Gradivo z sposabljanj za potrebe izvajanja podukrepa 6.1. Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (PRP 2014-2020), za leto 2022.

CILJ USPOSABLJANJA

Cilj usposabljanj v okviru podukrepa 6.1. – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, PRP 2014-2020 je zagotavljati lažji začetek opravljanje kmetijske dejavnosti za mlade prevzemnike kmetij z ustreznim usposabljanjem upravičencev, zlasti v smislu medgeneracijskega pomlajevanja kmetij.

NAMEN USPOSABLJANJA MLADIH KMETOV

Usposabljanje je namenjeno predvsem mladim kmetom, z namenom ponuditi kar največ informacij in novih znanj za nadaljnje načrtovanje gospodarjenja in samo delo na prevzeti kmetiji ter s tem boljšo konkurenčnost. Mladi kmetje ob prevzemu kmetije in vstopu v podukrep potrebujejo za zagon kmetije veliko znanj, ki jih sicer ne morejo dobiti iz drugih virov.

Generacije mladih kmetov, ki so jim bile izdane odločbe v okviru podukrepa 6.1. Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, dosegajo v povprečju dokaj visoko raven izobrazbe, primanjkuje pa jim specifičnih znanj kot so vsebine gospodarnega upravljanja gospodarstev, dopolnilnih dejavnosti, izboljšanja tržne cene, prilagajanj podnebnim spremembam ter izboljšanja varnosti pri delu na kmetiji.

GRADIVO PO TEMATSKIH SKLOPIH USPOSABLJANJ

  • Kako zagotoviti ločevanje poslovnih odnosov na kmetijskem gospodarstvu in medsebojnih odnosov med člani kmečkega gospodinjstva

Prijava na e-novice

Deli z drugimi