[preselected_search_fields]

Obnova objektov kulturne dediščine v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007-2013

Objavljeno: 24.06.2015

V okviru Programa razvoja podeželja 2007-2013 sta se izvajala tudi ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi in 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja, ki sta največ prispevala k ohranjanju
dediščine na podeželju. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podpira Zavod za varstvo kulturne dediščine v njegovi nameri, da je potrebno predstaviti uspešne projekte, podprte v okviru ukrepov 322 in 323 iz PRP 2007–2013, in s tem predstaviti uspešnost izvajanja teh ukrepov, zato je preko aktivnosti Mreže za razvoj podeželja omogočilo tisk brošure.