Poročilo o izvedenem webinarju 11. srečanja tematske skupine Smart Villages na Poljskem

Dne 1. 4. 2020 je v skupni organizaciji ENRD in poljskega ministrstva za kmetijstvo potekalo 11. Srečanje tematske skupine Pametne vasi (TG Smart Villages), ki je bilo izvedeno preko spletnega seminarja, zato pa nič manj poučno. Seminar je bil namenjen tematiki programiranja Pametnih vasi v operativnih programih v naslednjem programskem obdobju in predstavitvi poljskega primera programiranja Pametnih vasi v prihodnjem programskem obdobju.

Predstavitve so objavljene na spletni strani: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/11th-thematic-group-meeting-smart-villages_en

Slovenija se lahko s projekti v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020 lahko pohvali s kar nekaj »pametnimi« rešitvami, predvsem v okviru ukrepa LEADER (M19), Ukrepa sodelovanja (M16) pa tudi Ukrepa Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev (M9). Med drugim so bili v okviru ukrepa LEADER do konca leta 2019 odobreni ali izvedeni projekti, ki se nanašajo na digitalne storitve v podjetništvu, turizmu, ohranjanju kulturne dediščine, kmetijstvu in lesarstvu v okviru operacij izbranih na javnih pozivih lokalnih akcijskih skupin. Upravičenci in ciljne skupine so različni: mladi, šolarji, starostniki, in druge ranljive skupine, podjetniki, turisti idr. Gre za digitalne storitve, kot so nakup IKT, strojne opreme, mobilne aplikacije, izvedba multimedijev in video predstavitev, idr.

Nekateri od teh projektov so objavljeni tudi na spletni strani: https://www.program-podezelja.si/sl/podezelje-prihodnosti-pametne-vasi

 

Deli z drugimi