Zemljanka za koriščenje energije zemlje – Učni poligon za samooskrbo v Dolah pri Poljčanah

Autor: Vango inženiring, s. p.

Projekt »Zemljanka« je bil sofinanciran s sredstvi ukrepa LEADER, v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013. Projekt je nastal na območju Zadruge LAS Dobro za nas. Nosilec projekta je bil Inštitut za promocijo varstva okolja.

Zemlja daje možnost koriščenja energije zlasti na kmetijskih območjih, zato je v projektu bila zasnovana izdelava podzemne shrambe ali zemljanke kot pilotnega (učnega) objekta za izobraževanje o trajnostni rabi energije, kar pripomore k ohranjanju okolja in podeželja.

Zemljanka je vzpostavljena kot učni objekt predvsem za mlade in tudi za lokalno prebivalstvo območja LAS, kjer so zelo podobni geografski pogoji kot na območju učnega poligona Dole.

Zamisel za Učni poligon Dole izhaja iz potrebe po izkustvenem in praktičnem raziskovanju in učenju. Zdajšnji čas poleg spretnosti uporabe mobilnih tehnologij in digitalnih naprav zahteva tudi načrtovalsko razmišljanje: kje mora kaj biti, zakaj, kako deluje narava, kako lahko od narave živimo, ne da pretirano posegamo vanjo. S ciljem vzpostaviti območje za raziskovanje in učenje o samooskrbi je bil leta 2010 vzpostavljen učni poligon za samooskrbo Dole. Na tem območju so posebej poudarjene ureditve, ki vsakomur omogočajo, da si lahko uredi zbiranje deževnice, koriščenje energije sonca, gojenje rastlin za hrano, trajnostna prebivališča, kot so: mongolska hiša (jurta) in zemljanka ter posaditev trajnic (dreves in grmovnic).

Prijava na e-novice

Deli z drugimi