Čebelarstvo, lectarstvo in apiturizem mlade prevzemnice Šolar, Laško

Čebelarstvo, lectarstvo in apiturizem mlade prevzemnice Šolar, Laško

  • Datum objave 07.07.2021

Povzetek vsebine projekta

Kmetijo Šolar, z več kot 35-letno tradicijo v čebelarstvu, je prevzela mlada prevzemnica Darja Šolar in uspešno kandidirala na javnem razpisu iz naslova podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete.

Njihova kmetija Šolar je priznana po bližnji in širši okolici ne samo po čebelarstvu, temveč tudi po ohranjanju stare domače obrti lectarstvu. Spomnimo naj, da je bil lect včasih dodana vrednost čebelarjev. Lect je okrasna slaščica, ki se uporablja za poslovna in spominska darila, okras na novoletnih jelkah itd. Tradicija srednjeveške izdelave lecta se po posameznih evropskih državah razlikuje. Lect je izdelan podobno kot medenjak (vsebuje moko, vodo, med – ne pa tudi jajc). Testo je spečeno v obliki različnih vzorcev (srce, podkev, konj …), na katere se nanese rdeča barva (nekoč barvilo iz rdeče pese) in različne okraske, npr. majhna ogledala in napisi.

V njihovi domači pekarni nastajajo tudi dišeče medene dobrote, dobro poznani so Emini medenjaki, kateri imajo tudi dva znaka kakovosti.

Zelo razvit imajo tudi čebelarski turizem – apiturizem, kjer nudijo degustacijo sortnih medov in ostalih čebeljih pridelkov, svežih medenjakov,medenega napitka in medenega likerja, prikaz izdelave lecta, predavanje o čebelarstvu in apiterapiji (pridobivanje, predvsem pa pravilna uporaba čebeljih pridelkov ter njihovo shranjevanje). V čebelnjaku na domačem dvorišču nudijo obiskovalcem možnost vzpostavitve dobrega psihofizičnega počutja s pomočjo čebelic in čebeljih pridelkov (medene masaže, vdihovanje aeroslov iz panja, počitek ob panjih…). Pri njih idej in ciljev ne zmanjka, pred kratkim so odprli vrata sodobno opremljene trgovine, v novih prostorih na domačem dvorišču, kjer bodo kupci lahko še naprej kupovali bogat izbor čebeljih pridelkov.

V novih prostorih pa imajo tudi sodobno opremljeno točilnico, pakirnico in skladiščne prostore za hrambo čebeljih pridelkov. V prostorih ne manjka tudi nova hladilna komora.

Trudijo slediti novim trendom, s tem ohraniti kakovost čebeljih pridelkov in zadovoljiti še tako zahtevnega kupca.

 

Ozadje

Mlada prevzemnica je po izobrazbi diplomirana ekonomistka. Pred leti so jo čebelice s svojo delavnostjo, vztrajnostjo in mogočnostjo čisto osvojile in sicer tako močno, da se je odločila, da po dvanajstih letih dela kot računovodja, da odpoved in gre na novo življenjsko pot.

Na podlagi nekajletnih izkušenj v čebelarstvu, si je pridobila tudi naziv čebelarka. Obiskovala je tudi tečaj apiterapije, kjer si je pridobila mnoga znanja na področju pridobivanja, shranjevanja in pravilne uporabe čebeljih pridelkov. Z zagovorom zaključne naloge na temo imunski sistem, pa je uspešno zaključila izobraževanje in postala apiterapevtka. Pred kratkim pa je uspešno zaključila izobraževanje za preizkuševalca medu na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. V letu 2019, pa bo znanje nadgradila do naziva čebelarski mojster.

‟Sem diplomirana ekonomistka z 12-letnimi izkušnjami dela v računovodstvu, vendar je želja po delu s čebelami in medom v meni zrasla do te mere, da sem dala odpoved in se odločila, da grem na novo življenjsko pot. Prevzela sem kmetijo in se prekvalificirala v čebelarko, se izpopolnila za apiterapevtko in se usposobila tudi za preizkuševalko medu Sedaj že drugo leto vodim naše čebelarstvo s 36-letno tradicijo.‟ (Darja Šolar, mlada prevzemnica)

Cilji

Kot pravi mlada prevzemnica »pri njih idej in ciljev nikoli ne zmanjka«. V okviru projekta ob prevzemu kmetije so se odločili za naložbene cilje,  ki so okoljsko sprejemljivi in bodo pripomogli k boljšemu ter lažjemu čebelarjenju na kmetiji.

Glavni cilji so povečanje obsega proizvodnih kapacitet, povečanje konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva, trženje kmetijskih proizvodov, prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije, prispevek k doseganju horizontalnega cilja okolja, sodelovanje in dvig kakovosti proizvodov, usposabljanje, svetovanje in izobraževanje.

