[preselected_search_fields]

Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije

Objavljeno: 18.11.2020

Plakat o izvajanju projekta EIP Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP 2020.

Pričakovani rezultati

  • Določiti najustreznejši hibrid za pridelavo koruznih oklaskov in zrnja
  • Izvesti pobiranje koruznih oklaskov s prototipom
  • Razviti tehnologijo predelave koruznih oklaskov
  • Uporaba oklaska kot vira energije
  • Povečana energetska neodvisnost kmetij

Obdobje trajanja projekta: do 13. 12. 2021

Vodilni partner: ŽIPO Lenart d.o.o.

Ostali člani partnerstva: skupaj je ostalih partnerjev še 10: KGZS, Zavod Maribor, NLZOH, KIS, Interkorn d.o.o., ProFUTURUS d.o.o., BŠ Maribor, dodatno so še 4 KG: Anita Števanec, Boštjan Kraner, Matej Korošec, Franc Horvat

    Prijava na e-novice

    Deli z drugimi