[preselected_search_fields]

Možnosti povezovanja ekološkega kmetijstva in kulturnih poti ter pomen turističnih kmetij z avtohtono gastronomsko ponudbo

Objavljeno: 14.01.2022

Dne, 10. 11. 2021, je bil organiziran posvet Kulturne poti in digitizacija kulturne dediščine ter njuna vloga v (trajnostnem) turizmu, kjer je bila izvedena tudi predstavitev:

Možnosti povezovanja ekološkega kmetijstva in kulturnih poti ter pomen turističnih kmetij z avtohtono gastronomsko ponudbo, red. prof. dr. Martina Bavec in dr. Martina Robačer, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

 

ekološko kmetovanje, kulturne poti

Zagotavljanje varnosti živil (usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov)

Objavljeno: 14.01.2022

Predstavitev Zagotavljanje varnosti živil, ki jo je izvedla Irena Kos, je bila pripravljena in izvedena v okviru javnega naročila Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2019.

Usposabljanja so bila izvedena v letu 2021. Usposabljanja je izvedla Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenija.

Ukrep M1 – Prenos znanja in dejavnosti informiranja

varnost živil, predelava

 

Na kmetijo! Priročnik za bivanje starejših na kmetijah

Objavljeno: 05.11.2021

Projektne aktivnosti so bile načrtovane tako, da so na različne načine in z različnih vidikov preverjali, kakšne so možnosti za razvoj bivanja starejših oseb na partnerskih kmetijah, na kakšen način bi tovrstno bivanje lahko vzpostavili, kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni, nenazadnje tudi kakšen je interes med starejšimi za bivanje na podeželju.

Leto izida: 2021

Izdajatelj: Inštitut Antona Trstenjaka

Priročnik je bil napisan v okviru pilotnega projekta Na kmetijo!, ki je bil sofinanciran v okviru Programa za razvoj podeželja 2014-2020, podukrepa 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost ter izobraževanjem o okolju in hrani.

Ključne besede: dopolnilne dejavnosti na kmetiji, socialne dejavnosti, socialno varstvo

Obnova objektov kulturne dediščine v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007-2013

Objavljeno: 24.06.2015

V okviru Programa razvoja podeželja 2007-2013 sta se izvajala tudi ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi in 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja, ki sta največ prispevala k ohranjanju
dediščine na podeželju. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podpira Zavod za varstvo kulturne dediščine v njegovi nameri, da je potrebno predstaviti uspešne projekte, podprte v okviru ukrepov 322 in 323 iz PRP 2007–2013, in s tem predstaviti uspešnost izvajanja teh ukrepov, zato je preko aktivnosti Mreže za razvoj podeželja omogočilo tisk brošure.

    Deli z drugimi