Lesni feniks

  • Datum objave 03.08.2022
Projekt LAS loškega pogorja Lesni feniks, sofinanciran v okviru ukrepa LEADER,  je inovativen že po svojih rezultatih, saj je bila urbana oprema izdelana iz odsluženega lesa. Oprema je bila postavljena v lokalnem okolju in sama po sebi opozarja prebivalce na principe krožnega gospodarstva in omogoča izkustveno privzemanje koncepta ponovne uporabe lesa. Razvit je bil nov ...
Preberi več

Center za medgeneracijsko sodelovanje Štorklja

  • Datum objave 03.08.2022
Eko socialna kmetija Korenika Na Goričkem, ki je eno najbolj odmaknjenih ruralnih območij v Sloveniji, je v okviru LEADER projekta LAS Goričko 2020 nastala uspešna zgodba medgeneracijskega sodelovanja. Center Štorklja, ki je umeščen na območju Eko socialne kmetije Korenika, mladim in starejšim omogoča inovativno zgodbo socialnega vključevanja ter krepi potencial, ki ga mladim nudi podeželje. ...
Preberi več

Nova učna okolja v mestu in na podeželju

  • Datum objave 02.08.2022
Na območju lokalne akcijske skupine LAS Od Pohorja do Bohorja je bila zaznana potreba po dodatnih 15-20 prostih mestih za vpis otrok v vrtec, kar bi lahko dolgoročno privedlo do povečanja razlik med bolj in manj razvitimi predeli na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja«, zmanjšala bi se kvaliteta bivanja ter dostopnost socialnih storitev. Ozadje ...
Preberi več

Podružničarji gremo naprej

  • Datum objave 02.08.2022
Projekt Podružničarji gremo naprej se je izvajal v okviru ukrepa LEADER na območju LAS Sožitje med mestom in podeželjem, na obrobju Mestne občine Ljubljana. OZADJE PŠ Janče je že v sklopu projektov CRPOV pristopila k izvajanju aktivnosti za vzpostavitev šolskega sadovnjaka. Ta je bil ob podpori MOL postavljen že leta 2000. Desetletje pred tem se ...
Preberi več

Kmetija Mehak, reja krškopoljskih prašičev in piščancev

  • Datum objave 08.12.2021
foto: osebni arhiv   Kmetija leži v bližini Škocjana, obdelovalne površine pa so precej razpršene v radiju 4 km. Kmetijo je Jan Mehak po smrti strica prevzel leta 2018 in jo povečal iz začetnih 8 na 13 ha obdelovalnih površin, predvsem njiv na katerih pridelujejo žita in koruzo za prehrano živali. Po smrti strica je ...
Preberi več