Inovativna zadruga – povezovanje kmetov “V slogi je moč”


 • Datum objave 02.08.2022

Inovativna zadruga – povezovanje kmetov “V slogi je moč”

 • Datum objave 02.08.2022

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v letu 2019 objavilo javni razpis za podukrep 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

Ker je bila potreba po združenju pridelovalcev velika so se odločili prijaviti na razpis. Izvedli so projekt, s katerim so ustanovili skupino proizvajalcev krompirja in skupino proizvajalcev zelenjave in sadja v okviru zadruge.

Sklenili so pogodbe, izvajali izobraževanja, delali na marketingu, zagotovili zbirno mesto z novimi hladilnicami in prostori, uredili poslovni proces in nadzor nad kakovostjo, zagotovili podporo v vseh pogledih (administracija, deklariranje, navodila za delo, svetovanja, uvajanja novih načinov gnojenja prijaznejših do okolja…)

Posamezni kmetje so bili prepuščeni sami sebi, zadruga pa jih je združila v skupine.

Projekt je bil potreben predvsem za zaščito kmetov in proizvajalcev zelenjave v Sloveniji.

Namreč kmetje, ki so pridelovali krompir, zelenjavo in sadje so samostojno nastopali na trgu, zaradi česar pa so imeli majhno pogajalsko moč in so zaradi tega težje prodali svoje pridelke in po nizkih cenah. Prav tako so kmetije v Sloveniji dokaj majhne in zato kmetje niso imeli možnosti pridelati tako velikih količin, ki so jih zahtevali večji trgovci.  Možnost, ki so jo kmetje oziroma pridelovalci imeli je bilo združevanje v razne organizacije ali skupine, kjer so se lažje pogajali za višje cene ter usklajevali prodajo pridelkov, iz tega izhaja, da so imeli vsi združeni koristi.

 

Cilji

Projekt je bil izveden z namenom povečanja koristi pridelovalcev, ki so včlanjeni v skupine.

Kar so želeli doseči s skupnim dajanjem blaga v promet, nadzorom kvalitete, s prilagajanjem obsega proizvodnje, ter z informiranjem in promocijo. S projektom so opredelili cilje obeh skupin, med katerimi so: zagotovitev boljših ekonomskih položajev pridelovalcev; koncentracija ponudbe in dajanje na trg pridelkov, ki jih pridelajo člani, vključno z neposrednim trženjem; načrtovanje pridelave in prilagajanje ponudbe povpraševanju, zlasti glede kakovosti in količine; oblikovanje ponudb na področju trajnostnih načinov pridelave, inovativnih praks, gospodarske konkurenčnosti in tržnih trendov; oblikovanje ponudb na področju promocije in trženja; spodbujanje uporabe okolju prijaznih postopkov pridelave; prispevanje k trajnostni rabi naravnih virov in blaženje podnebnih sprememb.

 

Glavne aktivnosti

V okviru projekta so bile izvedene aktivnosti seznanja kmetov z namenom in vsebino skupin.
Posebej smo pridobili dve skupini in sicer skupino pridelovalcev krompirja in skupino pridelovalcev zelenjave in sadja.

 • Izvedene aktivnosti pristopa december leta 2019:
 • V izvajanje so bili vključeni sodelavci iz vseh področij, za namen čim širšega osveščanja dobrobiti takega združevanja. Poglabljali smo še dodatno zaupanje med zadrugo in kmeti, ter širši pristop do kupcev, saj smo se odločili, da blagovno znamko Polonca tako izvedemo, da je na vsakem artiklu poleg lota tudi cel naslov in ime pridelovalca, da še bolj približamo in pridobimo zaupanje kupcev.
  Prilagodili smo računalniški sistem, za še boljšo sledljivost…
 • izvedena aktivnost v prvih mesecih 2020
  2020 celo leto smo izvajali aktivnosti dodatnih pristopov v skupine in vmes pripravili poročila in zahtevke, ter sklicali sestanke določene v projektu, ter opremili na vidnem mestu oznake o projektu.
 • 2021in 2022 smo tudi celo leto izvajali aktivnosti dodatnih pristopov v skupine in vmes pripravili poročila in zahtevke. V mesecu juliju letos, bomo imeli po Covidu zopet sestanek z udeleženci skupin, na katerem se bomo dogovarjali o tekoči problematiki, ter kaj smo naredili do sedaj in kaj bomo skupaj naredili v naprej.
 • 2023 bomo nadaljevali aktivnosti v tej smeri kot do sedaj, kar je bil tudi namen projekta.

