Eko kmetija Vogelnik – Nakup opreme za izdelavo testenin in predelavo mesa

Eko kmetija Vogelnik – Nakup opreme za izdelavo testenin in predelavo mesa

 • Datum objave 27.02.2024

Objavljeno 27. 2. 2024

“Ekološka kmetija Vogelnik je  primer zelo dobre prakse. Z svojimi izdelki sodeluje na državnem ocenjevanju  Dobrote slovenskih kmetij. V letu 2021 so dobili zlato priznanje za domače kisle kumarice, zlato priznanje za pečen slivov džem, srebrno priznanje za domačo pašteto. V letu 2022 so prejeli Zlato priznanje za mešano solato s fižolom, zlato priznanje za paradižnikovo omako z baziliko, srebrno priznanje za ekološke rezance. V letu 2023 so dobili zlato priznanje za Eko domači blago kisli feferoni, zlato priznanje za eko domačo kislo papriko, srebrno priznanje za rdečo peso.  Sodelujejo pa tudi v projektu EIP:  Precizno kmetijstvo in digitalizacija za bolj trajnostno pridelavo poljščin in zelenjave.”

(Darja Jeriček, KGZ Zavod Celje)

Povzetek projekta

Na kmetiji so uredili prostore za dopolnilne dejavnosti. Odločili so se za nakup potrebne opreme.   Za naložbo v nakup opreme za proizvodnjo testenin in opreme za predelavo mesa so se odločili zaradi razširitve kmetijske dejavnosti v dopolnilne dejavnosti. Z razvojem dopolnilne dejavnosti se je povečal tudi prihodek kmetije in tako se je lahko žena nosilca dopolnilne dejavnosti zaposlila na kmetiji, se torej zavarovala iz kmetijske dejavnosti.

Ozadje

Ekološka kmetija Vogelnik se nahaja v občini Ravne na Koroškem, v naselju Zelen breg približno 8 km iz centra Raven na Koroškem. Leži na nadmorski višini 732 metrov in na območju z omejenimi dejavniki za kmetovanje. Je manjša kmetija, velikosti 28,25 hektarjev, od katerih je 19,78 hektarjev gozda in 8,52 hektarjev obdelovalnih površin (njive, rastlinjaki, travniški sadovnjak, trajno travinje). Kmetija je v lasti Zvonka Potočnik, »Vogelnik« pa je staro ime kmetije, ki se je obdržalo do danes. Skupaj sta se po tehtnem premisleku in analizi trga odločila, da bosta osnovnim kmetijskim pridelkom (meso, žita, zelenjava, sadje) dodala dodano vrednost in jih predelala v sklopu dopolnilne dejavnosti v ekološke izdelke. Žena Petra se je zaposlila na kmetiji oziroma zavarovala iz kmetijske dejavnosti.

Eko kmetija Vogelnik se z ekološkim kmetovanjem v celoti ukvarja od leta 1999. Na kmetiji imajo zgledno urejeno ekološko pridelavo zelenjave za oskrbo lokalnega trga s svežimi pridelki zelenjave in predvsem izven sezone pridelave s predelanimi izdelki iz lastne ekološke pridelave. Izdelke in proizvode nudijo v njihovi spletni trgovini ter na facebooku. Naročeno dostavijo na dom kupcev enkrat tedensko, kupci pa po dogovoru pridejo tudi na njihovo kmetijo.  Vsako leto se udeležijo državnega ocenjevanja Dobrot slovenskih kmetij in za svoje izdelke prejmejo najvišja priznanja. Udeležili so se tudi akcije s kmetije za vas in dobili priznanje.

Tako je osnovna kmetijska dejavnost danes:

 • Reja krav dojilj – prodaja telet
 • pridelava zelenjave na prostem: v letu 2016 so pričeli s pridelavo različnih vrst zelenjave,
 • pridelava zelenjave v rastlinjaku: v letu 2022 so začeli s pridelavo tudi v pokritih površinah 400 m2 velik rastlinjak, cca 600 m2 tunelov skupaj 1000 m2 pokritih površin, in
 • Reja kokoši nesnic in prodaja kokošjih jajc.

Osnovna dejavnost na kmetiji ne zadostuje za optimalen finančni dohodek, zato se na kmetiji ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo.

Priglašene dopolnilne dejavnosti na kmetiji Vogelnik so naslednje: 

 • SKD 35.119  Pridobivanje električne energije s pomočjo sončne elektrarne;
 • SKD 16.610 Mlinarstvo;
 • SKD 10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave;
 • SKD 10.110 Proizvodnja mesa;
 • SKD 10.130 Proizvodnja mesnih izdelkov;
 • SKD 10.730 Proizvodnja testenin.

Dodaten vir dohodka kmetiji prinaša tudi gozdarstvo. Osnovna gozdarska dejavnost na kmetiji predstavlja 19,78 hektarjev gozda. Glede na velikost gozdnih zemljišč je določen letni etat 80 m3 gozdnih sortimentov.

