[preselected_search_fields]

Afriška prašičja kuga in preventivni ukrepi (DŽ prašiči 2021)

Objavljeno: 30.05.2022

Opis:

Usposabljanje dobrobit živali DŽ prašiči/prašičereja 2021

Ključne točke tveganja biovarnosti v reji (DŽ prašiči 2021)

Objavljeno: 30.05.2022

Opis:

Usposabljanje dobrobit živali DŽ prašiči/prašičereja 2021

Veterinarska oskrba prašičev po izbruhu pojava grizenja repov (DŽ prašiči 2021)

Objavljeno: 30.05.2022

Opis:

Usposabljanje dobrobit živali DŽ prašiči/prašičereja 2021

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali na področju prašičereje za leto 2021

Objavljeno: 30.05.2022

Opis:

Usposabljanje dobrobit živali DŽ prašiči/prašičereja 2021

Informiranje upravičencev o ukrepu DŽ (DŽ prašiči 2021)

Objavljeno: 30.05.2022

Opis:

Usposabljanje dobrobit živali DŽ prašiči/prašičereja 2021

Infrastrukturne naložbe za povečanje dobrobiti živali s poudarkom na digitalizaciji (DŽ prašiči 2021)

Objavljeno: 30.05.2022

Opis: Usposabljanje dobrobit živali DŽ prašiči/prašičereja 2021

Alternativne možnosti uhlevitve plemenskih svinj

Objavljeno: 30.05.2022

Opis:

Usposabljanje dobrobit živali DŽ prašiči/prašičereja 2021

Reja prašičev za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti (EIP projekt)

Objavljeno: 18.11.2020

Predstavitveni plakat EIP projekta Reja prašičev za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP leta 2020.

Vodilni partner: KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota
Ostali člani partnerstva:
Kmetijski inštitut Slovenije, KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, Kodila, d. o. o., Kmetijska gospodarstva:
Milan MIKOLA, Jelka ŽIŽEK, PRIBINOVINA, d. o. o., JGZ RINKA, Jože KUNTARIČ, Štefan DEŽMAN in Tončka KAMENIK

 

Pričakovani rezultati

  • Postavitev sodobnega sistema pitanja prašičev na višjo težo;
  • Izboljšati znanje kmetov, kmetijskih svetovalcev in ostalih strokovnjakov o sistemu pitanja na višjo težo;
  • Izboljšana tehnologija predelave mesa v mesne izdelke višje kakovosti;
  • Gospodarnejša reja prašičev na višjo težo;
  • Izboljšana dostopnost do tehnoloških in ekonomskih podatkov preko elektronske aplikacije o reji prašičev.

 

Pojavnost grizenja repov v povezavi z zdravstvenim stanjem živali (Usposabljanje DŽ prašičereja 2019)

Objavljeno: 13.12.2019

Usposabljanje dobrobit živali DŽ prašiči/prašičereja 2019

Pojavnost grizenja repov v povezavi z zdravstvenim stanjem živali (Usposabljanje DŽ prašičereja 2019)

Objavljeno: 13.12.2019

Usposabljanje dobrobit živali DŽ prašiči/prašičereja 2019

Deli z drugimi