 2007-2013

Kontakt: 

Lokalna akcijska skupina loškega pogorja
Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka
http://www.las-pogorje.si/
info@las-pogorje.si
00386 4 512 01 31

Deli z drugimi
Statistična regija

Gorenjska

Področja ukrepanja

LEADER

PRP

PRP 2007-2013

Ukrepi PRP 2014 - 2020