Portal znanja

PORTAL ZNANJA

Izzive, ki so pred nami, lahko učinkoviteje naslavljamo s pomočjo znanja, ki nastaja v okviru številnih raziskovalnih projektov, raziskovalnih institucij, javnih in svetovalnih služb ter inovacij kmetov, gozdarjev ter živilsko predelovalne industrije. Z namenom omogočiti lažji dostop do rezultatov je na voljo informacijski portal znanja s čimer želimo krepiti Sistem prenosa znanj in inovacij v kmetijstvu (ang. Agricultural Knowledge and Innovation System – AKIS).

Po ključnih besedah pobrskajte v knjižnici portala znanja in poiščite vsebine, ki vas zanimajo. Z novim znanjem boste uspešnejši!

Imate gradivo, ki bi lahko koristilo tudi drugim? Posredujte nam ga na e-naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si


IZPOSTAVLJENO


AKTUALNI PRISPEVKI NA TEMO PRENOSA ZNANJA:


KNJIŽNICA

Gradiva v knjižnici lahko iščete po naslovu ali po ključnih besedah.

SPLOŠNI ISKALNIK

ISKALNIK PO KLJUČNIH KATEGORIJAH

Cows in the Slovenian Countryside - Gianmichele adobe.stock.com

Živinoreja

Crate with different fresh vegetables on light background, top view. Space for text - New Africa adobe.stock.com

Rastlinska pridelava

Farmer's Hand Planting Seeds In Soil In Rows - Andrey Popov stock.adobe.com

Ekološko kmetovanje

Woodland walk in the new forest in Autumn - DRPL stock.adobe.com

Gozdarstvo

Set of Various Fresh Dairy Products - milk, cottage cheese, cheese, eggs, yogurt, sour cream, butter on wooden background - Ricka Kinamoto adobe.stock.com

Razvoj podeželja

The hands of the agricultural men are picking the best soil for planting. - 994Yellow adobe.stock.com

Zeleni prehod

The hands of the agricultural men are picking the best soil for planting. - 994Yellow adobe.stock.com

Digitalizacija in nove tehnologije

The hands of the agricultural men are picking the best soil for planting. - 994Yellow adobe.stock.com

Raziskave

ZADNJI DODANI

Letno poročilo smotrnosti Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za leto 2023

Objavljeno: 10.05.2024
Letno poročilo o smotrnosti vsebuje kvalitativne in kvantitativne informacije o izvajanju Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo...

Letno poročilo o izvajanju PRP 2014-2020 za leto 2022

Objavljeno: 10.05.2024
Za merjenje uspešnosti izvajanja skupne kmetijske politike je Evropska komisija vzpostavila okvir skupnega spremljanja in vrednotenja (CMEF), ki je bil pripravljen...

SKLOP F – travništvo in pašništvo: Ohranjanje suhih travnikov

Objavljeno: 23.04.2024
Travniki predstavljajo v Sloveniji najbolj razširjeno kmetijsko rabo. Večina travnikov pod naravno gozdno mejo je polnaravnega izvora. Nastali so v preteklosti...

Zgibanka: Shema Neposejana tla za poljskega škrjanca (SOPO)

Objavljeno: 16.04.2024
Kratek opis: V zgibanki je predstavljena ena izmed shem v okviru intervencije Sheme za podnebje in okolje (t. i. SOPO), ki se izvaja v okviru neposrednih plačil,...

Zgibanka Varstvo gnezd pribe (v okviru sheme SOPO)

Objavljeno: 16.04.2024
Kratek opis: V zgibanki je predstavljena ena izmed shem v okviru intervencije Sheme za podnebje in okolje (t. i. SOPO), ki se izvaja v okviru neposrednih plačil,...

NAJBOLJ BRANI

Smernice za strokovno utemeljeno gnojenje

Objavljeno: 09.07.2015
Gnojilne norme se sorazmerno hitro spreminjajo. Publikacija vsebuje navodila za gnojenje za vse glavne kulture. V zgoščeni obliki so zbrani glavni napotki za gnojenje...

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo sadja (brošura)

Objavljeno: 09.03.2016
V tehnoloških listih so za vsako posamezno sadno vrsto v preglednicah navedena opozorila, v katerem obdobju ali razvojni fazi rastline mora biti pridelovalec pozoren...

Slovenske avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali

Objavljeno: 24.06.2015
Publikacija predstavlja vse avtohtone in tradicionalne slovenske pasme. Vsebinsko je pri izdaji publikacije sodelovala Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,...

Ekološko čebelarstvo

Objavljeno: 20.11.2015
Predstavitev z naslovom Ekološko čebelarjenje, ki je bilo pripravljeno in izvedeno v okviru "Usposabljanje za ekološko kmetijstvo / kmetovanje v okviru ukrepa...

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila 2015−2020 (brošura)

Objavljeno: 11.06.2015
Ukrep M10 KOPOP v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020 je namenjen ohranjanju in spodbujanju nadstandardnih kmetijskih praks, ki predstavljajo višje zahteve...

Enotne evidence o delovnih opravilih za posamezne intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 - RAZDELEK A

Objavljeno: 30.03.2023
Enotne evidence o delovnih opravilih za posamezne intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 - intervencija kmetijsko-okoljsko-podnebna...

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo poljščin

Objavljeno: 27.06.2017
Tehnološka navodila so smernice za izvedbo ekološke pridelave v praksi. Ekološko kmetovanje ne pomeni vračanje v pradavnino, ampak bi moralo biti vir najsodobnejših...

Pobarvanka "Na kmetiji"

Objavljeno: 31.08.2015
Pobarvanka s kratko poučno vsebino in zanimivostmi iz življenja na kmetiji za najmlajše, opremljena z nalepkami. ...

Sestavni deli in vzdrževanje motorne žage

Objavljeno: 23.10.2015
Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz PRP 2014-2020 za leto 2015 gozdarstvo ukrep 1 ukrep 8 motorna žaga ...

Obnašanje ovc in koz (usposabljanja v 2017 za Dobrobit živali - drobnica)

Objavljeno: 15.02.2018
Prezentacija, ki je bila pripravljena in izvedena v okviru ukrepa M1 Prenos znanja Programa razvoja podeželja 2014-2020. Usposabljanje je bilo namenjeno upravičencem...

Prijava na e-novice

Deli z drugimi