Inovativen način čiščenja odpadnih voda na sadjarski kmetiji Frešer

Inovativen način čiščenja odpadnih voda na sadjarski kmetiji Frešer

  • Datum objave 27.02.2024

Objavljeno 27. 2. 2024

“Kmetija Frešer Bojana leži v vasi Preloge in je od Slovenska Bistrica oddaljena 4 km. Gre za gričevnato območje, kjer prevladuje mešano kmetijstvo. Nosilec kmetije Frešer Bojan je kmetijo prevzel od svojih staršev pred leti in jo usmeril v sadjarsko kmetijo, ki se ukvarja z dopolnilno dejavnostjo predelavo sadja. Na kmetiji uporabljajo v Sloveniji sicer dokaj neznan način čiščenja odpadnih voda, in sicer z lagunsko čistilno napravo.”

(Srečko Rajh, KGZS Zavod Ptuj)

Kozolec na kmetiji Frešer Bojana je bil podlaga za logotip njihove predelave sadja.

Slika: Frešer Bojan, nosilec kmetijskega gospodarstva. Kozolec za njim je bil podlaga za logotip njihove predelave sadja. Kmetija se ukvarja s sadjarstvom – pridelavo jabolk na 6,84 ha. Pri predelavi sadja predelujejo tako lastno sadje kot tudi opravljajo storitve predelave za stranke.

 

Opis projekta

V okviru prvega zahtevka je kmetija izvedla nakup električnega viličarja in izgradnjo lagunske čistilne naprave.
Ker je naselje Preloge izven območij, kjer je predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega sistema, se je bilo potrebno odločiti, kako urediti odvajanje in čiščenje odpadne komunalne vode. Pri tem so se na kmetiji Frešer Bojana odločili za čiščenje odpadnih voda skozi lagunsko čistilno napravo, ki je urejena v velikosti 246 m2. Lagune so učinkovit sistem čiščenja odpadne vode, kjer potekajo čistilni procesi na naraven način. Zadrževalni čas vode v lagunah je običajno daljši (nekaj dni) kot v čistilnih napravah (nekaj ur). V aerobni laguni nastopi oksidacija organskih snovi. Kisik, ki je pri tem potreben, doseže vodno telo s procesom difuzije iz zraka in s fotosintezo iz alg. V primerjavi z ostalimi tipi čistilnih naprav zahtevajo lagune večjo površino.

Podobne čistilne naprave so redkost na naših kmetijah in je opisana izgradnja lagunske čistilne naprave gotovo primer uspešne prakse.

Ozadje projekta

Na kmetiji Bojana Frešerja se poleg osnovne sadjarske proizvodnje ukvarjajo s predelavo sadja. S izvedenim prvim delom naložbe so v prvi vrsti zasledovali zmanjševanje vplivov na okolje, kar obe naložbi tako v nakup električnega viličarja, kakor tudi v izgradnjo lagunske čistilne naprave prav gotovo sta.

Za izgradnjo lagunske čistilne naprave so se odločili zaradi praktičnosti lagunskih čistilnih naprav, ki lažje prenašajo kratkotrajne višje obremenitve z odpadnimi vodami. Vemo, da predelava sadja večinoma poteka v času po obiranju, od oktobra do decembra. V ostalih mesecih je odpadnih voda iz predelave sadja razmeroma malo. Prav zaradi tega izrazitega nihanja se je tak način čiščenja odpadnih voda pokazal kot zelo zanesljiv. S tem je bil dosežen glavni namen naložbe, da se odpravijo negativni vplivi odpadnih voda, ki nastanejo ob predelavi sadja na kmetiji. Za izgradnjo lagunske čistilne naprave je kmetija pridobila ustrezna dovoljenja in tehnološka navodila za izvedbo – gradnjo lagunske čistilne naprave.

Cilji

V okviru naložbe so na kmetiji izpeljali že prvi del naložb in oddali zahtevek za izvedene naložbe. Celotna predvidena vrednost naložbe znaša 92.140,60 evrov in od tega nepovratnih sredstev 46.070,31 evrov. V okviru prvega zahtevka so bile izvedene naložbe izdelava poslovnega načrta, v nakup električnega viličarja in izgradnjo lagunske čistilne naprave v skupni višini 46.001,08 brez DDV-ja. V drugem delu investicije bo kmetija nakupila še polavtomatska etiketirka za označevanje steklenic, samočistilni filter, cisterna za sok, zabojniki – big box, izgradnjo objekta za skladiščenje pridelkov v skupni vrednosti 46.139,52 evrov brez DDV-ja. Glavni cilj naložbe je zmanjšanje vpliva na okolje in posodobitev opreme v predelavi sadja.

