[preselected_search_fields]

Ohranjanje narave v povezavi z ukrepom KOPOP (predstavitev v okviru predhodnega usposabljanja - 2021)

Objavljeno: 30.03.2021

Predstavitev ohranjanja narave v povezavi z ukrepom KOPOP v okviru predhodnega usposabljanja za vstop v ukrep M 10 KOPOP.

Izvajalka: Mateja Žvikart, ZVNRS, 2021

M1 Prenos znanja in informiranja

Jana Paulin MKGP KOPOP 2021

Objavljeno: 30.03.2021

Prispevek ukrepa KOPOP k blaženju podnebnih sprememb v okviru usposabljanja KOPOP - 2020 (ppt -> pdf)

Objavljeno: 30.03.2021

Predstavitev Prispevka ukrepa KOPOP k blaženju podnebnih sprememb v okviru usposabljanja KOPOP.

Predavanje je bilo izvedeno v okviru ukrepa M1 Prenos znanja in informiranja za upravičence iz naslova ukrepa M10 KOPOP.

Avtor: Jože Verbič, Kmetijski inštitut Slovenije, 2020

 

Redno usposabljanje kmetov za ukrep KOPOP v letu 2019 (KOPOP redno usposabljanje, 2019)

Objavljeno: 14.07.2020

KOPOP, redno usposabljanje, 2019

Agroekologija (KOPOP redno usposabljanje, 2019)

Objavljeno: 14.07.2020

KOPOP, redno usposabljanje, 2019

Divji opraševalci - dr. Danilo Bevk (KOPOP redno usposabljanje, 2019)

Objavljeno: 14.07.2020

KOPOP, redno usposabljanje, 2019

Proizvodna in ekološka vrednost trajnega travinja (KOPOP redno usposabljanje, 2019)

Objavljeno: 14.07.2020

KOPOP, redno usposabljanje, 2019