Portal znanja – rezultat iskanja

 

Najdenih 619 Rezultatov
Stran 1 od 31

Varnostni pas v traktorju – Pripni se in preživi (članek)

Objavljeno: 03.12.2022

Članek na temo varnega dela v kmetijstvu – uporaba varnostnega pasu.

Deli z drugimi


Varnostni pas – Pripni se in preživi (zgibanka)

Objavljeno: 03.12.2022

Uporaba varnostnega pasu prepreči, da bi voznik v primeru prevrnitve ali druge nezgode padel iz kabine pod traktor, priključni stroj ali traktorskih priklopnik. Velika večina voznikov varnostnih pasov žal ne uporablja.   Izdajatelj: Zveza strojnih krožkov Slovenije Leto izdaje: 2022 Besedilo: Marjan Dolenšek, KGZS – Zavod LJ Razvoj podeželja, varnost pri delu, nezgode, traktorji   …

Deli z drugimi


Uporaba in razširjanje rezultatov projekta EIP – izkušnje svetovalcev KGZS (PPT)

Objavljeno: 02.12.2022

Predstavitev je bila izvedena na dogodku EIP 29. 11. 2022 na Bledu. Deli z drugimi

Deli z drugimi


Predstavitev delovanja inovacijskega posredništva (PPT)

Objavljeno: 02.12.2022

Predstavitev delovanja inovacijskega posredništva je bila izvedena na dogodku EIP 29. 11. 2022 na Bledu.   Ključne besede: inovacijsko posredništvo, inovacije, javna kmetijsko svetovalna služba (JSKS), svetovanje Deli z drugimi

Deli z drugimi


Portal znanja (PPT)

Objavljeno: 02.12.2022

Predstavitev vzpostavitve in delovanja Portala znanja Mreže za podeželje je bilo predstavljeno v okviru dogodka EIP 29. 11. 2022 na Bledu. Predstavitev je izvedel Matej Štepec, Mreža za podeželje, MKGP.   Ključne besede: platforma AKIS, digitalizacija Deli z drugimi

Deli z drugimi


CRP projekt – Hladno skladiščenje hrane z rabo plitve geotermalne energije – GeoCOOL FOOD (PPT)

Objavljeno: 02.12.2022

Ciljno raziskovalni projekt (CRP) je bil predstavljen na letnem dogodku EIP 29. 11. 2022 na Bledu. Predstavitev je izvedla dr. Nina Rman, Geološki zavod Slovenije Namen projekta: razviti metodologijo za raziskave potenciala plitve geotermalne energije in tehnoloških rešitev za namene izgradnje novih ali prilagoditve obstoječih hladilnic za zelenjadarstvo   Ključne besede: rastlinska pridelava, zelenjadarstvo, zeleni …

Deli z drugimi


EIP projekt – Soočanje s podnebnimi spremembami v kmetijstvu ob podpori digitalnih tehnologij – DiAgTech4Climate (PPT)

Objavljeno: 02.12.2022

EIP projekt je bil predstavljen na letnem dogodku EIP 29. 11. 2022 na Bledu. Predstavitev je izvedla Alenka Berložnik, Slokva, so. p. Tematika projekta: blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe v kmetijstvu   Ključne besede: zeleni prehod, podnebne spremembe, raziskave, evropsko partnerstvo za inovacije / EIP, ujme, digitalizacija in nove tehnologije, digitalizacija kmetijstva Deli z …

Deli z drugimi


EIP projekt – Podporni organizmi za zagotavljanje vrstne pestrosti, varovanje naravnih virov, izboljšanje potenciala kmetijskih zemljišč in prilagajanje na podnebne spremembe (PPT)

Objavljeno: 02.12.2022

EIP projekt je bil predstavljen na letnem dogodku EIP 29. 11. 2022 na Bledu. Predstavitev sta izvedla Anja Rupčić in Gregor Češarek, 2DOM d. o. o., so. p. in Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna Tematika projekta: Blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe na kmetijskem gospodarstvu   Ključne besede: rastlinska pridelava, zeleni prehod, varovanje okolja, …

Deli z drugimi


EIP projekt – Integracija dosevkov za ozelenitev tal v njivski kolobar – možnosti nadomeščanja dušika iz mineralnih gnojil pri gnojenju naslednje poljščine (PPT)

Objavljeno: 02.12.2022

EIP projekt Integracija dosevkov za ozelenitev tal v njivski kolobar – možnosti nadomeščanja dušika iz mineralnih gnojil pri gnojenju naslednje poljščine je bil predstavljen na letnem dogodku EIP 29. 11. 2022 na Bledu. Predstavitev je izvedla doc. dr. Anastazija Gselman, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede. Tematika projekta: Trajnostna raba tal kmetijskih …

Deli z drugimi


EIP projekt – Prispevek kmetij k blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe preko koncepta ekosistemskih storitev (PPT)

Objavljeno: 02.12.2022

EIP projekt Prispevek kmetij k blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe preko koncepta ekosistemskih storitev je bil predstavljen na letnem dogodku EIP 29. 11. 2022 na Bledu. Predstavitev je izvedla Katarina Mulec, Stritih d. o. o. Tematika projekta: Blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe na kmetijskem gospodarstvu   Ključne besede: zeleni prehod, podnebne spremembe, ekosistemske …

Deli z drugimi


EIP projekt – Prilagoditev pridelave poljščin na klimatske spremembe in varovanje tal (PPT)

