3. 12. 2013 – Podaljšanje obdobja gnojenja s tekočimi organskimi gnojili do 15. decembra 2013

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje izdaja Dovoljenje za podaljšanje obdobja gnojenja s tekočimi organskimi gnojili na območju občin, ki so bile pomotoma izpuščene iz Dovoljenja za podaljšanje obdobja gnojenja s tekočimi organskimi gnojili št. 3434-86/2013/5 z dne 25. 11. 2013.

MKO je po objavi Dovoljenja za podaljšanje obdobja gnojenja s tekočimi organskimi gnojili št. 3434-86/2013/5 z dne 25. 11. 2013 ugotovilo, da so iz dovoljenja pomotoma izpadla nekatera območja občin, kjer kmetje prav tako niso mogli v celoti izvesti gnojenja s tekočimi organskimi gnojili v rokih iz Uredbe. Gre za območja občin Kostanjevica na Krki, Mirna, Mokronog-Trebelno, Straža, Šentrupert, Šmarješke Toplice, Gorje in Renče-Vogrsko. Zato je ministrstvo pripravilo še eno dovoljenje na podlagi petega odstavka 8. člena Uredbe, ki dovoljuje podaljšanje obdobja gnojenja s tekočimi organskimi gnojili tudi na območjih navedenih občin.

Deli z drugimi