7. 1. 2014 – Poročilo “Razvoj podeželja v EU – Statistične in ekonomske informacije 2013”

Evropska komisija je objavila poročilo “Razvoj podeželja v EU – Statistične in ekonomske informacije 2013”, ki predstavlja letno statistično poročilo o ključnih kazalnikih razvoja podeželja, vključujoč vse države članice EU. Podatki so prikazani glede na strukturo Skupnega okvirja za spremljanje in vrednotenje (CMEF), ki opredeljuje kazalnike, povezane s cilji razvoja podeželja za programsko obdobje od leta 2007 do 2013.

Poročilo se sklicuje na rezultate popisa kmetijstva 2010, kateri so bili uporabljeni pri kazalnikih, povezani s strukturami kmetijskih gospodarstev, ki kažejo na strukturne spremembe. Splošni gospodarski kazalniki še vedno odražajo posledice gospodarske krize, pa tudi širok razkorak med podeželskimi in mestnimi območji ter med samimi državami članicami. Okoljski kazalniki potrjujejo raznolikost evropskih držav in regij, kažejo pa tudi splošno izboljšanje na različnih področjih. Te in druge ugotovitve predstavljajo sliko stanja podeželja, ki je podlaga programom razvoja podeželja za obdobje 2014-2020.

Poročilo pa predstavlja tudi stanje implementacije PRP 2007-2013 (glede na izplačila s strani Evropske komisije, stanje 2. kvartal 2013) po državah članicah in njihovo medsebojno primerjavo.

Povezava: http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/2013/index_en.htm

Deli z drugimi