[preselected_search_fields]

Vinogradništvo (strokovno srečanje, 2022)

Objavljeno: 08.06.2022

Ključne besede: usposabljanja, 2022, strokovna srečanja, agronomija

Označevanje vina (usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov)

Objavljeno: 14.01.2022

Predstavitev Označevanje vina, ki jo je izvedla Tadeja Vodovnik Plevnik, je bila pripravljena in izvedena v okviru javnega naročila Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2019.

Usposabljanja so bila izvedena v letu 2021. Usposabljanja je izvedla Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenija.

Ukrep M1 – Prenos znanja in dejavnosti informiranja

vino, vinogradništvo, vinarstvo

 

Uvedba novih mehanskih in avtonomnih avtomatiziranih tehnologij za trajnostno pridelavo grozdja v vinogradih

Objavljeno: 18.11.2020

Plakat o EIP projektu, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP 2020.

Pričakovani rezultati

  • Razvit prototip (avtomatiziran-avtonomni nanos škropilne brozge).
  • S pomočjo različnih alternativnih sistemov zatirali plevelno populacijo v vinogradih
  • Avtohtone rastline bodo doprinesle k dvigu biotske pestrosti vinogradov.
  • Promoviranje uporabe avtohtonih divjih sadnih vrst
  • Hitrejše in učinkovitejše merjenje dozorevanje grozdja v vinogradih glede na trenutno merjenje v praksi.

Vodilni partner: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Ostali člani partnerstva: Univerza v Ljubljani – Fakulteta zastrojništvo, Kmetijski inštitut Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA,
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR, Interexport d.o.o., DVERI-PAX d.o.o., KG: Vinko Šerbinek, Katarina Puhan, Dora Petrič, Marjan Simčič, Miha Toplišek

Tehnološka navodila za izvajanje operacije Vinogradništvo - 2. posodobitev, 2017

Objavljeno: 10.04.2017

Zahteve na področju naravi prijaznega vinogradništva v okviru ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) so le logična posledica dosedanjih izkušenj v integrirani pridelavi grozdja. Te zahteve so združene v operacijo Vinogradništvo (operacija KOPOP-VIN), ki je namenjena ohranjanju in spodbujanju nadstandardnih kmetijskih praks, ki uvajajo višje zahteve od običajne prakse v tej panogi. Podpora KOPOP je namenjena predvsem tistim vinogradnikom, ki pri gospodarjenju z vinogradniškimi površinami prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti in krajine, varovanju vodnih virov ter s prilagoditvijo sistema pridelave grozdja prispevajo k blaženju, predvsem pa prilagajanju podnebnim spremembam.

Letnica izdaje: 2017

Ključne besede:
M10 KOPOP

 

Smernice za strokovno utemeljeno gnojenje

Objavljeno: 09.07.2015

Gnojilne norme se sorazmerno hitro spreminjajo. Publikacija vsebuje navodila za gnojenje za vse glavne
kulture. V zgoščeni obliki so zbrani glavni napotki za gnojenje na podlagi izkušenj, opazovanj razvoja rastlin ter kemijskih analiz tal in rastlinskih delov. Smernice so usklajene s trenutnimi predpisi (publikacija je bila izdana leta 2010) in zahtevami za kakovost pridelkov in ohranitev čistega okolja, vendar niso samo njihov prepis, temveč želijo postaviti širši okvir, ki ne temelji zgolj na trenutnih političnih odločitvah ali modnih trendih, temveč predvsem na racionalnih strokovnih
dognanjih. Zaradi tega imajo sicer daljši rok trajanja, kljub temu pa vedno nova znanstvena
spoznanja in tehnološke spremembe zahtevajo njihovo stalno dopolnjevaje.

 

Avtorji: Rok Mihelič, Jurij Čop, Marijana Jakše, Franci Štampar, Dušica Majer, Stanislav Tojnko, Stanislav Vršič
Leto izdaje: 2010

Ključne besede: gnojenje, gnojilni načrt, organska gnojila, analiza tal

    Deli z drugimi