Portal znanja – rezultat iskanja

 

Najdenih 519 Rezultatov
Stran 1 od 26

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – za leto 2021

Objavljeno: 19.01.2022

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je pripravilo poročilo monitoringa splošno razširjenih vrst ptic. Slovenski indeks ptic kmetijske krajine (indeks) za leto 2021 znaša 76,8 %, kar je za 4,6 % manj kot v letu 2020. Analiza je pokazala, da ima v obdobju 2008–2021 indeks zmeren upad in sicer v celotnem obdobju 20,7 ± 2,4 %. Indeks generalistov prav tako kaže zmeren upad, vendar bistveno manjši, za skupno 2,6 ± 2,4 %. Tudi indeksa travniških in netravniških vrst znotraj SIPKK kažeta zmeren upad. Travniške vrste so upadle za 42,6 ± 3,2 %. Trend selivk in neselivk se ne razlikuje statistično značilno. Zelo podoben našemu je trend indeksa ptic kmetijske krajine v sosednji Avstriji.


Zmanjšanje izgub in odpadne hrane

Objavljeno: 15.01.2022

Predstavitev, ki jo je imela 4. 11. 2021 Tadeja Kvas Majer, MKGP v okviru internega predavanja. Več o zmanjševanju izgub hrane in odpadne hrane. Strategija za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano »Spoštujmo hrano, spoštujmo planet« (pdf, 1,5 MB)


Možnosti povezovanja ekološkega kmetijstva in kulturnih poti ter pomen turističnih kmetij z avtohtono gastronomsko ponudbo

Objavljeno: 14.01.2022

Dne, 10. 11. 2021, je bil organiziran posvet Kulturne poti in digitizacija kulturne dediščine ter njuna vloga v (trajnostnem) turizmu, kjer je bila izvedena tudi predstavitev: Možnosti povezovanja ekološkega kmetijstva in kulturnih poti ter pomen turističnih kmetij z avtohtono gastronomsko ponudbo, red. prof. dr. Martina Bavec in dr. Martina Robačer, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske …


Zagotavljanje varnosti živil (usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov)

Objavljeno: 14.01.2022

Predstavitev Zagotavljanje varnosti živil, ki jo je izvedla Irena Kos, je bila pripravljena in izvedena v okviru javnega naročila Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2019. Usposabljanja so bila izvedena v letu 2021. Usposabljanja je izvedla Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenija. Ukrep M1 …


Trženje (usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov)

Objavljeno: 14.01.2022

Predstavitev Trženje, ki jo je izvedel Tomaž Cor, je bila pripravljena in izvedena v okviru javnega naročila Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2019. Usposabljanja so bila izvedena v letu 2021. Usposabljanja je izvedla Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenija. Ukrep M1 – Prenos …


Razvoj novih proizvodov in izdelkov (usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov)

Objavljeno: 14.01.2022

Predstavitev Razvoj novih proizvodov in izdelkov, ki jo je izvedel Tomaž Cor, je bila pripravljena in izvedena v okviru javnega naročila Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2019. Usposabljanja so bila izvedena v letu 2021. Usposabljanja je izvedla Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenija. …


Razvoj novih proizvodov in trendi povpraševanja po hrani (usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov)

Objavljeno: 14.01.2022

Predstavitev Razvoj novih proizvodov in trendi povpraševanja po hrani, ki jo je izvedla  Tatjana Kruder, ki je bila pripravljena in izvedena v okviru javnega naročila Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2019. Usposabljanja so bila izvedena v letu 2021. Usposabljanja je izvedla …


Promocija, primeri dobrih praks (usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov)

Objavljeno: 14.01.2022

Predstavitev Promocija, primeri dobrih praks, ki jo je izvedla Miša Pušenjak, je bila pripravljena in izvedena v okviru javnega naročila Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2019. Usposabljanja so bila izvedena v letu 2021. Usposabljanja je izvedla Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenija. Ukrep …


Označevanje živil (usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov)

Objavljeno: 14.01.2022

Predstavitev Označevanje živil, ki sta ga izvedli Sara Ketiš in Stanka Pažek, je bila pripravljena in izvedena v okviru javnega naročila Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2019. Usposabljanja so bila izvedena v letu 2021. Usposabljanja je izvedla Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenija. …


