[preselected_search_fields]

Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov

Objavljeno: 11.06.2015

Kosec je travniška ptica, ki gnezdi na tleh. Njegov življenjski prostor so pozno košeni travniki z visoko travo, kjer ob nevarnosti najde varno zatočišče.

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila 2015−2020 (brošura)

Objavljeno: 11.06.2015

Ukrep M10 KOPOP v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020 je namenjen ohranjanju in spodbujanju nadstandardnih kmetijskih praks, ki predstavljajo višje zahteve od običajne kmetijske prakse.

Leto izdaje: 2015

Tehnološka navodila za izvajanje operacije hmeljarstvo (KOPOP-HML)

Objavljeno: 11.06.2015

Tehnološka navodila za izvajanje operacije Hmeljarstvo (KOPOP-HML) so pripravljena na osnovi Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz PRP obdobje 2014–2020.

Znotraj operacije KOPOP-HML sta dve zahtevi obvezni: pokritost tal v medvrstnem prostoru in Nmin analiza. Na voljo pa so še tri izbirne zahteve: gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak, kompostiranje rastlinskih odpadkov po obiranju hmelja in uporaba biorazgradljivih vrvic. Izdano: 2015

STELJNIKI

Objavljeno: 21.05.2015

Vlažni travniki, kjer je intenzivna kmetijska raba težko izvedljiva, predstavljajo pomembno zatočišče številnim živalskim vrstam.


Na takih travnikih živijo zelo redke in ogrožene travniške ptice in pisana paleta metuljev, med drugim tudi barjanski okarček, ki je ena od vrst, ki ji grozi izumrtje. Ker se ti travniki praviloma kosijo zelo pozno, je trava večinoma uporabna le za steljo in od tod ime – steljniki.

TRAVIŠČNI HABITATI METULJEV

Objavljeno: 21.05.2015

Metulji mravljiščarji so zelo redki in ogroženi, njihov razvojni krog pa je zelo zanimiv in poseben.


Njihova prva posebnost je ta, da samice jajčeca odlagajo samo na cvetne glavice rastline zdravilne strašnice in nobene druge. A s tem njihovih posebnosti še ni konec. Ko se iz jajčeca izleže gosenica, ta pade na tla in začne se igra pretvarjanja za posvojitev. S posebnim sladkastim izločkom gosenica namreč privablja mravlje, ki jih vonj spominja na zarod, zato jo odnesejo v mravljišče. Tam gosenica izkorišča njihovo gostoljubnost. Ko se gosenica zabubi in preobrazi v odraslega metulja, preneha izločati sladkast izloček in šele takrat mravlje spoznajo zaroto, zato mora mlad metulj čim prej zapustiti mravljišče.

POSEBNI TRAVIŠČNI HABITATI

Objavljeno: 21.05.2015

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podpira prizadevanja za ohranitev vrstno bogatih travnikov v Sloveniji. Operacija »Posebni traviščni habitati« je namenjena vzpodbujanju izvajanja prilagojene kmetijske prakse, ki poleg pridelave krme skrbi tudi za ohranjanje pozno košenih travnikov in na njih prisotnih ogroženih vrst.

Deli z drugimi