Glavna delovna sila na kmetiji sta Zvonko in Petra. Zvonko je zaposlen izven kmetije, Petra pa je pustila službo in se je zavarovala iz kmetijske dejavnosti.

Poslanstvo ekološke kmetije VOGELNIK je trajnostno ohranjanje naravnega bogastva na kmetiji, potrošnikom dati zagotovilo in zaupanje v domače, ekološke pridelke (ekološko zelenjavo)   in ekološke izdelke (ekološka salama, ekološki jabolčni sok, ekološke testenine, ekološke vložnine).

Kmetija VOGELNIK bo ostala EKOLOŠKA KMETIJA z rejo krav dojilj, pridelavo zelenjave, žit in dopolnilnimi dejavnostmi.

Njihovo poslanstvo je živeti in delati na kmetiji z ljubeznijo ter zagotoviti delovna mesta. Želji, da bi bili na kmetiji čim bolj samozadostni, sledijo trajnostnemu razvoju delujočih dejavnosti na kmetiji, raziskujejo naravne danosti ter razvijajo vedno nove pridelke in izdelke. Vizija ekološke kmetije Vogelnik je uspešno ohranjati, dopolnjevati in razvijati življenje na kmetiji, z vsemi dejavnostmi in proizvodi na ekološki način, pri tem pa uživati in delati z ljubeznijo.

Uspešno so začeli z neposredno prodajo ekološke zelenjave in izdelkov doma na kmetiji in preko spletne trgovine.

Osnovne kmetijske proizvodnje ne želijo več povečevati, saj so omejeni s kmetijskimi površinami. Radi bi obdržali proizvodnjo vsaj na istem nivoju oziroma povečali pridelavo poljščin – strna žita. Ohranjati želijo stanje GVŽ, saj bodo s setvijo in boljšo obdelavo njivskih površin tudi povečali hektarske pridelke na teh površinah.

Želijo pa osnovne surovine predelati in jih neposredno prodati ter s tem kmetijskim pridelkom dodati dodano vrednost. Saj je tako pri govejem mesu kot prašičjem mesu odkupna cena tako v EU kot v Sloveniji zadnjih nekaj let zelo nizka. Ker pa se z osveščanjem potrošnikov zelo povečuje povpraševanje po doma pridelani hrani, predvsem ekološki hrani, rejci ekonomiko prireje bistveno izboljšajo s prodajo mesa na domu in predelavo v mesne izdelke.

Prodaja ekoloških izdelkov je naraščajoč trend na področju prehrane. Vedno več je potrošnikov, ki cenijo lokalno, ekološko, domače in so pripravljeni tudi ponuditi višjo ceno. Prav tako je razvoj dopolnilnih dejavnosti ena izmed priložnosti za dodaten vir dohodka, za zagotavljanje socialne varnosti družine.  Kakovost proizvodov lahko rejec zagotovi z ustrezno krmo, izbiro primerne pasme in prilagojeno tehnologijo reje. V prednosti so tisti rejci, sem pa spada tudi ekološka kmetija VOGELNIK, kjer obrok temelji na doma pridelani krmi, saj ta predstavlja glavni strošek prireje govejega mesa. S stališča predelave je kakovost mesa govedi, ki imajo v obroku kakovostno voluminozno krmo, bistveno boljša.

Vsa ta dejstva izkazujejo pravilno usmeritev kmetije v razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji – proizvodnja ekoloških testenin in predelava mesa. 

Rezultati

Uspešni so bili pri realizaciji vseh projektov:

 • Nakup opreme za izdelavo testenin in za predelavo mesa iz naslova podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje in razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020.
 • Nakup in postavitev rastlinjakov ter pripadajoče opreme iz naslova podukrepa 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021
 • Nakup opreme iz naslova pod ukrepa 6.3.

Za naložbo v nakup opreme za proizvodnjo testenin in opreme za predelavo mesa so se odločili zaradi razširitve kmetijske dejavnosti v dopolnilne dejavnosti. Z razvojem dopolnilne dejavnosti se bo povečal tudi prihodek kmetije in tako se bo lahko žena nosilca dopolnilne dejavnosti zaposlila na kmetiji, se torej zavarovala iz kmetijske dejavnosti.

Kontaktni podatki

Petra in Zvone Potočnik

Petra Potočnik – nosilec dopolnilne dejavnosti

Ravne na Koroškem

https://ekokmetija-vogelnik.si/

Družina Potočnik.

 

stroj za izdelavo testenin na Eko kmetiji Vogelnik

Slika: Stroj za izdelavo testenin.

 

sušilnica testenin na Eko kmetiji Vogelnik

Slika: Sušilnica testenin.

 

Prispevek smo pripravili v sodelovanju KGZS Zavod Celje.

Deli z drugimi
Statistična regija

Koroška

Področja ukrepanja

Izboljšanje konkurenčnosti

PRP

PRP 2014-2020 do 2022

Ukrepi PRP 2014 - 2020

M4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, M4.2