Varnostni pas v traktorju - Pripni se in preživi (članek)

Objavljeno: 03.12.2022
Uporaba varnostnega pasu prepreči, da bi voznik v primeru prevrnitve ali druge nezgode padel iz kabine pod traktor, priključni stroj ali traktorskih priklopnik....

Varnostni pas - Pripni se in preživi (zgibanka)

Objavljeno: 03.12.2022
Uporaba varnostnega pasu prepreči, da bi voznik v primeru prevrnitve ali druge nezgode padel iz kabine pod traktor, priključni stroj ali traktorskih priklopnik....

Uporaba in razširjanje rezultatov projekta EIP - izkušnje svetovalcev KGZS (PPT)

Objavljeno: 02.12.2022
Predstavitev je bila izvedena na dogodku EIP 29. 11. 2022 na Bledu. ...

Predstavitev delovanja inovacijskega posredništva (PPT)

Objavljeno: 02.12.2022
Predstavitev delovanja inovacijskega posredništva je bila izvedena na dogodku EIP 29. 11. 2022 na Bledu.   Ključne besede: inovacijsko posredništvo, inovacije,...

Portal znanja (PPT)

Objavljeno: 02.12.2022
Predstavitev vzpostavitve in delovanja Portala znanja Mreže za podeželje je bilo predstavljeno v okviru dogodka EIP 29. 11. 2022 na Bledu. Predstavitev je izvedel...

CRP projekt - Hladno skladiščenje hrane z rabo plitve geotermalne energije - GeoCOOL FOOD (PPT)

Objavljeno: 02.12.2022
Ciljno raziskovalni projekt (CRP) je bil predstavljen na letnem dogodku EIP 29. 11. 2022 na Bledu. Predstavitev je izvedla dr. Nina Rman, Geološki zavod Slovenije Namen...

EIP projekt - Soočanje s podnebnimi spremembami v kmetijstvu ob podpori digitalnih tehnologij - DiAgTech4Climate (PPT)

Objavljeno: 02.12.2022
EIP projekt je bil predstavljen na letnem dogodku EIP 29. 11. 2022 na Bledu. Predstavitev je izvedla Alenka Berložnik, Slokva, so. p. Tematika projekta: blaženje...

EIP projekt - Podporni organizmi za zagotavljanje vrstne pestrosti, varovanje naravnih virov, izboljšanje potenciala kmetijskih zemljišč in prilagajanje na podnebne spremembe (PPT)

Objavljeno: 02.12.2022
EIP projekt je bil predstavljen na letnem dogodku EIP 29. 11. 2022 na Bledu. Predstavitev sta izvedla Anja Rupčić in Gregor Češarek, 2DOM d. o. o., so. p. in...

EIP projekt - Integracija dosevkov za ozelenitev tal v njivski kolobar - možnosti nadomeščanja dušika iz mineralnih gnojil pri gnojenju naslednje poljščine (PPT)

Objavljeno: 02.12.2022
EIP projekt Integracija dosevkov za ozelenitev tal v njivski kolobar - možnosti nadomeščanja dušika iz mineralnih gnojil pri gnojenju naslednje poljščine je...

EIP projekt - Prispevek kmetij k blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe preko koncepta ekosistemskih storitev (PPT)

Objavljeno: 02.12.2022
EIP projekt Prispevek kmetij k blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe preko koncepta ekosistemskih storitev je bil predstavljen na letnem dogodku EIP 29....

EIP projekt - Prilagoditev pridelave poljščin na klimatske spremembe in varovanje tal (PPT)

Objavljeno: 02.12.2022
EIP projekt Prilagoditev pridelave poljščin na klimatske spremembe in varovanje tal je bil predstavljen na letnem dogodku EIP 29. 11. 2022 na Bledu. Predstavitev...

EIP projekt - Oblikovanje trajnostnih kmetijskih praks na priobalnih pasovih površinskih voda (PPT)

Objavljeno: 02.12.2022
EIP projekt Trajnostno varstvo rastlin z uvajanjem UV osvetljevanja je bil predstavljen na letnem dogodku EIP 29. 11. 2022 na Bledu. Predstavitev je izvedla Diana...

EIP projekt - POMoč OPraševalcem v intenzivni kmetijski krajini za podporo biodiverziteti - POMOP (EIP)

Objavljeno: 02.12.2022
EIP projekt Trajnostno varstvo rastlin z uvajanjem UV osvetljevanja je bil predstavljen na letnem dogodku EIP 29. 11. 2022 na Bledu. Predstavitev je izvedel doc....

