Posvet: Izzivi trajnostnega razvoja zavarovanih območij narave, kako jih nasloviti v praksi


  • Datum objave 15.06.2023

Izzivi trajnostnega razvoja zavarovanih območij narave, avtor: Turizem Bohinj

Posvet: Izzivi trajnostnega razvoja zavarovanih območij narave, kako jih nasloviti v praksi

  • Datum objave 15.06.2023

V petek 2. junija je v Bohinjski Bistrici, v okviru 17. mednarodnega Festivala alpskega cvetja,  potekal posvet »Izzivi trajnostnega razvoja zavarovanih območij narave, kako jih nasloviti v praksi?«.

Na njem je 80 udeležencev spregovorilo o nujnosti povezovanja, sodelovanja in dialoga pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja na teh pomembnih območjih. Gre za proces, ki ga pomagajo usmerjati tudi tovrstni posveti. Med zaključki je tudi vzpostavitev nacionalne platforme za spodbujanje dobrih praks sodelovanja med različnimi deležniki na zavarovanih območjih narave, ki jo bodo organizatorji posveta vzpostavili jeseni.

Posvet je bil finančno podprt tudi s strani Mreže za podeželje.

Okrogla miza na posvetu

Izzivi trajnostnega razvoja zavarovanih območij narave – okrogla miza, avtor: Turizem Bohinj

Govorec

Izzivi trajnostnega razvoja zavarovanih območij narave – nagovor državnega sekretarja na MKGP Darija Krajčiča, avtor: Turizem Bohinj

Deli z drugimi