Kmetija Zelena trava – Do kakovostne jagnjetine z naložbo v obrat na kmetiji (za zakol in predelavo)

Kmetija Zelena trava – Do kakovostne jagnjetine z naložbo v obrat na kmetiji (za zakol in predelavo)

  • Datum objave 24.06.2021

Na fotografiji nosilec kmetije, Uroš Macerl | Foto: Uroš Macerl

 

Na ekološki kmetiji Uroša Macerla se živali rodijo in pasejo. Živali redijo za zakol, ki se izpelje ravno tako na isti kmetiji in to predstavlja manjši stres za živali. Z naložbo v ureditev prostorov za zakol drobnice in razsek mesa na ekološki kmetiji so povezali več niti v skupni cilj – boljšo možnost preživetja iz kmetovanja. Povpraševanje potrošnikov celo presega ponudbo. Na kmetiji sodelujejo tudi z drugimi lokalnimi rejci (storitveni zakol), kar doprinese tudi k ohranjaju paše na strmih naklonih Zasavja.

 

OZADJE

Meso jagnjet je cenjeno med sladokusci, na slovenski trg pa žal veliko mesa pripotuje od daleč. Ponudba gostinskih obratov je običajno ponujala meso iz uvoza ali pa je bilo meso slabše kakovosti, kar je potrošnika dodatno odvrnilo od mesa drobnice. Naložba je izraz želje po tem, da se potrošniku ponudi meso ekološko vzrejenih ovac, ki je ustrezno zorjeno in pripravljeno za kulinarično obdelavo.

Klavnica na kmetiji je edina na območju in stalno omogoča storitveni zakol drobnice.
Reja drobnice je hkrati ena izmed redkih možnosti ohranitve strmejših travnikov in pašnikov v Zasavju. Z naložbo so ohranili ekološko rejo ovc v območju strmih pašnikov in obdržali visok stalež živali.

Projekt je bil sofinanciran iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 v okviru podukrepa 4.2.

 

Uroš Macerl:

“S projektom sem dosegel dolgoletno željo po neodvisnosti: sam odgovarjam za kakovost ovčetine, z živalmi sem praktično od njihovega rojstva, do končnih proizvodov – jagnjetine, ki jo zaupam končnemu potrošniku. Vmes ni posrednika, na katerega bi se lahko izgovarjal glede kakšnih napak. Rad komuniciram s kupci, ki mi dajo povratno informacijo, lahko jim tudi svetujem, kako iz pripravljenega kosa mesa doseči najboljše okuse. V stiku s potrošniki tudi najhitreje izvem, kaj trg potrebuje in se temu primerno lahko hitro prilagodim.”

Panoramski pogled na kmetijo | Foto: Uroš Macerl

GLAVNE AKTIVNOSTI

V dogovoru s projektantom in svetovalko specialistko za predelavo mesa so naredili načrt ureditve prostorov v ločenem delu obstoječega hleva. S pomočjo krajevno pristojnih kmetijskih svetovalcev so oddali vlogo na razpis. Po prejemu pozitivne odločbe z Agencije so začeli z urejanjem prostorov, od ureditve tlakov, vodovodnih in električnih napeljav, odtokov, ureditve sten, vgradnje opreme, do končne odobritve s strani pooblaščenih inšpektoric Uprave RS za varno hrano (UVHVVR).

Pri izbiri izvajalcev in ponudnikov opreme so izbirali lokalne podjetnike. Uredili so območje za sprejem živali, glavni prostor za zakol, predeljene prostore za ohladitev trupov po zakolu, območje za razsek in odpremo ter prostor za živalske stranske proizvode pri klanju.

Danes je potek procesa zakola vezan na naročila kupcev, ki jih ne zmanjka kljub kriznim časom. Skladno z naročili in željami potrošnika izvedejo zakol živali, razsek in zorjenje mesa, da pridobijo meso vrhunske kakovosti. Meso je kupcem na voljo skozi vse leto, lahko pa ga zaužijejo tudi pod kozolcem – novo urejeni turistični kapaciteti na kmetiji, kjer sprejmejo do 50 gostov hkrati.

