Kmetija Mehak, reja krškopoljskih prašičev in piščancev

  • Datum objave 08.12.2021
foto: osebni arhiv   Kmetija leži v bližini Škocjana, obdelovalne površine pa so precej razpršene v radiju 4 km. Kmetijo je Jan Mehak po smrti strica prevzel leta 2018 in jo povečal iz začetnih 8 na 13 ha obdelovalnih površin, predvsem njiv na katerih pridelujejo žita in koruzo za prehrano živali. Po smrti strica je ...
Preberi več

Kmetija Brajer, Prevzem kmetijskega gospodarstva in zagon dejavnosti

  • Datum objave 08.12.2021
foto: osebni arhiv   Vesna Brajer je od leta 2015 mlada prevzemnica hribovske kmetije, ki se nahaja na 500 m nadmorske višine, usmerjena pa je v mlekarstvo in vinogradništvo. Na 0,83 ha vinograda pridelujejo cvičkove sorte. Obdelujejo pa tudi okoli 30 ha travnikov in 10 ha njiv. 70% obdelovalnih površin imajo v najemu v 7 ...
Preberi več

Kmetija Jelen, postavitev žičnice in zasaditev hmeljišča

  • Datum objave 08.12.2021
foto: osebni arhiv   Kmetija Jelen je mešana ravninska kmetija v neposredni bližini Žalca. Glavna panoga je hmeljarstvo, sledi poljedelstvo, redijo tudi nekaj govedi in piščance brojlerje. Na kmetiji živijo tri generacije, ki se aktivno vključujejo v delo na kmetiji. Poleg osnovne kmetijske imajo registriranih več dopolnilnih dejavnosti. Pred odločitvijo za investicijo na kmetiji so ...
Preberi več

Izvajanje pristopa CLLD na primeru območja LAS Dolina Soče

  • Datum objave 01.09.2021
CLLD je mednarodni izraz za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, ki ga uporablja Evropska komisija in temelji na pristopu »od spodaj navzgor«. Kako to deluje v praksi, vam predstavljamo na primeru območja ob reki Soči, ki ga vodi lokalna akcijska skupina (LAS) Dolina Soče. Gre za primer uspešnega in učinkovitega črpanja evropskih sredstev iz ...
Preberi več

Ekološki sadovnjak družine Rovšnik

  • Datum objave 07.07.2021
Naprava ekološkega sadovnjaka z mrežo proti toči in kapljičnim namakanjem ter nakup okopalnika Povzetek vsebine projekta Predmet naložbe je prestrukturiranje 2,61 ha nasada jablan. Celoten sadovnjak je bil v letu 2007 in 2008 prizadet zaradi neurja s točo, ki je poškodoval tudi lesno maso, zato je bil v celoti potreben obnove. Del obstoječega nasada je ...
Preberi več

Ohranjanje kmetijske proizvodnje na hribovsko gorskem območju – družina Srebnik

  • Datum objave 07.07.2021
Povzetek vsebine projekta Kmetija se je vključila v ukrepe 2. osi ohranjanje okolja in podeželja z namenom ohranjanja kmetijske proizvodnje. Pridobljena sredstva služijo za pokrivanje razlike, zaradi višjih stroškov pridelave na gorsko višinskem območju. Sredstva iz ukrepov 211 bistveno prispevajo k izboljšanju ekonomskega položaja na kmetiji. Kratka predstavitev pravne osebe / kmetije Višinska kmetija po ...
Preberi več

Kmetijsko okoljski podukrepi na Kmetiji Gramc

  • Datum objave 07.07.2021
Povzetek vsebine projekta Kmetovanje na območjih z omejenimi možnostmi zaradi težjih naravnih danosti kmetiji Gramc neomogoča intenzivne kmetijske pridelave, zato so se pred leti odločili za vključitev vinogradov v integrirano pridelavo, od leta 2010 pa je kmetija z ostalimi kmetijskimi površinami vključena v ekološko kmetovanje.Ponudba proizvodov ekološke in integrirane pridelave kmetije Gramc je namenjena potrošniku, ...
Preberi več

Posodobitev kmetije z dopolnilno turistično dejavnostjo Puhan

  • Datum objave 07.07.2021
Posodobitev kmetije z dopolnilno turistično dejavnostjo Puhan Povzetek vsebine projekta Kmetija Puhan je pridobila sredstva, namenjena diverzifikaciji v nekmetijske dejavnosti. Kulinarična ponudba kmetije temelji na kulinarični dediščini Prekmurja. Kmetija je s prekmursko šunko in prekmursko gibanico vključena v shemo kakovosti za zajamčeno tradicionalno posebnost in zaščiteno geografsko označbo ter je članica društva »Diši po Prekmurju«. ...
Preberi več

Ekološka kmetija Kosec

  • Datum objave 07.07.2021
Povzetek vsebine projekta Kmetija se je skozi proces preusmeritve in neposrednih podpor razvila iz neperspektivne konvencionalne kmetije v tržno usmerjeno kmetijo z kvalitetnimi proizvodi in neposredno prodajo, ki ob intenzivnem ciklusu omogoča nadaljnji razvoj kmetije. Ozadje »Ko se je oče odločil, da je prenehal z mlečno proizvodnjo smo iskali tržne možnosti za razvoj naše kmetije. ...
Preberi več