Bonita, nova odporna klubska sorta jabolk v Sloveniji – od pridelave do trženja


 • Datum objave 02.08.2022

Bonita, nova odporna klubska sorta jabolk v Sloveniji – od pridelave do trženja

 • Datum objave 02.08.2022

Gre za povezovanje raziskovalcev, svetovalcev in pridelovalcev pri uvajanju nove klubske sorte jabolk, odporne na jablanov škrlup, v Slovenijo.

Na pobudo pridelovalcev podrobneje raziskujejo tehnologijo pridelave sorte ‘Bonita’ v okviru projekta EIP, ki se v letu 2022 zaključuje.

V zadnjem letu so tudi resno pristopili k novemu načinu trženja, v enotni embalaži, točno določene kakovosti plodov in na razpolago v optimalnem času za uživanje. Novost na trgu, do 20 % višja dosežena cena, izboljšanje ekonomskega položaja kmeta, kar pomeni večji dohodek na enoto površine. Rezultat razširjanja znanja so tudi novi nasadi in izvedene aktivnosti za prepoznavnost sorte pri kupcih.

Povzetek projekta

Z uvajanjem klubskih sort so v Sloveniji izjemno neuspešni in večkrat prezrti pri večjih klubih. S sorto ‘Bonita’ se jim je ponudila nova priložnost.

‘Bonita’ je nova klubska sorta z velikim potencialom (starša sta ‘Pink Lady’ in ‘Topaz’), ki je v takih pridelovalnih razmerah še niso gojili in je bila zato tehnologija pridelave neznana. Sorta je odporna na jablanov škrlup, kar omogoča uvedbo številnih okolju prijaznih tehnoloških ukrepov. Plodovi te sodobne sorte so izredno zanimivi za potrošnike – atraktivne živo rdeče barve, čvrsti in hrustljavi, sladko kislega in harmoničnega okusa. Uspešna uvedba te sorte v intenzivno pridelavo jabolk lahko pomeni pomembno novost v pridelavi in ima lahko izjemno pozitiven vpliv v danih zelo skeptičnih razmerah glede intenzivne pridelave jabolk v Sloveniji, saj razmere zadnjih nekaj let govorijo o močnem zmanjšanju površin intenzivne pridelave jabolk, relativno slabih pridelkih in zelo slabem gospodarskem položaju sadjarjev.

Takšna nova tehnologija pridelave, skladiščenja in trženja nove sorte lahko pomeni novo priložnost in služi kot primer večjemu številu majhnih in srednje velikih sadjarjev v Sloveniji.

Nova klubska sorta, okolju prijazna tehnologija in inovativni pristop v trženju pomeni novo veliko tržno priložnost v slovenski pridelavi jabolk.

Pobuda za projekt je prišla s strani pridelovalcev, v želji združiti pridelovalce nove klubske sorte, ki bodo v Sloveniji gojili sorto jablane ‘Bonita’, jo uspešno skladiščili in enotno tržili na slovenskem trgu.

V projektu so bile izvedene aktivnosti na treh področjih: tehnologija pridelave, skladiščenje in trženje. Na ta način sklenemo krog od pridelave do prodaje klubske sorte ‘Bonita’ na trgu Republike Slovenije, kar predstavlja veliko dodatno vrednost v primerjavi z dosedanjimi načini trženja jabolk v Sloveniji.

Cilji

Cilji projekta so:

 • Izboljšanje ekonomskega položaja in konkurenčnosti sadjarjev. Uvedba nove klubske sorte jablane ‘Bonita’ v tržno pridelavo in trženje blagovne znamke »Bonita si« s strateškim upravljanjem pridelave in trženja klubske sorte. Sadjarji bodo dosegali višjo odkupno ceno od povprečja ostalih sort jabolk v Sloveniji.
 • Prenos prilagojenih tehnologij pridelave visokokakovostnih sort jabolk z vključevanjem principov sonaravnosti in zmanjšanje občutljivosti na spreminjajoče se okoljske razmere. Sorta je odporna in omogoča pridelavo z uporabo bistveno manj FFS.

Direkten in posreden prenos znanja z izobraževanjem in praktičnim prikazom na terenu ter prek sodobnih načinov komuniciranja.

Glavne aktivnosti

 1. leto projekta
 • Uvodno srečanje partnerjev projekta
 • Ogled nasadov jablan ‘Bonita’ pri pridelovalcih, ki so člani projekta
 • Prikaz tehnoloških ukrepov na terenu pri kmetih pridelovalcih 7-krat letno (zimska rez v različno starih nasadih, obdelava tal, izbiro lege, pripravo zemljišča, sajenje, gojitveno rez, osnovno gnojenje, gnojenje prek tal, prek listov, trajnostno varstvo pred boleznimi in škodljivci, določili obiralno okno, …)
 • Postavitev spletne strani, FB in IG profila projekta
 • Promocija sorte, predstavitev projekta in rezultatov na srečanjih sadjarjev
 • Izvedba degustacij pri potrošnikih
 • Določeno ime blagovne znamke “BonitaSi”, izdelana CGP, oblikovanje logotipa.
 • Izvedba praktičnih preizkusov pri pridelovalcih
 • Srečanje članov projektne skupine
 • Izobraževanje na temo določanja zrelosti
 • Promocija sorte in rezultatov projekta v tiskanih medijih in na televiziji
 • Ogled nasadov in predstavitev rezultatov poskusov na Štajerskem in v Posavju (šest lokacij)
 • Predstavitev na 35. tradicionalnem posvetu javne službe kmetijskega svetovanja
 • Udeležba na izobraževanju na kongresu Interpoma za vse člane partnerstva
 1. leto projekta:
 • Predstavitev projekta in rezultatov na srečanju Strokovnega sadjarskega društva Slovenije, prisotnih je bilo 45 članov.
 • Prikaz rezi v posameznih nasadih pridelovalcev v več statističnih regija
 • Predstavitev rezultatov poskusov in skladiščenja 2020
 • Zasnova poskusov za leto 2021 na različnih lokacijah (gostota sajenja obdelava tal pod krošnjami, uporaba giberelinov, ukrepi za izboljšanje barve)
 • Ogled nasadov po pozebi in priporočila glede ukrepov v nadaljevanju rastne dobe
 • Svetovanje glede varstva pred boleznimi in škodoljivci v letu 2021 – škropilni program za ekološko in integrirano pridelavo
 • Prestavitev rezultatov projekta v tiskanih medijih in na spleni strani
 • Ekskurzija za študente 1. letnik MSc Hortikultura
 • Ogled in svetovanje v nasadih jablan sorte ‘Bonita’ pri pridelovalcih, ki niso člani projekta
 • Oblikovanje embalaže za dve jabolki
 • Izobraževanje na “Bonita dnevu” v Belgiji – za člane projektne skupine
 • Letno srečanje članov projekta in delavnica trženja
 • Pridelovalci so prestavili rezultate drugim kmetom, ki niso člani projekta – 3 delavnice
 • Poskusi na temo zrelosti in skladiščenja
 • Poročilo o svetovalni aktivnosti glede varstva za jablane sorte ‘Bonita’ po konceptu 0.0 residue