Objavljeno: 02.12.2022

EIP projekt Prilagoditev pridelave poljščin na klimatske spremembe in varovanje tal je bil predstavljen na letnem dogodku EIP 29. 11. 2022 na Bledu. Predstavitev je izvedla Marko Černe, KGZS – Zavod Ptuj. Tematika projekta: Blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe na kmetijskem gospodarstvu   Ključne besede: rastlinska pridelava, poljedelstvo, zelenjadarstvo, namakanje, tla, varovanje tal, zeleni …

Deli z drugimi


EIP projekt – Oblikovanje trajnostnih kmetijskih praks na priobalnih pasovih površinskih voda (PPT)

Objavljeno: 02.12.2022

EIP projekt Trajnostno varstvo rastlin z uvajanjem UV osvetljevanja je bil predstavljen na letnem dogodku EIP 29. 11. 2022 na Bledu. Predstavitev je izvedla Diana Bogovič, Geodetski zavod Celje d. o. o. Tematika projekta: Zmanjšanje obremenitev iz kmetijstva na površinske vode, povečanje kakovosti površinskih in podzemnih voda ter prispevek k ohranjanju biotske pestrosti   Ključne …

Deli z drugimi


EIP projekt – POMoč OPraševalcem v intenzivni kmetijski krajini za podporo biodiverziteti – POMOP (EIP)

Objavljeno: 02.12.2022

EIP projekt Trajnostno varstvo rastlin z uvajanjem UV osvetljevanja je bil predstavljen na letnem dogodku EIP 29. 11. 2022 na Bledu. Predstavitev je izvedel doc. dr. Danilo Bevk, Nacionalni inštitut za biologijo. Tematika projekta: Kmetijstvo kot podpora naravovarstva oziroma ohranjanje biotske raznovrstnosti preko ustreznega načina kmetovanja.   Ključne besede: zeleni prehod, varovanje okolja, biodiverziteta, opraševalci, …

Deli z drugimi


EIP projekt – Pospešeno okopavanje zelenjave (PPT)

Objavljeno: 02.12.2022

EIP projekt Pospešeno okopavanje zelenjave (EIP MOTIKA) je bil predstavljen na letnem dogodku EIP 29. 11. 2022 na Bledu. Predstavitev je izvedela Boštjan Kristan, KGZS – Zavod MB. Tematika projekta: Trajnostno varstvo rastlin   Ključne besede: rastlinska pridelava, poljedelstvo, zelenjadarstvo, raziskave, evropsko partnerstvo za inovacije / EIP Deli z drugimi

Deli z drugimi


EIP projekt – Kmetovanje za ohranjanje vrstno pestrih travišč s prenosom znanja na kmeta (PPT)

Objavljeno: 02.12.2022

EIP projekt Kmetovanje za ohranjanje vrstno pestrih travišč s prenosom znanja na kmeta je bil predstavljen na letnem dogodku EIP 29. 11. 2022 na Bledu. Predstavitev je izvedla dr. Nika Debeljak, Zavod republike Slovenije za varstvo narave. Tematika projekta: Gospodarjenje z naravovarstveno pomembnimi travišči   Ključne besede: zeleni prehod, varovanje okolja, biodiverziteta, Natura 2000, travišča, …

Deli z drugimi


EIP projekt – Izboljšanje naravovarstvenih učinkov kmetijskih pridelovalnih sistemov v Sloveniji (PPT)

Objavljeno: 02.12.2022

EIP projekt Izboljšanje naravovarstvenih učinkov kmetijskih pridelovalnih sistemov v Sloveniji (akronim: EIP KROTA) je bil predstavljen na letnem dogodku EIP 29. 11. 2022 na Bledu. Predstavitev je izvedla Valerija Petrinec, E-Zavod Tematika projekta: Kmetijstvo kot podpora naravovarstva oziroma ohranjanje biotske raznovrstnosti preko ustreznega načina kmetovanja Namen projekta je izboljšanje ohranitvenega stanja travniških habitatnih tipov ter …

Deli z drugimi


EIP projekt – Trajnostno varstvo rastlin z uvajanjem UV osvetljevanja (PPT)

Objavljeno: 02.12.2022

PPT predstavitev EIP projekta na temo varstva rastlin z uvajanjem UV osvetljevanja.

Deli z drugimi


Socialne vsebine – dobre prakse bivalnih enot za starejše na kmetijah (powerpoint prezentacija)

Objavljeno: 29.11.2022

Objavljamo powerpoint predstavitev iz usposabljanja za Strokovna srečanja v različnih kmetijskih panogah – Sklop C, ki je bilo izvedeno 21. septembra 2022 (https://www.monotro.si/strokovno-srecanje-socialne-vsebine-dobre-prakse-bivalnih-enot-za-starejse-na-kmetijah/). Deli z drugimi

Deli z drugimi


Mentorske kmetije (powerpoint prezentacija)

Objavljeno: 29.11.2022

Objavljamo powerpoint predstavitev Mentorske kmetije, Anton Kukenberger, iz usposabljanja za Strokovna srečanja v različnih kmetijskih panogah – Sklop C, ki je bilo izvedeno 28. septembra 2022 (https://www.monotro.si/strokovno-srecanje-mentorske-kmetije/). V okviru izvedbe javnega naročila namenjenega podukrepu M1.2 Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020 je Monotro d. o. o. izvedel strokovna …

Deli z drugimi


Mentorske kmetije (gradivo)

Objavljeno: 29.11.2022

Objavljamo gradivo iz usposabljanja za Strokovna srečanja v različnih kmetijskih panogah – Sklop C, ki je bilo izvedeno 28. septembra 2022 (https://www.monotro.si/strokovno-srecanje-mentorske-kmetije/). Deli z drugimi

Deli z drugimi


Stran 1 od 31
Deli z drugimi