Trženje ekoloških pridelkov in izdelkov (Nadaljevalno usposabljanje EK 2021)

Objavljeno: 21.06.2022
Gradivo je nastalo v okviru usposabljanja kmetov za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014...

Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa EK s poudarkom na ekološkem čebelarjenju (Nadaljevalno usposabljanje EK 2021)

Objavljeno: 21.06.2022
Gradivo je nastalo v okviru usposabljanja kmetov za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014...

Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa Ekološko kmetovanje (Nadaljevalno usposabljanje EK 2021)

Objavljeno: 21.06.2022
Gradivo je nastalo v okviru usposabljanja kmetov za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014...

Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa Ekološko kmetovanje (Osnovno usposabljanje EK 2021)

Objavljeno: 21.06.2022
Gradivo je nastalo v okviru usposabljanja kmetov za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014...

Varstvo voda in tal ter podnebne spremembe: Poljedelstvo in vrtnarstvo z biodinamiko (Nadaljevalno usposabljanje EK 2021)

Objavljeno: 21.06.2022
Gradivo je nastalo v okviru usposabljanja kmetov za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014...

Ekološko semenarjenje (Nadaljevalno usposabljanje EK 2021)

Objavljeno: 21.06.2022
Gradivo je nastalo v okviru usposabljanja kmetov za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014...

Trajni nasadi - oljkarstvo (Nadaljevalno usposabljanje EK 2021)

Objavljeno: 21.06.2022
Gradivo je nastalo v okviru usposabljanja kmetov za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014...

Trajni nasadi - vinogradništvo (Nadaljevalno usposabljanje EK 2021)

Objavljeno: 21.06.2022
Gradivo je nastalo v okviru usposabljanja kmetov za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014...

Trajni nasadi (Nadaljevalno usposabljanje EK 2021)

Objavljeno: 21.06.2022
Gradivo je nastalo v okviru usposabljanja kmetov za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014...

Travništvo vključno z živinorejo (Nadaljevalno usposabljanje EK 2021)

Objavljeno: 21.06.2022
Gradivo je nastalo v okviru usposabljanja kmetov za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014...

Ekološko čebelarjenje (Osnovno usposabljanje EK 2021)

Objavljeno: 21.06.2022
Gradivo je nastalo v okviru usposabljanja kmetov za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014...

Semenarstvo (Osnovno usposabljanje EK 2021)

Objavljeno: 21.06.2022
Gradivo je nastalo v okviru usposabljanja kmetov za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014...

Trženje ekoloških izdelkov in pridelkov (Osnovno usposabljanje EK 2021)

Objavljeno: 21.06.2022
Gradivo je nastalo v okviru usposabljanja kmetov za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014...

Poljedelstvo in vrtnarstvo - trženje (Nadaljevalno usposabljanje EK 2021)

Objavljeno: 21.06.2022
Gradivo je nastalo v okviru usposabljanja kmetov za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014...

Sadjarstvo - trženje (Nadaljevalno usposabljanje EK 2021)

Objavljeno: 21.06.2022
Gradivo je nastalo v okviru usposabljanja kmetov za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014...

Prodaja svežega mesa, predelava mesa (Nadaljevalno usposabljanje EK 2021)

Objavljeno: 21.06.2022
Gradivo je nastalo v okviru usposabljanja kmetov za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014...

Čebelarstvo - trženje (Nadaljevalno usposabljanje EK 2021)

Objavljeno: 21.06.2022
Gradivo je nastalo v okviru usposabljanja kmetov za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014...

Poljedelstvo in vrtnarstvo - Pridelava zelenjave (Nadaljevalno usposabljanje EK 2021)

Objavljeno: 21.06.2022
Gradivo je nastalo v okviru usposabljanja kmetov za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014...

Kako do kakovostnih izdelkov iz mleka, mesa in volne drobnice v povezavi z dobrobit drobnice (strokovno srečanje, 2022)

Objavljeno: 08.06.2022
Ključne besede: usposabljanja, 2022, strokovna srečanja, zootehnika ...

Čebelarstvo (strokovno srečanje, 2022)

Objavljeno: 08.06.2022
Ključne besede: usposabljanja, 2022, strokovna srečanja, zootehnika ...

Vinogradništvo (strokovno srečanje, 2022)

Objavljeno: 08.06.2022
Ključne besede: usposabljanja, 2022, strokovna srečanja, agronomija ...

Jagodičje (strokovno srečanje, 2022)

Objavljeno: 08.06.2022
Ključne besede: usposabljanja, 2022, strokovna srečanja, agronomija ...

Zelenjadarstvo in zeliščarstvo (strokovno srečanje, 2022)

Objavljeno: 08.06.2022
Ključne besede: usposabljanja, 2022, strokovna srečanja, agronomija ...

Sadjarstvo (strokovno srečanje, 2022)

Objavljeno: 08.06.2022
Ključne besede: usposabljanja, 2022, strokovna srečanja, agronomija ...

Paša živali na območju pojavljanja velikih zveri (strokovno srečanje, 2022)

Objavljeno: 08.06.2022
Ključne besede: usposabljanja, 2022, strokovna srečanja, agronomija ...
Deli z drugimi