3. leto projekta:

 • Delavnica na temo trženja pri pridelovalcih
 • Predstavitev rezultatov projekta na mednarodni konferenci v Srbiji (Gruža 2022)
 • Postavitev poskusov
 • Prikaz rezi v več nasadih pri članih projekta in drugih pridelovalcih jabolk ‘Bonita’
 • Delavnica na temo rezi in varstva v letu 2022
 • Ekskurzija za študente
 • Usposabljanje za člane projekta na temo gnojenja (gnojilni načrt glede na kemijske analize tal in odvzem)
 • Izobraževanje za kmetijske svetovalce specialiste s področja sadjarstva
 • Snemanje materiala za promocijo rezultatov projektov
 • Snemanje pripevka  za nacionalno TV za kmetijsko oddajo Ljudje in zemlja

Rezultati

Neposredni učinki

Povezava pridelovalcev klubske sorte, posajeni novi nasadi sorte ‘Bonita’ (40 ha), višja cena, večji dohodek na površino, manjši vhodni stroški (do 20% manjša uporaba FFS) so kazalniki večje gospodarnosti pridelave.

Povpraševanje po sorti je trenutno večje od ponudbe. Prenos znanja je bil izveden pri pridelovalcih v ključnih tehnoloških ukrepih skozi rastno dobo (rez, gnojenje, redčenje, …) (vsi člani partnerstva), preko svetovalne službe, na letnih srečanjih sadjarskih društev Slovenije in strokovnih posvetih, ki se jih udeležilo več kot 200 slovenskih pridelovalcev sadja.

Učinki povezovanje in mreženja

Projekt je rezultat povezovanj med izobraževalno/raziskovalo ustanovo, svetovalci in pridelovalci. Na ta način je razširjeno znanje neposredno od izobraževalne organizacije do kmetov, vertikalno od raziskovalne institucije preko svetovalne službe do pridelovalca, kot tudi horizontalno med svetovalci in med kmeti sadjarji. Sodelujemo s pridelovalci sorte ‘Bonita’ iz Italije, Avstrije, Francije, Beneluksa, Nemčije, Romunije, Moldavije, Južne Afrike, Nove Zelandije in Avstralije. Rezultati projekta so bili predstavljeni tudi na mednarodnem srečanju sadjarjev Srbije v Gruži, ki se ga je udeležilo 500 udeležencev.

Možnost prenosa na druga področja

Razširjanje projekta iz treh statističnih regij na celotno Slovenijo. V Evropi so najstarejši nasadi stari štiri leta, zato skupaj rešujemo izzive in pridobivamo izkušnje. Vzpostavitev blagovne znamke, »BonitaSi« je lahko model trajnostne pridelave, povezovanja sadjarjev in trženja vseh slovenskih jabolk.
Rezultati in promocija projekta so bili izvedeni na številnih dogodkih (navedeno v aktivnostih).

Inovativnost

Pobuda za prijavo projekta je prišla s strani skupine pridelovalcev iz treh različnih statističnih regij, ker so želeli v pridelavo uspešno uvesti novo klubsko sorto jabolk. S pomočjo znanja in izkušenj raziskovalne institucije smo jo uspešno uvedli v pridelavo, izdelali optimalno trajnostno tehnologijo pridelave ter proizvod ponudili na slovenskem trgu na nov, inovativen način – kot blagovno znamko.

Vključenost mladih

Vključeni pridelovalci različnih starostnih skupin, tudi mlajši od 40 let, sodelovanje, prenos znanja in izkušenj starejših članov na mlajše.

 

Kontakt:

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Jerneja Jakopič
jerneja.jakopic@bf.uni-lj.si
+386 1 320 3110
UL, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

Spletna stran:

https://www.bf.uni-lj.si/sl/raziskave/raziskovalni-projekti/131/bonita,-nova-odporna-klubska-sorta-jabolk-v-sloveniji–od-pridelave-do-trzenja

Facebook

Instagram

 

Objavljeno 2. 8. 2022

Deli z drugimi
Statistična regija

Osrednjeslovenska

Področja ukrepanja

Izboljšanje kakovosti življenja in diverzifikacija podeželja, Izboljšanje konkurenčnosti, Izboljšanje okolja

PRP

PRP 2014-2020 do 2022

Ukrepi PRP 2014 - 2020

M16 – Sodelovanje