Kmetija Mehak, reja krškopoljskih prašičev in piščancev

Kmetija Mehak, reja krškopoljskih prašičev in piščancev

  • Datum objave 08.12.2021

foto: osebni arhiv

 

Kmetija leži v bližini Škocjana, obdelovalne površine pa so precej razpršene v radiju 4 km.

Kmetijo je Jan Mehak po smrti strica prevzel leta 2018 in jo povečal iz začetnih 8 na 13 ha obdelovalnih površin, predvsem njiv na katerih pridelujejo žita in koruzo za prehrano živali.

Po smrti strica je kmetija, ki jo je stric obdeloval ob službi, ostala brez naslednika. Ker Jan prihaja iz kmetije in je najstarejši od 3 otrok, sta se s partnerico odločila, da gresta na svoje in prevzameta kmetijo.

Namen je, da kmetijo na kateri je stric redil 2-3 govedi preusmerijo v rejo krškopoljskih prašičev, pitovnih piščancev in kokoši nesnic z direktno prodajo končnemu potrošniku. V začetku pa je namen predvsem vzpostavitev stabilne in kvalitetne pridelave žit ter vzreje živali.

Krmo iz travnikov uporabijo za prehrano prašičev. Na kmetiji redijo 4 plemenske svinje pasme krškopoljski prašič, del pujskov prodajo nekaj pa jih spitajo do klavne mase 150-200 kg. Imajo pa željo po lastni predelavi. Jan Mehak pa je tudi član društva rejcev krškopoljskih prašičev .

 

foto: osebni arhiv

 

Reja piščancev poteka letno v 3-4 turnusih po 100 živali, živalim zagotavljajo izpust na prosto in večjo talno površin, kar pripomore k boljši kvaliteti mesa.

 

 

foto: osebni arhiv

 

Glavni cilji prijave na razpis so bili povečanje proizvodnih kapacitet za več kot 20%, nakup nove in rabljene kmetijska mehanizacije, ki je povečala konkurenčnost kmetijskega gospodarstva, z nakupom informacijske tehnologije pa sz prispevali k cilju inovacij.

V skrbi za okolje so investirali v nakup strojev za mehansko zatiranje plevela, stroja, ki je pripomogel k manjši porabi fitofarmacevtskih sredstev ter manjši porabi mineralnih gnojil.

 

foto: osebni arhiv

 

S sredstvi so investirali v nakup rabljenega traktorja, ki je zmanjšal strošek izposoje traktorja ter omogočil večjo storilnost in neodvisnost, kupili so česala slovenskega proizvajalca, ki jih uporabljajo za spomladansko česanje travnikov, zatiranje plevelov v žitih ter koruzi ter v kombinacij s sejalnico za drobna semena tudi za obnovo travne ruše v jesenskem času.

Investirali so tudi v nakup mlina in mešalnice za pripravo krme za prašiče ter perutnino. Del sredstev so namenili za nakup prikolice, s katero bodo zmanjšali odvisnost od izposoje predvsem v času žetve.

 

foto: osebni arhiv

 

Kmetija je z investicijami v osnovna sredstva postala bolj neodvisna od najema storitev ter bo lahko v bodoče tudi sama izvajala storitve s kmetijsko mehanizacijo. Zmanjšala se je količina ročnega dela in povečala rentabilnost.

Ker so se kmetijske površine povečale lahko s sodobno mehanizacijo večino dela opravijo sami.

foto: osebni arhiv

 

Prevzem kmetije terja od prevzemnika mnogo več kot si na začetku predstavlja, sploh v primeru, ko gre za prevzem kmetije, na kateri ni živel ter je ne pozna v potankosti. Kljub temu, da se ob uspešni kandidaturi na razpis sredstev zdi kar nekaj, je potrebno obilo znanja ter iznajdljivosti, da se doseže zastavljene cilje.

 

Kontakt:

Jan Mehak

Tomažja vas 28, 8275 Škocjan

00386 31 630 113

 

Objavljeno 8. 12. 2021

Deli z drugimi
Statistična regija

Jugovzhodna Slovenija

Področja ukrepanja

Izboljšanje konkurenčnosti, Izboljšanje okolja

PRP

PRP 2007-2013

Ukrepi PRP 2014 - 2020

M6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete