[preselected_search_fields]

Tehnološka navodila za izvajanje operacije hmeljarstvo - 1. posodobitev, 2017

Objavljeno: 05.07.2017

Tehnološka navodila za izvajanje operacije Hmeljarstvo (operacija KOPOP-HML) so pripravljena na osnovi Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020 (Uradni list RS št. 16/16, z vsemi spremembami; v nadaljevanju: uredba). Prevzete obveznosti za operacijo HML morajo hmeljarji izvajati pet let, možno pa bo letno podaljšanje zaključene petletne obveznosti. Novost pri ukrepu KOPOP so pogoji upravičenosti, ki jih je treba izpolnjevati pred vstopom v ta ukrep. Pri izvajanju zahtev operacije HML morajo hmeljarji izpolnjevati tudi vse splošne pogoje.

 

Smernice za strokovno utemeljeno gnojenje

Objavljeno: 09.07.2015

Gnojilne norme se sorazmerno hitro spreminjajo. Publikacija vsebuje navodila za gnojenje za vse glavne
kulture. V zgoščeni obliki so zbrani glavni napotki za gnojenje na podlagi izkušenj, opazovanj razvoja rastlin ter kemijskih analiz tal in rastlinskih delov. Smernice so usklajene s trenutnimi predpisi (publikacija je bila izdana leta 2010) in zahtevami za kakovost pridelkov in ohranitev čistega okolja, vendar niso samo njihov prepis, temveč želijo postaviti širši okvir, ki ne temelji zgolj na trenutnih političnih odločitvah ali modnih trendih, temveč predvsem na racionalnih strokovnih
dognanjih. Zaradi tega imajo sicer daljši rok trajanja, kljub temu pa vedno nova znanstvena
spoznanja in tehnološke spremembe zahtevajo njihovo stalno dopolnjevaje.

 

Avtorji: Rok Mihelič, Jurij Čop, Marijana Jakše, Franci Štampar, Dušica Majer, Stanislav Tojnko, Stanislav Vršič
Leto izdaje: 2010

Ključne besede: gnojenje, gnojilni načrt, organska gnojila, analiza tal

Tehnološka navodila za izvajanje operacije hmeljarstvo (KOPOP-HML)

Objavljeno: 11.06.2015

Tehnološka navodila za izvajanje operacije Hmeljarstvo (KOPOP-HML) so pripravljena na osnovi Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz PRP obdobje 2014–2020.

Znotraj operacije KOPOP-HML sta dve zahtevi obvezni: pokritost tal v medvrstnem prostoru in Nmin analiza. Na voljo pa so še tri izbirne zahteve: gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak, kompostiranje rastlinskih odpadkov po obiranju hmelja in uporaba biorazgradljivih vrvic. Izdano: 2015

    Deli z drugimi