Označevanje vina (usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov)

Objavljeno: 14.01.2022

Predstavitev Označevanje vina, ki jo je izvedla Tadeja Vodovnik Plevnik, je bila pripravljena in izvedena v okviru javnega naročila Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2019. Usposabljanja so bila izvedena v letu 2021. Usposabljanja je izvedla Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenija. Ukrep M1 …


Kakovost živil (usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov)

Objavljeno: 14.01.2022

Predstavitev Kakovost živil, ki jo je izvedla Marija Kovačec, ki je bila pripravljena in izvedena v okviru javnega naročila Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2019. Usposabljanja so bila izvedena v letu 2021. Usposabljanja je izvedla Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenija. Ukrep M1 …


Izbrana kakovost (usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov)

Objavljeno: 14.01.2022

Predstavitev Izbrana kakovost, ki jo je izvedla Martina Gomzi, ki je bila pripravljena in izvedena v okviru javnega naročila Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2019. Usposabljanja so bila izvedena v letu 2021. Usposabljanja je izvedla Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenija. Ukrep M1 …


Strokovno gradivo Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov

Objavljeno: 14.01.2022

Strokovno gradivo, ki je bilo pripravljeno v okviru javnega naročila Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2019. Usposabljanja so bila izvedena v letu 2021. Usposabljanja je izvedla Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenija. Ukrep M1 – Prenos znanja in dejavnosti informiranja    


Priročnik za seneno prirejo

Objavljeno: 13.01.2022

Namen priročnika je, da kmetijam, ki se odločajo za seneno prirejo, na preprost in hiter način predstavimo ta način reje, kako si pomagati, ko naletimo na izzive, kako se vključiti v postopke certificiranja in kako poskrbeti za trženje. V priročniku so predstavljeni tudi primeri dobre prakse senene prireje. seneno mleko, seneno meso Izdano: 2021 EIP …


Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2021

Objavljeno: 04.01.2022

V prvem delnem poročilu so predstavljeni rezultat terenskih popisov v letu 2021 za hromega volnoritca (Eriogaster catax), lorkovičevega rjavčka (Erebia calcarius), travniškega postavneža (Euphydryas aurinia), barjanskega okarčka (Coenonympha oedippus), rdečega apolona (Parnassius apollo), velikega mravljiščarja (Phengaris arion), strašničinega mravljiščarja (P. teleius) in temnega mravljiščarja (P. nausithous).


Akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027 (ANEK)

Objavljeno: 24.12.2021

ANEK vsebuje analizo stanja, SWOT analizo, predstavitev potreb, ciljev in ukrepov po prednostnih področjih, ki bodo pripomogli k nadaljnjem razvoju ekološkega kmetovanja. ANEK je tudi ena izmed pomembnih usmeritev pri pripravi ukrepov v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.Pilotni projekt Pokljuka – predstavitveni letak o projektu

Objavljeno: 16.12.2021

Vpeljava pridelave ohranjevalnih semenskih mešanic za obnovo degradirane travne ruše na območju Športnega centra Pokljuka


Redno usposabljanje kmetov za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) v letu 2021

Objavljeno: 16.12.2021

Vsebina strokovnega gradiva za namen izvedbe rednega usposabljanja v 2021 za vključene v ukrep KOPOP: Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP Kmetovanje in ohranjanje narave, kmetovanje in varstvo voda ter tal, kmetovanje in podnebne spremembe, konkurenčnost Za vsebino je odgovorna Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Izdala: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana, v …


Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2021 za operacijo DŽ govedo – strokovno gradivo

Objavljeno: 16.12.2021

Vsebina strokovnega gradiva, ki je bilo pripravljeno za namen izvedbe rednega usposabljanja za upravičence iz naslova ukrepa M14 Dobrobit živali. Informiranje udeležencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali Paša kot način krmljenja goveda Zoohigienski pogoji in normativi v rejah – priporočila z vidika dobrobiti, vključno s higieno krme s poudarkom na mikotoksinih Primerjava različnih sistemov uhlevitve …


Stran 1 od 26