Razvoj kulturnega in zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega – Včeraj, danes, za jutri

Autor: Vango inženiring, s. p.

Projekt Razvoj kulturnega in zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega, ki se izvaja v okviru Lokalne akcijske skupine Obsotelje in Kozjansko, je bil sofinanciran iz naslova ukrepa M19 LEADER, Programa razvoja podeželja 2014–2020. Vodilni partner projekta je Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, partnerji pa Občina Rogatec, Konjeniški klub Strmol in PROMARK, Zinka Kobula Kamenšek s.p.

Projektne aktivnosti so zagotovile razvoj osnovnih storitev na podeželju v smislu ohranjanja, oživljanja in interpretacije kulturne dediščine območja Obsotelja in Kozjanskega (OiK) in razvoja kulturnega turizma. Projekt je z manjšimi vlaganji, prireditvami, pedagoškimi delavnicami in izobraževanji omogočil razvoj dodatne turistične ponudbe na podeželju, ohranitev in razvoj žive dediščine območja OiK, razvoj novih produktov in programov, ki bodo vplivali pozitivno na prepoznavnost in obiskanost celotne regije OiK ter spodbujali usmerjanje podeželskega prebivalstva v izkoriščenost neobdelanih površin v smeri ekološkega kmetovanja (zeliščarstva), kar dolgoročno vpliva na ohranjanje narave in okolja. Projektne aktivnosti ustvarjajo pogoje za razvoj trajnostnega oz. zelenega turizma, z razvojem novih turističnih produktov (zeliščarstvo s spremljajočimi dejavnostmi) in kulturnega turizma (nove vsebine vezane na glažutarstvo in oživitev rokodelskega centra, ki predstavlja edini tovrstni center v OiK), z oblikovanjem skupnega promocijskega materiala in spodbujanjem območja v razvoj novih dejavnosti, v vključevanje v turistično ponudbo območja. Skozi projektne aktivnosti so se izoblikovali novi turistični produkti, vezani na rokodelstvo – nove steklarske delavnice v rokodelskem centru Rogatec in eko zeliščarstvo – razvoj eko zeliščnega vrta v sklopu kulturnega spomenika, največjega muzeja na prostem v Sloveniji, Muzeja na prostem Rogatec kot primer dobre prakse in kot osnova za pedagoške procese in razvoj novih produktov in storitev v sodelovanju s podeželskim prebivalstvom OiK.

Predstavitev projekta se je izvedla v okviru predstavitev dobrih praks na področju podeželja prihodnosti “pametne vasi”.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi