Premostitev vrzeli v biogospodarstvu: od gozdne in kmetijske biomase do inovativnih tehnoloških rešitev (Povzetek poročila))

Objavljeno: 25.11.2021
Ključmne besede: CRP, biogospodarstvo, krožno gospodarstvo ...

Premostitev vrzeli v biogospodarstvu: od gozdne in kmetijske biomase do inovativnih tehnoloških rešitev (Zaključno poročilo CRP V4-1824)

Objavljeno: 25.11.2021
V okviru ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« je bil izveden projekt Premostitev vrzeli v biogospodarstvu (Bridge2Bio), ki je potekal...

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (posodobitev 2021)

Objavljeno: 16.11.2021
Posodobitev brošure KOPOP leta 2021 za namen predhodnega usposabljanja za vstop v ukrep KOPOP. POSEBNI TRAVIŠČNI HABITATI HAB_KOS: Košnja/paša ni dovoljena...

Tehnološka navodila za operacijo Vinogradništvo - 3. posodobitev, 2021

Objavljeno: 16.11.2021
Dokument se nanaša na operacijo Vinogradništvo ukrepa KOPOP. ...

Zatiranje ameriškega škržatka za potrebe izvajanja ukrepa KOPOP, 2021

Objavljeno: 16.11.2021
operacija Vinogradništvo, ukrep KOPOP ...

Na kmetijo! Priročnik za bivanje starejših na kmetijah

Objavljeno: 05.11.2021
Projektne aktivnosti so bile načrtovane tako, da so na različne načine in z različnih vidikov preverjali, kakšne so možnosti za razvoj bivanja starejših oseb...

Pridelava semena poljščin in krmnih rastlin

Objavljeno: 05.11.2021
Obdelovalnih zemljišč, primernih za pridelavo hrane, ni v neomejenih količinah in jih je vsako leto manj. V prihodnje bo eden glavnih bioloških in ekonomskih...

Pridelava semena zelenjadnic

Objavljeno: 05.11.2021
Lokalna biotska raznovrstnost na poljih in njivah je pomembna za upravljanje krajine, ker zahteva manj kemičnega vnosa, tako pridelana hrana je okusnejša in raznovrstnejša....

Slovenski zaščiteni kmetijski pridelki in živila

Objavljeno: 05.11.2021
Brošura je namenjena vsem, ki jih zanimajo zaščiteni kmetijski pridelki in živila ter pomen zaščite in zaščitnih znakov na embalaži kmetijskih pridelkov...

Prispevek ukrepa KOPOP k blaženju podnebnih sprememb

Objavljeno: 05.11.2021
Predavanje, ki je bilo izvedeno v okviru predhodnega usposabljanja za vstop v ukrep M10 KOPOP 2021. Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru ukrepa M1 Prenos znanja...

Posvetovanje s partnerji

Objavljeno: 04.11.2021
Za namen javne razprave 4. - 25. 11. 2021. ...

Priloga

Objavljeno: 04.11.2021
Za namen javne razprave 4. - 25. 11. 2021. ...

Kratek povzetek strateškega načrta skupne kmetijske politike z opisom intervencij

Objavljeno: 04.11.2021
Za namen javne razprave 4. - 25. 11. 2021. ...

Strateški poudarki in novosti strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027

Objavljeno: 04.11.2021
Za javno razpravo 4. - 25. 11. 2021. ...

Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023-2027 (popravek sheme SOPO, 5. 11. 2021)

Objavljeno: 04.11.2021
Za javno razpravo 4. - 25. 11. 2025 ...

Specifični cilj 10: AKIS

Objavljeno: 04.11.2021
...