[preselected_search_fields]

Prispevek ukrepa KOPOP k blaženju podnebnih sprememb

Objavljeno: 26.10.2021

Predavanje, ki je bilo izvedeno v okviru predhodnega usposabljanja za vstop v ukrep M10 KOPOP 2021.

Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru ukrepa M1 Prenos znanja in informiranja

 

Jože Verbič, Kmetijski inštitut Slovenije (KIS)

Ohranjanje narave v povezavi z ukrepom KOPOP

Objavljeno: 30.03.2021

Predstavitev ohranjanja narave v povezavi z ukrepom KOPOP v okviru predhodnega usposabljanja za vstop v ukrep M 10 KOPOP.

Izvajalka: Mateja Žvikart, ZVNRS, 2021

M1 Prenos znanja in informiranja

Varovanje voda in ukrep KOPOP

Objavljeno: 30.03.2021

Predavanje, ki je bilo izvedeno v okviru predhodnega usposabljanja za vstop v ukrep M10 KOPOP 2021.

Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru ukrepa M1 Prenos znanja in informiranja.

Urška Bremec, Direkcija Republike Slovenije za vode - Oddelek za varstvo in rabo voda
Dr. Tanja Mohorko, Ministrstvo za okolje in prostor - Varstvo in raba voda ter javne službe

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila za obdobje 2015-2020 - predhodno usposabljanje KOPOP 2021

Objavljeno: 30.03.2021

Predavanje, ki je bilo izvedeno v okviru ukrepa M1: predhodno usposabljanje 2021 za vstop v ukrep M10 KOPOP.

Jana Paulin, MKGP

Odvzem vzorcev tal za kemijsko analizo

Objavljeno: 30.03.2021

Predavanje, ki je bilo izvedeno v okviru M1: predhodno usposabljanje za vstop v ukrep M10 KOPOP 2021.

Janez Sušin, Kmetijski institut Slovenije (KIS)

Prispevek ukrepa KOPOP k blaženju podnebnih sprememb v okviru usposabljanja KOPOP - 2020 (ppt -> pdf)

Objavljeno: 30.03.2021

Predstavitev Prispevka ukrepa KOPOP k blaženju podnebnih sprememb v okviru usposabljanja KOPOP.

Predavanje je bilo izvedeno v okviru ukrepa M1 Prenos znanja in informiranja za upravičence iz naslova ukrepa M10 KOPOP.

Avtor: Jože Verbič, Kmetijski inštitut Slovenije, 2020

 

Kmetijski vidik varstva narave in Invazivne rastline v kmetijstvu

Objavljeno: 30.03.2021

Predavanje, ki je bilo izvedeno v okviru predhodnega usposabljanja za vstop v ukrep M10 KOPOP 2021.

M1 Prenos znanja in informiranja

dr. Klemen Eler, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo

Redno usposabljanje kmetov za ukrep KOPOP v letu 2019 (KOPOP redno usposabljanje, 2019)

Objavljeno: 14.07.2020

KOPOP, redno usposabljanje, 2019

Agroekologija (KOPOP redno usposabljanje, 2019)

Objavljeno: 14.07.2020

KOPOP, redno usposabljanje, 2019

Divji opraševalci - dr. Danilo Bevk (KOPOP redno usposabljanje, 2019)

Objavljeno: 14.07.2020

KOPOP, redno usposabljanje, 2019