Izveden posvet dopolnilne dejavnosti na kmetiji (DDK) 2022


 • Datum objave 20.12.2022

Fotografija: Proizvodi Kmetije Jeglič - dopolnilna dejavnost na kmetiji, avtor: KGZS

Izveden posvet dopolnilne dejavnosti na kmetiji (DDK) 2022

 • Datum objave 20.12.2022

Posvet o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (DDK) je 6. 12. 2022 potekal v živo na sedežu KGZS in preko spletne povezave webex. Posveta se je skupno udeležilo okrog 500 poslušalcev: kmetov in kmetic, nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, svetovalcev javne službe kmetijskega svetovanja in drugih javnih sistemov, zaposleni v inšpekcijskih službah, upravnih enotah, zadrugah, LAS-ih in na ministrstvih.

Uvodoma je Andrejka Krt, vodja službe za dopolnilne dejavnosti in družbene storitve na podeželju pri KGZS, predstavila pomen dopolnilnih dejavnosti na kmetiji za slovenski prostor, družbo in ekonomijo kot primerjavo z igro 3×3 – lahko dobiš, če vložiš, včasih pa kljub vlaganju ni rezultatov. Razumevanje slednjega je upravičeno pričakovati od regulatornih sistemov v smislu prepoznavanja pomena izvajanja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in priznanja določenih pravic v sistemskih dokumentih.

Kaj konkretno pomenijo DDK za slovenski prostor in družbo je mogoče predstaviti ali morda lažje reči primerjati z igro 3×3.

Imamo tri polja, ki dopolnilne dejavnosti na kmetiji predstavijo v sistemu. Ta polja lahko opredelimo kot področja, ki morajo biti izpolnjena, da so DDK učinkovite in smiselno urejene v sistemu. Po ekonomskih opredelitvah lahko označimo posamezna polja, ki morajo biti izpolnjena, da je dosežen pozitiven poslovni izkaz. Prvo polje bi lahko imenovali polje terjatev, zahtev, ki jih mora izpolnjevati nosilec dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Drugo polje zavzemajo dajatve, ki prikazujejo, da DDK v prostor in družbo nekaj dajejo. Tretje polje pa zavzemajo konstante in spremenljivke v luči razumevanja pomena in prepoznavanja vloge DDK v času in prostora, zato so označene kot polje, ki ponazarja nekaj temeljnih potreb. V vsakem od teh treh polj imamo najmanj tri okenca, ki bi morala biti prepoznavna in obkljukana, da zadenemo dobitek oziroma povedano za naš primer, da so izpolnjeni osnovni pogoji za uspešno izvajanje določene poslovne priložnosti v obliki dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Tako se nam v polju terjatev postavljajo naslednji trije osnovni postulati:

 1. DDK terjajo pridelavo kakovostnih kmetijskih pridelkov in gozdnih sortimentov in to nam zagotavlja strateško prehransko varnost kot tudi obdelano krajino.
 2. Znanje za njihovo izvajanje, ki se odraža v visoki strokovni usposobljenosti.
 3. Zmerno in pozitivno drznost in odločnost nosilca DDK, to pa nam zagotavlja inovativno družbo in pozitivno delovno okolje.

V polju dajatev se soočimo s tremi zelo pomembnimi vidiki in sicer:

 1. DDK dajejo negativni ogljični odtis – od pridelave prek predelave do prodaje oziroma potrošnje v okviru turizma na kmetiji ali prodaje na domu je realizirana zahteva po ustvarjanju čim manj kilometrov.
 2. Dajejo nova zelena delovna mesta in ohranjajo poseljenost podeželja – zmanjšujejo dnevne delovne migracije v urbana območja in oziroma brezposelnost.
 3. Dajejo bogatejšo hrano (višja hranilna vrednost) oziroma kakovostna živila (od njive do krožnika v lokalnem okolju) za prehransko varnost potrošnikov in članom kmetije primernejši dohodkovni položaj.

V polju potreb pa bi morale biti zagotovljene vsaj naslednje okoliščine:

 1. Pametne odločitve in odločne nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
 2. Ustrezne spodbude predvsem na davčnem in socialnem področju.
 3. Ustrezno strokovno podporno okolje z vidika celostne obravnave vse na enem mestu.

Zelo resne vsebine, ki so morda predstavljene na nekoliko šaljiv način. Pa vendar, dejstvo je, da so omenjene vsebine pretežno v spretnih rokah kmetic in kmetov, nosilcev DDK; vsaj zadnji dve: ustrezne spodbude na davčnem in socialnem področju ter ustrezno in celostno podporno okolje pa sta odvisni tudi od drugih institucij. Namen posveta je bil usmerjen v to, da so predavatelji iz različnih področij predstavili, kar je za nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji najpomembnejše za učinkovito delovanje.

Ob podpori Mreže za podeželje so bili na posvetu predstavljeni tudi rezultati dobrih praks DDK s slovenskih kmetij, tudi prejemnice finančne pomoči v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Kmetije, ki so se prek lastnih izdelkov predstavile so bile Kmetija Matijovc – Janko Jeglič; Šubičeva kmetija, po domače Pr’ Rešk, Peter Šubic in Kmetija Gartner, Matevž Gartner – mladi prevzemnik.

Celoten potek posveta DDK je dostopen na povezavi:
TV Zelena dežela | Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Deli z drugimi