Portal znanja – rezultat iskanja

 

Najdenih 473 Rezultatov
Stran 1 od 24

Pridelava semena poljščin in krmnih rastlin

Objavljeno: 22.09.2021

Hrana je osnovni predpogoj, da človek obdrži svoj obstoj v času in prostoru, zato je nujno potrebno, da se vse bolj ravnamo po zakonitostih narave. V tem pogledu je pomen kmetijske pridelave in pridelave semena izjemno velik. Kar 95 % hrane se pridela iz rastlin, ki se razmnožujejo s semenom.


Pridelava semena zelenjadnic

Objavljeno: 22.09.2021

Lokalna biotska raznovrstnost na poljih in njivah je pomembna za upravljanje krajine, ker zahteva manj kemičnega vnosa, tako pridelana hrana je okusnejša in raznovrstnejša. Ohranjanje in razvoj sort, ki so prilagojene lokalnim razmeram, je izrednega pomena pri vzdrževanju in povečevanju samooskrbe, še predvsem glede na trenutne razmere na trgu s semeni ter nepredvidljive podnebne spremembe. …


V sodelovanju je ključ do napredka slovenskega kmetijstva – Predstavitev ukrepa M16 Sodelovanje (EIP)

Objavljeno: 11.06.2021

Brošura na enem mestu odgovarja na ključna vprašanja v zvezi s pilotnimi projekti in projekti EIP v okviru ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020.


Zmanjševanje napak pri izvajanju ukrepa OMD in podukrepov KOP

Objavljeno: 11.06.2021

Pri obravnavi vlog za ukrep izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (ukrep OMD) in kmetijsko okoljske podukrepe (podukrepi KOP) Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (agencija) napake ugotavlja z administrativno kontrolo (100 % pregledanih vlog) in s kontrolo na kraju samem (najmanj 5 % pregledanih vlog). Na podlagi izvedenih …VELIKA_navodila_SKP_2018_objava_END.pdf

Objavljeno: 11.06.2021zemljevidLAS_23022017_splet.pdf

Objavljeno: 11.06.2021Navodila-DA1-drobnica.pdf

Objavljeno: 11.06.2021


zemljevidLAS_19122016_splet.pdf

Objavljeno: 11.06.2021


web.config

Objavljeno: 11.06.2021prezentacija 4_D¦_PRAaI¬I _ 2014.pdf

Objavljeno: 11.06.2021
Video (1).mp4

Objavljeno: 11.06.2021


VELIKA_navodila_SKP_2018_objava_END.pdf

Objavljeno: 11.06.2021PRAVILA_IN_TEHNIKA_M¦_.pdf

Objavljeno: 11.06.2021


Stran 1 od 24