[preselected_search_fields]

Reja prašičev za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti (EIP projekt)

Objavljeno: 18.11.2020

Predstavitveni plakat EIP projekta Reja prašičev za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP leta 2020.

Vodilni partner: KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota
Ostali člani partnerstva:
Kmetijski inštitut Slovenije, KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, Kodila, d. o. o., Kmetijska gospodarstva:
Milan MIKOLA, Jelka ŽIŽEK, PRIBINOVINA, d. o. o., JGZ RINKA, Jože KUNTARIČ, Štefan DEŽMAN in Tončka KAMENIK

 

Pričakovani rezultati

  • Postavitev sodobnega sistema pitanja prašičev na višjo težo;
  • Izboljšati znanje kmetov, kmetijskih svetovalcev in ostalih strokovnjakov o sistemu pitanja na višjo težo;
  • Izboljšana tehnologija predelave mesa v mesne izdelke višje kakovosti;
  • Gospodarnejša reja prašičev na višjo težo;
  • Izboljšana dostopnost do tehnoloških in ekonomskih podatkov preko elektronske aplikacije o reji prašičev.

 

Pojavnost grizenja repov v povezavi z zdravstvenim stanjem živali (Usposabljanje DŽ prašičereja 2019)

Objavljeno: 13.12.2019

Usposabljanje dobrobit živali DŽ prašiči/prašičereja 2019

Pojavnost grizenja repov v povezavi z zdravstvenim stanjem živali (Usposabljanje DŽ prašičereja 2019)

Objavljeno: 13.12.2019

Usposabljanje dobrobit živali DŽ prašiči/prašičereja 2019

Preprečevanje agresivnega obnašanja pri prašičih (Usposabljanje DŽ prašičereja 2019)

Objavljeno: 13.12.2019

Usposabljanje dobrobit živali DŽ prašiči/prašičereja 2019

Agresivno obnašanje pri prašičih (Usposabljanje DŽ prašiči 2019)

Objavljeno: 13.12.2019

Usposabljanje dobrobit živali DŽ prašiči/prašičereja 2019

Zgodnje prepoznavanje grizenja repov z opazovanjem prašičev (Usposabljanje DŽ prašičereja 2019)

Objavljeno: 13.12.2019

Usposabljanje dobrobit živali DŽ prašiči/prašičereja 2019

Tekači z repki KOMFORT (Usposabljanje DŽ prašiči 2018)

Objavljeno: 08.04.2019

Usposabljanje dobrobit živali DŽ prašiči 2018

Stereotypies in sows in barren pens (Usposabljanje DŽ prašiči 2018)

Objavljeno: 08.04.2019

Usposabljanje dobrobit živali DŽ prašiči 2018

Sow in sow stall excessive drinking (Usposabljanje DŽ prašiči 2018)

Objavljeno: 08.04.2019

Usposabljanje dobrobit živali DŽ prašiči 2018