EIP projekt - Pospešeno okopavanje zelenjave (PPT)

Objavljeno: 02.12.2022
EIP projekt Pospešeno okopavanje zelenjave (EIP MOTIKA) je bil predstavljen na letnem dogodku EIP 29. 11. 2022 na Bledu. Predstavitev je izvedela Boštjan Kristan,...

EIP projekt - Kmetovanje za ohranjanje vrstno pestrih travišč s prenosom znanja na kmeta (PPT)

Objavljeno: 02.12.2022
EIP projekt Kmetovanje za ohranjanje vrstno pestrih travišč s prenosom znanja na kmeta je bil predstavljen na letnem dogodku EIP 29. 11. 2022 na Bledu. Predstavitev...

EIP projekt - Izboljšanje naravovarstvenih učinkov kmetijskih pridelovalnih sistemov v Sloveniji (PPT)

Objavljeno: 02.12.2022
EIP projekt Izboljšanje naravovarstvenih učinkov kmetijskih pridelovalnih sistemov v Sloveniji (akronim: EIP KROTA) je bil predstavljen na letnem dogodku EIP 29....

EIP projekt - Trajnostno varstvo rastlin z uvajanjem UV osvetljevanja (PPT)

Objavljeno: 02.12.2022
EIP projekt Trajnostno varstvo rastlin z uvajanjem UV osvetljevanja je bil predstavljen na letnem dogodku EIP 29. 11. 2022 na Bledu. Predstavitev sta izvedli Alenka...

Socialne vsebine – dobre prakse bivalnih enot za starejše na kmetijah (powerpoint prezentacija)

Objavljeno: 29.11.2022
Objavljamo powerpoint predstavitev iz usposabljanja za Strokovna srečanja v različnih kmetijskih panogah - Sklop C, ki je bilo izvedeno 21. septembra 2022 (https://www.monotro.si/strokovno-srecanje-socialne-vsebine-dobre-prakse-bivalnih-enot-za-starejse-na-kmetijah/). ...

Mentorske kmetije (powerpoint prezentacija)

Objavljeno: 29.11.2022
Objavljamo powerpoint predstavitev Mentorske kmetije, Anton Kukenberger, iz usposabljanja za Strokovna srečanja v različnih kmetijskih panogah - Sklop C, ki...

Mentorske kmetije (gradivo)

Objavljeno: 29.11.2022
Objavljamo gradivo iz usposabljanja za Strokovna srečanja v različnih kmetijskih panogah - Sklop C, ki je bilo izvedeno 28. septembra 2022 (https://www.monotro.si/strokovno-srecanje-mentorske-kmetije/). ...

Socialne vsebine – dobre prakse bivalnih enot za starejše na kmetijah (gradivo)

Objavljeno: 29.11.2022
Objavljamo gradivo iz usposabljanja za Strokovna srečanja v različnih kmetijskih panogah - Sklop C, ki je bilo izvedeno 21. septembra 2022 (https://www.monotro.si/strokovno-srecanje-socialne-vsebine-dobre-prakse-bivalnih-enot-za-starejse-na-kmetijah/). ...

Protokol za uporabo oklaskov kot kuriva

Objavljeno: 13.11.2022
Koruzne oklaske je mogoče uporabiti tudi kot kurivo. V gradivu so predstavljeni tudi nekateri drugi načini uporabe. Koruzni oklaski so potencialna surovina za...

Protokol za uporabo oklaska kot novega goriva

Objavljeno: 13.11.2022
Protokol za uporabo oklaska kot novega goriva predstavlja navodila za uporabnike. Koruzni oklasek je stranski produkt, ki nastane pri pridelavi koruze za zrnje....

Protokol za cenovno učinkovito pridelavo in predelavo koruznih oklaskov

Objavljeno: 13.11.2022
Protokol uporabe koruznih oklaskov kot kuriva služi kot vodilo za uporabo koruznih oklaskov v različne namene, predvsem pa kot kurivo. Gradivo je nastalo v okviru...

Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije: od semena do toplote (zgibanka)

Objavljeno: 03.11.2022
V zgibanki je opisana uporaba koruznega oklaska kot obnovljivega vira energije (OVE), ki predstavlja eno izmed pomembnejših rešitev za blaženje podnebnih sprememb...
Deli z drugimi