[preselected_search_fields]

Predstavitev rezultatov EU projektov (Ecoorchart, Domino, BioFruitNet) in načrtovanje sadovnjakov po smernicah ohranitvenega kmetijstva

Objavljeno: 26.01.2022

Predstavitev Markusa Keldererja, Raziskovalni center Laimburg, ki jo je izvedel 3. 12. 2021 v okviru sadjarskega posveta na Lombergarjevih dnevih.

Ključne besede: sadjarstvo, ohranitveno kmetijstvo, raziskave, Obzorje Evropa

 

Učbenik akvaponika

Objavljeno: 26.10.2021

Zaradi hitrega naraščanja prebivalstva, čedalje večjih potreb po hrani in urbanizacije so kmetijska zemljišča danes čedalje manjša, oceani pa so čedalje bolj izlovljeni. Glede na pričakovane potrebe po hrani v prihodnosti potrebujemo inovativne in ekološke tehnologije za pridelavo hrane, ki ne zavzemajo veliko prostora. Akvaponika je integrirana multitrofična tehnologija pridelave hrane, sestavljena iz dveh sklopov: ribogojstva in hidroponike (pridelava zelenjave brez uporabe tal).

Marec 2020
Copyright © Partnerji projekta Aqu@teach
Aqu@teach je projekt v okviru strateškega partnerstva Erasmus+ v visokem šolstvu (2017–2020), ki ga vodi Univerza Greenwich v sodelovanju z Univerzo uporabnih znanosti v Zürichu (Švica), Tehniško univerzo v Madridu (Španija), Univerzo v Ljubljani (Slovenija) in Biotehniškim centrom Naklo (Slovenija).

Junge, R., Antenen, N., Villarroel, M., Griessler Bulc, T., Ovca, A., & Milliken, S. (Eds.) (2020). Akvaponika. Učbenik za terciarno izobraževanje. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.3948847

 

Podjetniške veščine - učbenik

Objavljeno: 26.10.2021

V publikaciji je predstavljen pregled komercialne akvaponike, z namenom da bi izpostavili nekatera ključna
vprašanja, ki jih mora podjetnik upoštevati, preden se loti novega podviga.

Marec 2020

Copyright © Partnerji projekta Aqu@teach

Aqu@teach je projekt v okviru strateškega partnerstva Erasmus+ v visokem šolstvu (2017–2020), ki ga vodi Univerza Greenwich v sodelovanju z Univerzo uporabnih znanosti v Zürichu (Švica), Tehniško univerzo v Madridu (Španija), Univerzo v Ljubljani (Slovenija) in Biotehniškim centrom Naklo (Slovenija).

Milliken, S., Griessler Bulc, T., & Junge, R. (Eds.) (2020). Podjetniške veščine na področju Akvaponike. Učbenik za terciarno izobraževanje. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.3948817

akvaponika

 

Demonstracijske aktivnosti na kmetijah 2.0 / FarmDemo 2.0

Objavljeno: 01.09.2020

Priročnik za načrtovanje demonstracij na kmetijah, ki je na voljo v 11 jezikih, raziskuje šest prvin priprave, izvedbe in vrednotenja demonstracij na kmetijah. Projekt FarmDemo je vzpostavil deset interaktivnih tematskih mrež, ki združujejo 45 regionalnih vozlišč demonstracijskih kmetij in deležnikov v 17 državah. V Evropi je vsako leto več kot 200 demonstracijskih dogodkov v okviru projekta FarmDemo, ki so odprti za vse zainteresirane: https://nefertitih2020.eu/NefertitiPortal/#!/dashboard

Živahna spletna skupnost FarmDemo pomaga kmetom z demonstracijskimi kmetijami in drugimi osebami, povezanimi z inovacijami, v Evropi pri mrežnem povezovanju in je odprta za nova sodelovanja v ustreznih projektih: https://farmdemo.eu

FarmDemo je tesno sodelovanje treh projektov Obzorja 2020: AgriDemo-F2F, PLAID in NEFERTITI.

    Prijava na e-novice

    Deli z drugimi