[preselected_search_fields]

The implementation of new mechanical and autonomous automated technologies for the sustainable production of grapes in vineyards (EIP)

Objavljeno: 17.03.2021

EIP, M16, Uvedba novih mehanskih in avtonomnih avtomatiziranih tehnologij za trajnostno pridelavo grozdja v vinogradih, vinogradništvo, program razvoja podeželja, PRP, objavljeno marec 2021

The implementation of new mechanical and autonomous automated technologies for the sustainable production of grapes in vineyards - additional information

Objavljeno: 17.03.2021

EIP, M16, Uvedba novih mehanskih in avtonomnih avtomatiziranih tehnologij za trajnostno pridelavo grozdja v vinogradih, vinogradništvo, program razvoja podeželja, PRP, objavljeno marec 2021

Corn cob as a renewable energy source (EIP)

Objavljeno: 17.03.2021

Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije, poljedelstvo, M16, EIP, program razvoja podeželja, PRP, objavljeno marec 2021