Glavne aktivnosti

Glavne aktivnosti so naložba v notranjo čebelarsko opremo (kuhalnik voščin, stroj za odkrivanje satja, večje točilo …), nakup novih panjev, drugi investicijski stroški (obnovitev prostora za točenje in shranjevanje medu, vzpostavitev in ureditev novega čebelnjaka z izolacijo na novi lokaciji …) ter nakup IKT opreme (osebni računalnik, telefon, multifunkcijska naprava …).

Rezultati/koristi

Kmetija Šolar je s povečanjem števila panjev in čebeljih družin ter novih proizvodov in storitev, povečala tudi proizvodnjo medu in tako v naslednjih letih povečevala prihodek iz kmetijske dejavnosti. Posledično se je povečal tudi prihodek iz dopolnilne dejavnosti v povezavi s čebelarstvom. V novih prostorih na domačem dvorišču, so odprli tudi trgovino, kjer je njihovim kupcem še naprej omogočen nakup čebeljih pridelkov in ostalih medenih izdelkov, vendar v bolj prijetnem ambientu.

Glavni rezultati projekta so:

 

– Ekonomski:

Večja konkurenčnost se je pokazala preko več med seboj prepletenih aktivnosti in uspehov.

Povečan obseg proizvodnih kapacitet
Darja Šolar je prevzela čebelarsko kmetijo z 62 panjev na treh lokacijah, njen cilj je bil 75 panjev na štirih lokacijah, dejansko pa ima danes 130 panjev na sedmih različnih lokacijah);

Ustvariti pogoje za novo zaposlitev
Kmetija Šolar je ustvarila pogoje za vsaj eno novo zaposlitev. Tako se je Darja Šolar samozaposlila na kmetiji v letu 2017. Že v času potekanja samih naložb in aktivnosti, sem namenila ogromno časa za realizacijo ciljev. Odpirajo se še možnosti sodelovanja s lokalnimi in drugimi partnerji, kot tudi s posamezniki v obliki pogodbenega dela.

Nadgraditi obstoječo ponudbo
V tako imenovani dobri čebelarski praksi je čebelarska pot kmetije Šolar, ne samo v širjenju panjskih enot in ponudbi čebeljih izdelkov, temveč ljudem ponuditi še kaj več. Na domačem dvorišču so tako že obstoječi čebelnjak preuredili v čebelnjak s tremi prostori. Vsak prostor ima svoj namen, skupno pa služijo kot priložnost za počitek, sprostitev in oddih od vsakodnevnih obremenitev in stresnih situacij v življenju posameznika. Prostori so lepo obdelani z naravnim smrekovim lesom, z 20 panjskimi enotami. V vseh prostorih so prijetne medene vonjave in šumenje čebel, ki prihajajo iz panjev ter čistost prostora in zelena okolica zelo blagodejno in umirjajoče delujejo na človeka. V čebelnjaku se v udobnem masažnem stolu počiva in vdihuje aerosol iz panja. Možnost je tudi ležanje ob panjih s pogledom na izletavanje in vračanje čebel v panj, kjer se človek popolnoma sprosti in preusmeri svoje misli. Čebelnjak služi ne samo varen dom čebelicam, ampak tudi za izvajanje aroma in psiho terapije, kot tudi priložnost izvajanja medenih masaž in novost izvajanja akupunkture v teh prijetnih medenih vonjavah in hkrati poslušanju, opazovanju in vonjanju čebelic. Vse to ocenjujemo kot dodano vrednost ponudbe v Laškem in širši okolici. Očiščevalne medene masaže, blagodejno vplivajo na telo in duha. Masaža z medom je metoda, s katero se z minimalnimi stroški uspešno čisti organizem težkih kovin in strupov, prav tako nečistoč, ki so proizvodi in negativna posledica industrijske družbe. Vsem starostnim skupinam, nudijo različne delavnice od slikanja na panjske končnice, vlivanja voščenih svečk, izdelovanja mil, do lectovih delavnic s poudarkom ohranjanja tradicionalne obrti.

Inovativnost ponudbe
Kmetija Šolar nudi apiturizem, ker podobne ponudbe ni v okolici, daje to velike možnosti še za nadaljnjo nadgradnjo in širitev. Vsa ponudba pa je podprta s strokovnim in izobraženim kadrom.

Povečano trženje proizvodov
Kmetija Šolar je povečala pridelavo medu in ostalih čebeljih pridelkov, kot tudi različen asortima čebeljih proizvodov. Tako nameravamo v kratkem nadgraditi spletno stran, na kateri bi bili dostopni tudi vsi medeni pridelki, katere bi lahko kupovali tudi kupci iz bolj oddaljenih krajev ali tudi izven slovenskih meja.