Glavne aktivnosti

Na kmetiji so že izvedli nakup električnega viličarja in izgradnjo lagunske čistilne naprave. Do zaključka bodo na kmetiji še izvedli investicije v nakup polavtomatske etiketirke za označevanje steklenic, samočistilnega filtra, cisterne za sok, zabojniki – big box in izgradnja objekta za skladiščenje pridelkov.

Rezultati

Koristi od izvedenega projekta so vsekakor tako za vlagatelja, kakor tudi lokalnemu okolju, je zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Na to prvenstveno vpliva izgradnja lagunske čistilne naprave, posredno pa tudi nakup električnega viličarja za manipulacijo surovin in gotovih izdelkov.

Pridobljene izkušnje/znanje

Bojan Frešer si je prizadeval, da bi svojo predelavo uredil tako da bo z odpadnimi vodami čim manj obremenjeval okolje. Pridobival je razne informacije in izkušnje glede izgradenj malih čistilnih naprav in se na osnovi priporočil odločil za lagunsko čistilno napravo. Izkušnje delovanja čistilne naprave so dobre in bi takšne naprave lahko v svoji praksi uporabile tudi druge kmetije.

Čas trajanja projekta

decembra 2022 – junija 2024

Kontakt

Frešer Bojan, Zgornja Ložnica

e-mail: freshjabka@gmail.com

 

 

kartonasta embalaža kmetije Frešer

Slika: Izdelki kmetije Frešer.  “Naj vam teknejo sadovi sončne Štajerske!”

 

električni viličar na kmetiji Frešer

Slika: V okviru prvega zahtevka je kmetija kupila električni viličar, ki ga uporabljajo za prevoz surovin in gotovih izdelkov. Viličar uporabljajo tako znotraj prostorov predelave, kakor na dvorišču za sprejem surovin, embalaže in ostalih tovorov.

 

Objekt predelave s oglasnim panojem na kmetiji Frešer

Slika: Objekt predelave s oglasnim panojem.

 

Slika: Objekt za skladiščenje pridelkov.

 

Star, velik gospodarski objekt na Kmetiji Frešer za predelavo sadja in žganjekuho, je obnovljen in ohranja star prvoten izgled.

Slika: Objekt v katerem imajo na kmetiji Frešer urejeno predelavo sadja in žganjekuho. Iz tega objekta so odvedene odpadne vode na lagunsko čistilno napravo.

 

 

Lagunska čistilna naprava na kmetiji Frešer

Slika: Lagunska čistilna naprava. v katero so speljane odpadne vode iz predelave sadja na kmetiji Frešer, je bila zgrajena v okviru prvega zahtevka, in pozitivno vpliva na okolje.

 

Slika: Lagunska čistilna naprava je v naših področjih nov način čiščenja odpadnih voda. Odpadne vode pritečejo na zgornjem koncu v laguno in na spodnji strani iztekajo očiščene vode iz lagune v vodotok. Odpadna voda tako gre skozi naravne Lagune so učinkovit sistem čiščenja odpadne vode, kjer potekajo čistilni procesi na naraven način. Zadrževalni čas vode v lagunah je običajno daljši (nekaj dni) kot v čistilnih napravah (nekaj ur). V aerobni laguni nastopi oksidacija organskih snovi. Kisik, ki je pri tem potreben, doseže vodno telo s procesom difuzije iz zraka in s fotosintezo iz alg. V primerjavi z ostalimi tipi čistilnih naprav zahtevajo lagune večjo površino.

 

Prispevek smo na Mreži za podeželje pripravili v sodelovanju KGZS Zavod Ptuj.

Deli z drugimi
Statistična regija

Podravska

Področja ukrepanja

Izboljšanje kakovosti življenja in diverzifikacija podeželja, Izboljšanje konkurenčnosti, Izboljšanje okolja, Prilagajanje na podnebne spremembe

PRP

PRP 2014-2020 do 2022

Ukrepi PRP 2014 - 2020

M4.2