Predstavitev rezultatov EU projektov (Ecoorchart, Domino, BioFruitNet) in načrtovanje sadovnjakov po smernicah ohranitvenega kmetijstva

Objavljeno: 26.01.2022
Predstavitev Markusa Keldererja, Raziskovalni center Laimburg, ki jo je izvedel 3. 12. 2021 v okviru sadjarskega posveta na Lombergarjevih dnevih. Ključne besede:...

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine - za leto 2021

Objavljeno: 19.01.2022
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana Izvajalec: Društvo za opazovanje in proučevanje...

Zmanjšanje izgub in odpadne hrane

Objavljeno: 15.01.2022
Predstavitev, ki jo je imela 4. 11. 2021 Tadeja Kvas Majer, MKGP v okviru internega predavanja. Več o zmanjševanju izgub hrane in odpadne hrane. Strategija za...

Možnosti povezovanja ekološkega kmetijstva in kulturnih poti ter pomen turističnih kmetij z avtohtono gastronomsko ponudbo

Objavljeno: 14.01.2022
Dne, 10. 11. 2021, je bil organiziran posvet Kulturne poti in digitizacija kulturne dediščine ter njuna vloga v (trajnostnem) turizmu, kjer je bila izvedena tudi...

Zagotavljanje varnosti živil (usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov)

Objavljeno: 14.01.2022
Predstavitev Zagotavljanje varnosti živil, ki jo je izvedla Irena Kos, je bila pripravljena in izvedena v okviru javnega naročila Usposabljanje za namen predelave...

Trženje (usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov)

Objavljeno: 14.01.2022
Predstavitev Trženje, ki jo je izvedel Tomaž Cor, je bila pripravljena in izvedena v okviru javnega naročila Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih...

Razvoj novih proizvodov in izdelkov (usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov)

Objavljeno: 14.01.2022
Predstavitev Razvoj novih proizvodov in izdelkov, ki jo je izvedel Tomaž Cor, je bila pripravljena in izvedena v okviru javnega naročila Usposabljanje za namen...

Razvoj novih proizvodov in trendi povpraševanja po hrani (usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov)

Objavljeno: 14.01.2022
Predstavitev Razvoj novih proizvodov in trendi povpraševanja po hrani, ki jo je izvedla  Tatjana Kruder, ki je bila pripravljena in izvedena v okviru javnega naročila...

Promocija, primeri dobrih praks (usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov)

Objavljeno: 14.01.2022
Predstavitev Promocija, primeri dobrih praks, ki jo je izvedla Miša Pušenjak, je bila pripravljena in izvedena v okviru javnega naročila Usposabljanje za namen...

Označevanje živil (usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov)

Objavljeno: 14.01.2022
Predstavitev Označevanje živil, ki sta ga izvedli Sara Ketiš in Stanka Pažek, je bila pripravljena in izvedena v okviru javnega naročila Usposabljanje za namen...

Označevanje vina (usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov)

Objavljeno: 14.01.2022
Predstavitev Označevanje vina, ki jo je izvedla Tadeja Vodovnik Plevnik, je bila pripravljena in izvedena v okviru javnega naročila Usposabljanje za namen predelave...

Kakovost živil (usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov)

Objavljeno: 14.01.2022
Predstavitev Kakovost živil, ki jo je izvedla Marija Kovačec, ki je bila pripravljena in izvedena v okviru javnega naročila Usposabljanje za namen predelave in...

Izbrana kakovost (usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov)

Objavljeno: 14.01.2022
Predstavitev Izbrana kakovost, ki jo je izvedla Martina Gomzi, ki je bila pripravljena in izvedena v okviru javnega naročila Usposabljanje za namen predelave in...

Strokovno gradivo Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov

Objavljeno: 14.01.2022
Strokovno gradivo, ki je bilo pripravljeno v okviru javnega naročila Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja...

Priročnik za seneno prirejo

Objavljeno: 13.01.2022
Namen priročnika je, da kmetijam, ki se odločajo za seneno prirejo, na preprost in hiter način predstavimo ta način reje, kako si pomagati, ko naletimo na izzive,...

Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2021

Objavljeno: 04.01.2022
Podatki za povezavo do spletne predstavitve, ki bo 13. 1. 2022 ob 10. uri. JOIN WEBEX MEETING https://mkgp.webex.com/mkgp/j.php?MTID=m7d9c0a3530ac8c2aa993b65ce03abb6c Meeting...

Akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027 (ANEK)

Objavljeno: 24.12.2021
ANEK vsebuje analizo stanja, SWOT analizo, predstavitev potreb, ciljev in ukrepov (70 ukrepov) po 8 prednostnih področjih (pridelava, predelava, prenos znanja,...

Priročnik o zelenjavi in sadju, namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju za izvajanje spremljevalnih izobraževalnih dejavnosti Šolske sheme EU

Objavljeno: 23.12.2021
E-priročnik za učitelje o sadju in zelenjavi »Slastno, hrustljavo, zdravo« Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom...

Pilotni projekt Pokljuka - predstavitveni letak o projektu

Objavljeno: 16.12.2021
Pregledni letak o projektu in rezultatih projekta Vpeljava pridelave ohranjevalnih semenskih mešanic za obnovo degradirane travne ruše na območju Športnega centra...

Redno usposabljanje kmetov za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) v letu 2021

Objavljeno: 16.12.2021
Vsebina strokovnega gradiva za namen izvedbe rednega usposabljanja v 2021 za vključene v ukrep KOPOP: Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP Kmetovanje...

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2021 za operacijo DŽ govedo - strokovno gradivo

Objavljeno: 16.12.2021
Vsebina strokovnega gradiva, ki je bilo pripravljeno za namen izvedbe rednega usposabljanja za upravičence iz naslova ukrepa M14 Dobrobit živali. Informiranje...

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2021 za operacijo DŽ drobnica - strokovno gradivo

Objavljeno: 15.12.2021
Vsebina gradiva za udeležence: Informiranje upravičencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali (DŽ) Predstavitev zootehniških opravil kot jih določa Zakon o...

Erozija v Sloveniji - Kratka predstavitev in ocena pomembne degradacije tal

Objavljeno: 14.12.2021
Ta knjižica naslavlja predvsem erozijo na kmetijskih zemljiščih. Znano je, da erozijo kmetijskih tal lahko zmanjšujemo s prilagojeno obdelavo tal, strukturnimi...

Premostitev vrzeli v biogospodarstvu: od gozdne in kmetijske biomase do inovativnih tehnoloških rešitev (Povzetek poročila))

Objavljeno: 25.11.2021
Ključmne besede: CRP, biogospodarstvo, krožno gospodarstvo ...

Premostitev vrzeli v biogospodarstvu: od gozdne in kmetijske biomase do inovativnih tehnoloških rešitev (Zaključno poročilo CRP V4-1824)

Objavljeno: 25.11.2021
V okviru ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« je bil izveden projekt Premostitev vrzeli v biogospodarstvu (Bridge2Bio), ki je potekal...