Časovni okvir: od leta 2019 do leta 2023

 

Rezultati

Neposredni učinki

Dve zaposlitvi, povečanje prodaje, nadzor nad kakovostjo.

Zaradi povečanja obsega dela, ter za zagotavljanje boljše kakovosti, so prilagodili prostore in posodobili opremo in stroje za proizvodnjo. Prav tako so energetsko posodobili naš proces dela. Kupili so nov kompresor pri pakirnem stroju, več sestavnih delov za ekonomično pakiranje, 2 hladilni komori, eno s kontrolirano atmosfero, prezračevalni sistem, pomivalni stroj in stroj za pometanje na elektriko, električni viličar. Ker je zelenjava, krompir in sadje precej delikatna zadeva, je potrebno primerno skladiščenje. V ta namen so preuredili prostore tako, da so pridobili prostore za hlajenje, ki pripomorejo k ohranjanju svežine in kakovosti. Posledično je povečan nadzor nad artikli, ki jih kvalitativno in kvantitativno nadzorujejo. V sled temu so prišli do rezultatov, da pri trgovcih zavrnitev oz. reklamacij skoraj da ni.

Glavni cilji prijave na razpis so bili povečanje proizvodnih kapacitet za več kot 20 %, nakup nove in rabljene kmetijska mehanizacije, ki je povečala konkurenčnost kmetijskega gospodarstva, z nakupom informacijske tehnologije pa so prispevali k cilju inovacij.

V skrbi za okolje so investirali v nakup strojev za mehansko zatiranje plevela, stroja, ki je pripomogel k manjši porabi fitofarmacevtskih sredstev ter manjši porabi mineralnih gnojil.

Učinki povezovanja in mreženja

Glede na učinke, ki so jih dosegli z ustanovitvijo skupin proizvajalcev, je projekt dober primer povezovanja in mreženja. S projektom jim je uspelo združiti že skoraj 300 kmetov. Kmetje sodelujejo med seboj, saj skupaj zagotovijo zadostno količino pridelka, ki ga potrebujejo večji trgovci. Sodelujejo z zadrugo, kjer so zadolženi za promocijo in trženje njihovih pridelkov, ter za organizacijo prevoza, zbiranja in nadziranja nad kakovostjo pridelkov in izdelkov.
Kot nosilec projekta aktivno sodelujejo s kmetijsko svetovalno službo.

Zadruga sodeluje tudi v drugih projektih kot so: Erasmus v sodelovanju z šolo BTŠ Naklo, Las Gorenjska košarica. Vse za namen izboljšanja položaja kmeta in obstanek, ter zagotavljanje odkupa pridelane hrane na naših tleh. V okviru tega pa tudi z kmetijsko svetovalno službo.

Možnost prenosa na druga področja:

Projekt je bil osnova za predavanja na višji Biotehnični šoli Naklo, ki ga je izvedla vodja projekta Marija Mehle. Prav tako, so že izvedli predstavitve na to tematiko v drugih okoljih.

Projekt je prenosljiv. Skupine oziroma organizacije se lahko uporabljajo tudi za odkup lesa, drobnice, mleka ipd.

Inovativnost

Pomembno so izboljšali procese, storitve in razvili svojo blagovno znamko Polonca, ter prilagodili tehnologijo samih procesov v proizvodnji. Prav tako so izvajali delavnice za boljšo kakovost produktov s kmeti.

Izobraževali so tudi svoje kadre, da so procesi dela učinkoviti.

Vključenost mladih

S sodelovanjem s srednjo in višjo šolo za kmetijstvo Biotehniškim centrom Naklo ter s Fakulteto za upravo in ekonomsko srednjo šolo usposabljajo kadre, katere bodo tudi zaposlili.

S šolami se dogovorijo za izvajanje prakse v naši delovni organizaciji, na vseh področjih delovanja zadruge. So še edina zadruga v Sloveniji, ki odkupuje mleko, živino, les, zelenjavo, krompir in sadje, ter opravlja trgovinsko dejavnost, prodaje vse za kmeta, na enem mestu.

 

 

Kontakt:

Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z. o. o.

Marija Mehle
marija.mehle@sloga.si
(+386) 04 20 14 923
Šuceva ulica 27, 4000 Kranj

Spletna stran:

http://www.sloga.si/program-razvoja-podezelja/

 

Objavljeno 2. 8. 2022

Ključne besede: Rural Inspiration Awards, RIA

Deli z drugimi
Statistična regija

Gorenjska

Področja ukrepanja

Izboljšanje konkurenčnosti, Izboljšanje okolja

PRP

PRP 2014-2020 do 2022

Ukrepi PRP 2014 - 2020

M9.1 – Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju