[preselected_search_fields]

Digitalizacija kmetijskih gospodarstev za načrtovanje gospodarjenja z gozdovi (DIGIGOZD)

Objavljeno: 18.11.2020

Plakat o EIP projektu, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP 2020.

Cilj projekta je omogočiti lastniku gozda, da sam pridobi podatke o sestojih ter oceni prihodnji razvoj sestojev in tveganja pri gospodarjenju.

Vodilni partner: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta.
Ostali člani partnerstva: 9 ostalih partnerjev, od tega 6 kmetijskih gospodarstev.

DEBLO++

Objavljeno: 18.11.2020

Plakat o EIP projektu "Deblo", ki je bilo predstavljeno na Posvetu JSKS in EIP 2020.

Tematike projekta so dodana vrednost lesu, modeli lokalne oskrbe, razvoj in širitev digitalizacije na kmetijskem gospodarstvu.

Gozdna območja, ki so prizadeta zaradi vremenskih ujm ali nastajajočih podnebnih sprememb (npr. ukrepi po žledu in problematika rasti smreke), se zlivajo v posestni načrt, ki predstavlja konsolidirano orodje, skozi katerega lahko kmetijsko gospodarstvo upravlja s svojim gozdom.

Vodilni partner: R1ng, razvojna družba, d.o.o.
Ostali člani partnerstva: skupaj 12 partnerjev, od tega 5 KMG

Ključne besede:

digitalizacija, upravljanje z gozdom

Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo

Objavljeno: 18.11.2020

Plakat o EIP projektu, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP 2020.

Pričakovani rezultati projekta so:

  • Nadgradnja spletnega informacijskega sistema MojGozdar za vzpostavitev modernih informacijsko komunikacijskih tokov
  • Spletno orodje za pripravo interaktivnega posestnega načrta. Spletno orodje bo nudilo podporo za zbiranje informacij na terenu ali neposredno od akterjev vključenih v gozdno-lesno pridelovalno verigo.
  • Spletna tržnica, kjer bi lahko lastniki tržili vrednejši les ali iskali dolgoročne pogodbe s kupci gozdnih lesnih sortimentov v primeru večjih količin lesa (npr. dolgoročna pogodba za odkup količin predvidenih s posestnim načrtom).

Vodilni partner: Gozdarski inštitut Slovenije

Ostali člani partnerstva: Zavod za gozdove Slovenije, RACE KOGO d.o.o., Arctur d.o.o., Zveza lastnikov gozdov Slovenije, Jure Čas Sara Berglez Zajec, Srečko Bricman, Lepold Pustinek, Marjana Vošner, Agrarna skupnost Čezsoča, Darko Prezelj, Janez Benedičič, Zveza lastnikov gozdov Slovenije

    Prijava na e-novice

    Deli z drugimi