[preselected_search_fields]

Svetovanje s področja duševnega zdravja za mlade v tujini

Objavljeno: 27.10.2021

Pripravljena je bila raziskava Svetovanje s področja duševnega zdravja za mlade v tujini. V nekaterih državah članicah EU že izvajajo svetovanja za premagovanje tovrstnih težav. V raziskavo so bile vključene ugotovitve kakšne vrste in načine svetovanj opravljajo v Avstriji in Veliki Britaniji, kdo svetovanja izvaja, kdo jim jih delegira, kakšne so njihove pravne podlage za svetovanja, kaj so potrebni predpogoji za vzpostavitev svetovanj. Namen raziskave je bil, da se izkušnje prenesejo v Slovenijo.

Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM)

Inovativni mladi kmet, kmetica 2019

Objavljeno: 10.11.2020

IMK, mladi kmetje, M6.1, ZSPM

Prilagajanje podnebnim spremembam (Usposabljanje mladi kmet prevzemnik 2019)

Objavljeno: 13.12.2019

Usposabljanje mladi kmet prevzemnik/podukrep 6.1, 2019

Gospodarno upravljanje kmetijskih gospodarstev (Usposabljanje mladi kmet prevzemnik 2019)

Objavljeno: 13.12.2019

Usposabljanje mladi kmet prevzemnik/podukrep 6.1, 2019

Dopolnilne dejavnosti na kmetiji za mlade prevzemnike (Usposabljanje mladi kmet prevzemnik 2019)

Objavljeno: 13.12.2019

Usposabljanje mladi kmet prevzemnik/podukrep 6.1, 2019

Vrste dopolnilnih dejavnosti (Usposabljanje mladi kmet prevzemnik 2019)

Objavljeno: 13.12.2019

Usposabljanje mladi kmet prevzemnik/podukrep 6.1, 2019

Trženje, promocija, izboljšanje cene(Usposabljanje mladi kmet prevzemnik 2019)

Objavljeno: 13.12.2019

Usposabljanje mladi kmet prevzemnik/podukrep 6.1, 2019

Varno delo na kmetiji (Usposabljanje mladi kmet prevzemnik 2019)

Objavljeno: 13.12.2019

Usposabljanje mladi kmet prevzemnik/podukrep 6.1, 2019

Faktorji uspeha na kmetiji - Voglauer (Usposabljanje mladi kmet prevzemnik 2019)

Objavljeno: 13.12.2019

Usposabljanje mladi kmet prevzemnik/podukrep 6.1, 2019

Obdavčenje na podlagi katastrskega dohodka (Usposabljanje mladi kmet prevzemnik 2019)

Objavljeno: 13.12.2019

Usposabljanje mladi kmet prevzemnik/podukrep 6.1, 2019

Prijava na e-novice

Deli z drugimi