Proces zakola in razseka mesa izvajajo tudi storitveno za okoliške rejce drobnice, lahko pa jih tudi povežejo s končnimi kupci. S tem so se rejci med seboj še dodatno povezali, podobno kot so se pred leti kmetovalci uspešno povezali v boju proti industrijskim onesnaževalcem iz bližnjega mesta.

Potrošnik se pri njih lahko pouči o mesu ekološko vzrejenih živali, pa naj gre za neposredne kupce (ki pridejo kot potrošniki ali gostje na kmetijo) ali pa goste trgovin, drugih gostiln in hotelov.

 Zakol na kmetiji pomeni manj stresa za živali – ni dolgih voženj in čakanja na zakol.

 

PROJEKT EIP

Uroš Macerl s svojim delom v tako zgrajenem obratu sodeluje tudi kot partner v projektu  EIP »Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti«. V projektu raziskujejo kakovost mesa kot posledico ustreznosti reje, kar lahko proučujejo le z zakolom in razsekom v naši klavnici.

 

POVEZOVANJE

Nosilec naložbe sodeluje tudi z društvom rejcev drobnice Cekin ter Zvezo društev rejcev drobnice Slovenije. Ključno je tudi povezovanje z lokalnimi kmetovalci, tako si med seboj pomagajo pri umestitvi jagnjetine na trg.

Različni izdelki iz usnja in volne | Foto: Uroš Macerl

 

REZULTATI

  • Zagotoviti kakovostno jagnjetino končnemu potrošniku, trgovinam in gostincem. 
  • Ureditev obrata pomeni zmanjšanje odvisnosti od storitvenega zakola in stroškov prevozov. 
  • Ker se vse odvije na enem mestu, se opravila osnovne kmetijske dejavnosti lahko izvedejo v optimalnem času. Izboljšana je kakovost krme in s tem rodnost po ovci. Meso živali je boljše kakovosti, živali ne doživijo stresov prevoza in čakanja na zakol. Končni proizvod kmetije so ustrezno ohlajene klavne polovice in konfekcionirano meso, ki je dostopno domačemu kupcu. 
  • Prodajo lahko več živali. V tem času so povečali matični trop živali iz 169 ovac na rejo 197 živali. Presegli so načrtovano letno predelavo. 
  • Stroški za zakol so nižji – ni prevozov živali v oddaljene klavnice, ni prilagajanja dela na kmetiji terminom zakolov v klavnici. Čas, ki ostane, lahko koristneje porabijo za delo z živalmi na kmetiji in komunikacijo s potrošniki. Pred tem so vsakič porabili kar nekaj časa za dve vožnji do klavnice- najprej v zakol, nato pa še enkrat za prevzem. 
  • Zaradi manjšega stresa živali je tudi kakovost mesa boljša, kar se dokazuje tudi v omenjenem projektu EIP. 
  • Postali so tudi manj odvisni od kriznih časov (epidemija – v tem času so pridobili nove potrošnike, posameznike, ki meso kupijo bodisi na kmetiji bodisi v trgovinah s ponudbo njihove jagnjetine).

Kozolec na kmetiji, ki sprejme do 50 oseb. | Foto: Uroš Macerl

 

KONTAKT
Kmetija Zelena trava, Ravenska vas 38, 1410 Zagorje ob Savi
Kontakna oseba: Uroš Macerl, uros.macerl@gmail.com
Telefonski kontakt: 041 413 855
Facebook: https://www.facebook.com/kmetijazelenatrava38

 

 *     *     *     

Uroš Macerl je bil eden izmed kandidatov, ki jih je slovenska mreža za podeželje prijavila na evropski natečaj Rural Inspiration Awards 2021. Razpisane so bile štiri kategorije in Uroševa kmetija je bila uvrščen v kategorijo Odporna prihodnost.

*   *   *

Deli z drugimi
Statistična regija

Zasavska

Področja ukrepanja

Izboljšanje kakovosti življenja in diverzifikacija podeželja, Izboljšanje konkurenčnosti

PRP

PRP 2014-2020 do 2022

Ukrepi PRP 2014 - 2020

M4.2