[preselected_search_fields]

Corn cob as a renewable energy source (EIP)

Objavljeno: 17.03.2021

Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije, poljedelstvo, M16, EIP, program razvoja podeželja, PRP, objavljeno marec 2021

Odločitev za ekološko kmetovanje

Objavljeno: 25.01.2021

bio, M11, Pomen prave izbire, KGZS, preusmeritev, 1. posodobitev, 2019

SIPKK 2020 poročilo

Objavljeno: 22.01.2021

Primer dobre prakse iz tujine: Ekološko posestvo Herrmannsdorfer (EK - nadaljevalno usposabljanje, 2019)

Objavljeno: 24.06.2020

EK, ekološko kmetovanje, nadaljevalno usposabljanje, 2019

Primer dobre prakse iz tujine: Ekološko posestvo Herrmannsdorfer (EK - nadaljevalno usposabljanje, 2019)

Objavljeno: 24.06.2020

EK, ekološko kmetovanje, nadaljevalno usposabljanje, 2019

Primer dobre prakse iz tujine: Ekološko posestvo Herrmannsdorfer (EK - nadaljevalno usposabljanje, 2019)

Objavljeno: 24.06.2020

EK, ekološko kmetovanje, nadaljevalno usposabljanje, 2019

Prezentacija: Varstvo voda tal podnebne (EK - osnovno usposabljanje, 2019)

Objavljeno: 24.06.2020

EK, ekološko kmetovanje, osnovno usposabljanje, 2019

Varstvo voda in tal ter podnebne spremembe (EK - osnovno usposabljanje, 2019)

Objavljeno: 24.06.2020

EK, ekološko kmetovanje, osnovno usposabljanje, 2019

Deli z drugimi