Portal znanja – v pripravi

KMALU

Portal znanja je v pripravi.

Cows in the Slovenian Countryside - Gianmichele adobe.stock.com

Živinoreja

Crate with different fresh vegetables on light background, top view. Space for text - New Africa adobe.stock.com

Rastlinska pridelava

Farmer's Hand Planting Seeds In Soil In Rows - Andrey Popov stock.adobe.com

Ekološko kmetovanje

Woodland walk in the new forest in Autumn - DRPL stock.adobe.com

Gozdarstvo

Set of Various Fresh Dairy Products - milk, cottage cheese, cheese, eggs, yogurt, sour cream, butter on wooden background - Ricka Kinamoto adobe.stock.com

Razvoj podeželja

The hands of the agricultural men are picking the best soil for planting. - 994Yellow adobe.stock.com

Zeleni prehod

Crate with different fresh vegetables on light background, top view. Space for text - Andrey Popov stock.adobe.com

Rastlinska pridelava

Smernice za strokovno utemeljeno gnojenje

Objavljeno: 09.07.2015
...

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo sadja

Objavljeno: 09.03.2016
V tehnoloških listih so za vsako posamezno sadno vrsto v preglednicah navedena opozorila, v katerem obdobju ali razvojni fazi rastline mora biti pridelovalec pozoren...

Ekološko čebelarstvo

Objavljeno: 20.11.2015
Usposabljanje za ekološko kmetijstvo/kmetovanje v PRP 2014-2020 ...

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila 2015−2020

Objavljeno: 11.06.2015
Ukrep KOPOP je namenjen ohranjanju in spodbujanju nadstandardnih kmetijskih praks, ki predstavljajo višje zahteve od običajne kmetijske prakse. ...

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo poljščin

Objavljeno: 27.06.2017
Tehnološka navodila so smernice za izvedbo ekološke pridelave v praksi. Ekološko kmetovanje ne pomeni vračanje v pradavnino, ampak bi moralo biti vir najsodobnejših...

Pobarvanka "Na kmetiji"

Objavljeno: 31.08.2015
...

Navodila za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike 2015–2020 za leto 2015

Objavljeno: 24.04.2015
Reforma Skupne kmetijske politike 2014–2020 je bila sprejeta v letu 2013, v celoti pa se je začela izvajati v letu 2015. Oblikovana je bila na podlagi obširne...

Sestavni deli in vzdrževanje motorne žage

Objavljeno: 23.10.2015
Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz PRP 2014-2020 za leto 2015 gozdarstvo ukrep 1 ukrep 8 motorna žaga ...

Dohodnina in kmetijstvo

Objavljeno: 21.10.2015
...

Ekološka reja divjadi v oborah - tehnološka navodila

Objavljeno: 06.09.2016
Ekološka reja divjadi v oborah - tehnološka navodila ekološko kmetovanje reja drugih živali   ...

Dobrobit govedi - veterinarski del (Usposabljanje DŽ govedo 2018)

Objavljeno: 08.04.2019
Usposabljanje dobrobit živali DŽ govedo 2018 ...