Na Ptuju potekala mednarodna delavnica Pacioli/FADN 2023


  • Datum objave 25.10.2023

Avtor: M. Bedrač

Na Ptuju potekala mednarodna delavnica Pacioli/FADN 2023

  • Datum objave 25.10.2023

Mednarodna delavnica o inovativnih pristopih na področju mikroekonomskih baz podatkov v kmetijstvu je trajala od 1. do 4. oktobra.

Osrednja tema delavnice je bila močno povezana s prehodom sistema za vodenje računovodstva v kmetijstvu in metodologijo knjigovodstva na kmetijah (FADN, angl. Farm Accountancy Data Network) na nov sistem z večjim poudarkom na spremljanju trajnostnosti kmetovanja (FSDN, angl Farm Sustainability Data Network).

Delavnica se je pričela v nedeljo, 1. oktobra zvečer z neformalnim druženjem, ki se ga je udeležilo okoli 50 udeležencev. Otvorila jo je mag. Andreja Komel, vodja sektorja za strukturno politiko in razvoj podeželja na Ministrstvu za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.

V okviru otvoritve je potekal nastop folklorne skupine Vinko Korže iz Cirkovc, ki so pripravili 15  minutni program ljudske glasbe in plesov ter multimedijska predstavitev območja Lokalne akcijske skupine Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih Goricah. Na prireditvi so postregli tudi tipične slovenske jedi (gibanica, potica), ki jih je pripravilo Društvo kmečkih deklet in žena iz območja LAS.

Ponedeljkov program delavnice se je pričel z nagovorom ministrice za kmetijstvo, ga. Irena Šinko, ki je v nagovoru poudarila, da je kmetijsko računovodstvo po metodologiji FADN za Evropsko unijo pomembno, saj je to na ravni Unije edini harmoniziran pokazatelj stanja v kmetijstvu. V nadaljevanju je potekalo delo po sekcijah v okviru katerih so se zvrstile predstavitve s področja ekonomskih analiz, ki temeljijo na FADN podatkih, zbiranja podatkov na ravni kmetijskih gospodarstev in inovativnih pristopov kmetijskega računovodstva.

Letošnja delavnica Pacioli na Ptuju je bila močno povezana s prehodom sistema FADN v sistem FSDN. V okviru novega sistema FSDN se bodo predvidoma od leta 2025 dalje poleg ekonomskih (računovodskih) zbirali tudi okoljski in družbeni podatki. S tem bo omogočeno boljše razumevanje, poznavanje in tudi presoja trajnostnosti kmetijstva na ravni kmetij, predvsem v luči novih okoljskih, podnebnih in družbenih izzivov. Pomemben del prehoda na FSDN bo tudi krepitev povezovanja podatkovnih baz z namenom zmanjševanja obremenjevanja kmetij z zbiranjem podatkov in zmanjševanja administrativnih bremen.

V popoldanskem delu je potekalo še delo po skupinah v okviru katerih so potekale diskusije o naslednjih tematikah:

  • Izmenjava podatkov za FADN
  • Tipologija kmetijskih gospodarstev in priprava vzorca
  • Vključevanje kmetov v sistem kmetijskega računovodstva
  • IKT podpora za zbiranje podatkov o trajnostnosti kmetovanja pri prehodu na FSDN
  • Kako zbirati podatke o vključevanje kmetijskih trgov
  • Kako zbirati podatke o biotski raznovrstnosti pri prehodu na FSDN
  • Zbiranje dodatnih podatkov o rabi in upravljanju hranil pri prehodu na FSDN
  • Zbiranje podatkov o generacijski prenovi in drugih družbenih indikatorjev v okviru FSDN

V torek, 2. oktobra se je v dopoldanskem času nadaljevalo delo na delavnicah. Potekala je tudi predstavitev posterjev. Popoldanski del pa je bil namenjen ekskurziji, kjer so si udeleženci ogledali štiri primere dobre prakse. Najprej so si ogledali zelenjadarsko kmetijo Lesarovi (podrobneje predstavljena na koncu poročila) v Forminu, kjer so jim pripravili predstavitev kmetije in pokazali pakirno linijo za pripravo zelenjave za trg.  Nato so si ogledali kmetijo Meško v Veliki Nedelji, kjer se ukvarjajo z rejo piščancev in govedorejo.

Pot so nadaljevali  mimo Ormoža prek Jeruzalema (dvorca Jeruzalem) do Vitomarcev, kjer so si ogledali hladilnico ter zaključili ekskurzijo z večerjo na turistični kmetiji Pri kapeli v Vitomarcih.   Na turistični kmetiji je udeležence pozdravila tudi županja občine Sv. Andraž v Slovenskih Goricah Darja Vudler Berlak. Udeleženci pa so prejeli tudi spominke (glinen Kurent), ki so jih izdelali na Društvu Sonček – Društvo za cerebralno paralizo iz Ptuja.

V sredo, 4. oktobra se je nadaljevalo delo po sekcijah s predstvitvami, ki temeljijo na podatkih FADN, posebna sekcija pa je bila namenjena tudi poročanju, desiminaciji in različnim načinom predstavitev rezultatov FADN za uporabnike.

V zaključkih delavnice so poudarili pomen prehoda iz sistema FADN v sistem FSDN (ang. Farm Sustainability Data Network), v katerem se bo FADN širil na nove, predvsem okoljske in družbene vidike trajnosti kmetijstva na ravni kmetijskih gospodarstev. Predstavitve, ki so bile predstavljene na delavnici pa bodo objavljene na spletni strani Pacioli.

Galerija:

Slike sta posnela Sara bele in Matej Bedrač, s Kmetijskega inštituta Slovenije.

Deli z drugimi