Letno poročilo smotrnosti Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za leto 2023

Objavljeno: 10.05.2024
Letno poročilo o smotrnosti vsebuje kvalitativne in kvantitativne informacije o izvajanju Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo...

Letno poročilo o izvajanju PRP 2014-2020 za leto 2022

Objavljeno: 10.05.2024
Za merjenje uspešnosti izvajanja skupne kmetijske politike je Evropska komisija vzpostavila okvir skupnega spremljanja in vrednotenja (CMEF), ki je bil pripravljen...

SKLOP F – travništvo in pašništvo: Ohranjanje suhih travnikov

Objavljeno: 23.04.2024
Travniki predstavljajo v Sloveniji najbolj razširjeno kmetijsko rabo. Večina travnikov pod naravno gozdno mejo je polnaravnega izvora. Nastali so v preteklosti...

Zgibanka: Shema Neposejana tla za poljskega škrjanca (SOPO)

Objavljeno: 16.04.2024
Kratek opis: V zgibanki je predstavljena ena izmed shem v okviru intervencije Sheme za podnebje in okolje (t. i. SOPO), ki se izvaja v okviru neposrednih plačil,...

Zgibanka Varstvo gnezd pribe (v okviru sheme SOPO)

Objavljeno: 16.04.2024
Kratek opis: V zgibanki je predstavljena ena izmed shem v okviru intervencije Sheme za podnebje in okolje (t. i. SOPO), ki se izvaja v okviru neposrednih plačil,...

Sheme za podnebje in okolje (SOPO) - brošura

Objavljeno: 15.04.2024
Kratek opis gradiva:  V gradivu so podrobneje predstavljene posamezne sheme intervencije Sheme za podnebje in okolje (t.i. SOPO), ki se izvaja v okviru neposrednih...

Kako lahko zmanjšamo količino odpadne hrane

Objavljeno: 09.04.2024
Brošuri sta bili pripravljeni v okviru Strategije za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano. Izgube hrane in odpadna hrana ogrožajo trajnost...

Poenostavljene evidence SOPO – Ohranjanje biotske raznovrstnosti v trajnih nasadih

Objavljeno: 29.02.2024
V razdelku C (dostopen z letom 2024) so objavljene "poenostavljene" evidence SOPO, ki so pripravljene za vsako shemo posebej in na letni ravni ter vključujejo...

Poenostavljene evidence SOPO – Uporaba le organskih gnojil za zagotavljanje dušika v trajnih nasadih

Objavljeno: 29.02.2024
V razdelku C (dostopen z letom 2024) so objavljene "poenostavljene" evidence SOPO, ki so pripravljene za vsako shemo posebej in na letni ravni ter vključujejo...

Poenostavljene evidence SOPO – Konzervirajoča obdelava tal

Objavljeno: 29.02.2024
Opis: V razdelku C (dostopen z letom 2024) so objavljene "poenostavljene" evidence SOPO, ki so pripravljene za vsako shemo posebej in na letni ravni ter vključujejo...

Poenostavljene evidence SOPO – Ozelenitev ornih površin preko zime

Objavljeno: 28.02.2024
V razdelku C (dostopen z letom 2024) so objavljene "poenostavljene" evidence SOPO, ki so pripravljene za vsako shemo posebej in na letni ravni ter vključujejo...

Poenostavljene evidence SOPO – Naknadni posevki in podsevki

Objavljeno: 28.02.2024
V razdelku C (dostopen z letom 2024) so objavljene "poenostavljene" evidence SOPO, ki so pripravljene za vsako shemo posebej in na letni ravni ter vključujejo...

Poenostavljene evidence SOPO – Dodatki za zmanjšanje emisij amonijaka in TGP

Objavljeno: 28.02.2024
V razdelku C (dostopen z letom 2024) so objavljene "poenostavljene" evidence SOPO, ki so pripravljene za vsako shemo posebej in na letni ravni ter vključujejo...

Poenostavljene evidence SOPO - Gnojenje z organskimi gnojili z majhnimi izpusti v zrak

Objavljeno: 28.02.2024
V razdelku C (dostopen z letom 2024) so objavljene "poenostavljene" evidence SOPO, ki so pripravljene za vsako shemo posebej in na letni ravni ter vključujejo...

Poenostavljene evidence SOPO – Tradicionalna raba travinja

Objavljeno: 28.02.2024
V razdelku C (dostopen z letom 2024) so objavljene "poenostavljene" evidence SOPO, ki so pripravljene za vsako shemo posebej in na letni ravni ter vključujejo...

Poenostavljene evidence SOPO - Ekstenzivno travinje

Objavljeno: 28.02.2024
V razdelku C (dostopen z letom 2024) so objavljene "poenostavljene" evidence SOPO, ki so pripravljene za vsako shemo posebej in na letni ravni ter vključujejo zapis...

Enotne evidence o delovnih opravilih za posamezne intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 – RAZDELEK C

Objavljeno: 28.02.2024
V razdelku C (dostopen z letom 2024) so objavljene "poenostavljene" evidence SOPO, ki so pripravljene za vsako shemo posebej in na letni ravni ter vključujejo zapis...

Izmenjava znanja in prenos informacij - Intervencija dobrobit živali za leto 2023

Objavljeno: 27.02.2024
Gradivo je bilo pripravljeno v okviru 1. javnega razpisa za intervencijo IRP32 Izmenjava znanja in prenos informacij ter usposabljanje svetovalcev. Namen intervencije...

Kratka navodila za subvencijsko kampanjo 2024

Objavljeno: 27.02.2024
Kratka navodila vsebujejo informacije o ključnih rokih, postopkih oddaje vlog/zahtevkov ter o novostih pri intervencijah kmetijske politike, ki se uveljavljajo...

Varno delo z motorno žago

Objavljeno: 16.02.2024
Gradivo za usposabljanje za varno delo z motorno žago je pripravil Zavod za gozdove Slovenije, v okviru aktivnosti "Usposabljanja na področju gozdarstva za varno...

Varno delo v varovalnih gozdovih 2023

Objavljeno: 15.02.2024
Gradivo za usposabljanje za varno delo v gozdu je pripravil Zavod za gozdove Slovenije, v okviru aktivnosti "Usposabljanja na področju gozdarstva za varno delo...

Visokotehnološki rastlinjaki

Objavljeno: 29.01.2024
Gradivo je pripravila Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v okviru projekta "Izvedba demonstracijskih projektov – digitalizacija na kmetijah sklop H: Visokotehnološki...

Uporaba meteoroloških podatkov

Objavljeno: 29.01.2024
Gradivo je pripravila Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v okviru projekta "Izvedba demonstracijskih projektov – digitalizacija na kmetijah sklop A: Uporaba...

Robotizacija v živinoreji

Objavljeno: 29.01.2024
Gradivo je pripravila Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v okviru projekta "Izvedba demonstracijskih projektov – digitalizacija na kmetijah." Ključne besede:...

Digitalna orodja kot podpora ekonomski učinkovitosti kmetij

Objavljeno: 29.01.2024
Gradivo je pripravila Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v okviru projekta "Izvedba demonstracijskih projektov – digitalizacija na kmetijah sklop I: Digitalna...

Prijava na e-novice

Deli z drugimi