– Prispevek k okolju in podnebju:

Pri izvajanju naložb in aktivnosti je kmetiji prioriteta ohraniti in izboljšati vse potrebno, da lahko svojim strankam ponudijo naravne čebelje pridelke in kakovostne storitve. Zavedajo se, da brez čebel ni življenja, same čebele pa so barometer narave – veliko prej kot človek zaznajo, da nekaj ni uredu in preden se sploh zavemo, umrejo.
Približno tretjina svetovnega pridelka hrane zraste na rastlinah, ki so jih oprašile živali, velik delež prispevajo čebele. Zaradi tega je pomen čebel za preživetje človeštva kritičen. Med je poleg tega eden redkih prehrambenih izdelkov, ki ga ljudje uživamo nepredelanega. Človek ogroža čebele predvsem z neselektivnim škropljenjem poljščin s pesticidi.

Uporaba naravni materialov

Prostori v čebelnjaku, kjer lahko posameznik vzpostavi dobro psihofizično počutje so obdelani z naravnim smrekovim lesom. Pri izvajanju naložb in aktivnosti so pri kmetiji naravnani nakupu in porabi naravnih materialov, ki so do okolja neškodljivi in prijazni.

Ponovna uporaba materialov

Zavedajo se, da je odlaganje odpadkov najdražji način ravnanja z odpadki in da tudi najbolj obremenjuje okolje. Odpadke bodo dosledno ločevali, s tem varovali okolje in hkrati varčevali. Že z samimi zbiranjem ločenih odpadkov, sklenejo krog recikliranja. S predelavo varujejo okolje, ker se odpadki uporabijo kot surovina pri proizvodnji novih izdelkov, porabijo manj surovin in veliko manj energije.

– Socialni:

– generacijska pomladitev kmetije;

– ozaveščanje otrok o pomenu opraševalcev in načinu pridelave medu (sodelovanje z osnovno šolo).

– Povezovalni vidik: 

V prvi vrsti si želijo sodelovati in povezovati z lokalnim ponudniki, tako bi lahko s skupnimi interesi, napisali atraktivne programe in s tem povečali obisk laške občine in pripomogli k samemu razvoju in obisku podeželja. Pomembno vlogo bi imeli tudi različni razvojni subjekti na ožjem in širšem območju (STIK Laško, Čebelarska zveza Slovenije, Zavod Celeia, Društvo apiterapevtov dr. Filipa Terča …) ter vključevanje v različne turistično-promocijske projekte (Dežela Celjska, Laško – Sotočje dobrega ipd.). S STIK-om Laško so že podpisali pismu o nameri, v katerem je predvidenih več oblik sodelovanja. Promocija preko STIK-a Laško in sodelovanje s Thermana Laško in Rimskimi Termami. Sodelovanje se načrtuje tudi z drugimi čebelarji, kot tudi z izobraževalnimi institucijami v bližini (Osnovna šola Primož Trubar in Osnovna šola Anton Aškerc).

– Prenosljivost projekta: 

Izkušnje in znanje bi lahko prenašala v sklopu okroglih miz in seminarjev, kjer bi prikazala stanje pred prevzemom in sedaj. Čebelarsko kmetijo med letom obišče veliko turistov, ki jih ozaveščamo o samem pomenu opraševalcev in o pomenu sajenja medovitih rastlin. Skušajo jim približati čebelji svet in jih podučiti, kako si lahko z čebeljimi pridelki vzpostavijo dobro psihofizično počutje. Darja Šolar tudi že drugo leto vodi čebelarski krožek na Osnovni šoli Laško, kjer svoje znanje z velikim veseljem prenaša na otroke.

Dodana vrednost je, da je primer dobre prakse čebelarske kmetije s tremi bogatimi vsebinami, kot so čebelarstvo, lectarstvo in apiturizem. Potencialnim čebelarjem pa je dober vzgled, kako se lahko z dobro začrtanimi cilji in vizijami ter trdnim delom razvije tudi čebelarska kmetija, na kateri se lahko samozaposliš.

 

Kontakt

Darja Šolar,
Strmca 81a, 3270 Laško
telefon:0386 40 759 357
e-mail: darja.solar@gmail.com 

http://www.apiturizem.si/2334-2/ 

https://www.facebook.com/cebelarstvosolar/

dav

Deli z drugimi
Statistična regija

Savinjska

Področja ukrepanja

Izboljšanje konkurenčnosti

PRP

PRP 2014-2020 do 2022

Ukrepi PRP 2014 - 2020

M6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete