18. 12. 2020 – Mladi kmetje na 5. srečanju naslovili tabu temo duševnega zdravja

Osrednja tema letošnjega srečanja je bila pomen kvalitete življenja na kmetiji, soočenja s stresom in duševnim zdravjem ter o pomenu medgeneracijskih odnosov, ki so še toliko bolj pomembni pri pomembni prelomnici pri razvoju kmetije, ko kmetijo prevzame mladi kmet oz. mlada kmetica. Udeležence sta nagovorila tudi minister za kmetijstvo, dr. Jože Podgoršek, in predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Roman Žveglič.

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza slovenske podeželske mladine so 17. 12. 2020 organizirali 5. srečanje mladih kmetov. Osrednja tema dogodka je bila osveščanje o pomembnosti kvalitete življenja na kmetiji in duševnega zdravja s ciljem omiliti družbeno stigmo.

Udeležence je nagovoril minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Jože Podgoršek, ki je v zvezi z aktualno COVID-19 krizo izpostavil, da na ministrstvu spremljajo dogajanje na kmetijskem notranjem in tujem trgu ter da sprejemajo protikoronske ukrepe za blažitev težav v kmetijskih sektorjih. Politika pa ne more posegati v razlike v cenah. Ministrstvo podpira aktivnosti generične promocije lokalne hrane, tudi vlaga napore v izboljšanje javnega naročanja hrane v javnih ustanovah. Izpostavil je možnost večje vloge varuha odnosov v verigi preskrbi s hrano ter zlasti pomen večje vloge zadrug tudi z vidika pogajanj za ustrezno ceno in pomenu trdnih verig v preskrbi s hrano, kar kažejo tudi primeri dobre prakse v Sloveniji, ki se lažje spopadajo s krizo. Prizadevajo si, da bi iz krize prišli v normalni kondiciji.

Ministrstvo hkrati usmerja veliko naporov v pripravo Strateškega načrta Skupne kmetijske politike za naslednjo programsko obdobje. V spomladanskih mesecih načrtujejo posvetovanje z vsemi deležniki in široko javno razpravo.

Mlade kmete pa je nagovoril z besedami: »Slovenija vas potrebuje v vsej vaši mladostni zagnanosti, inovativnosti, pogumom in tudi z nekaj modrosti vaših staršev. Računamo na vas, da boste gonilo naših družinskih kmetij.«

Uvodoma je več kot 200 udeležencev spletnega srečanja nagovoril tudi predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Roman Žveglič: »Že ob izvolitvi sem povedal, da več kot boste zahtevali od zbornice, več boste dosegli in več bomo naredili. Tako mi kot vsi skupaj. Stanje v kmetijstvu in tudi širše je zaskrbljujoče. Pridelovalci hrane smo v nezavidljivem položaju, saj se v krizi ceno najprej zniža kmetu. Odkupne cene številnih kmetijskih pridelkov so nenormalno nizke in zato je še toliko pomembneje, da držimo skupaj. Zato vas nagovarjam, da se vključite v aktivnosti zbornice in drugih kmečkih nevladnih organizacij. Imejmo toliko modrosti, da ne bomo videli samo lastnih problemov, ampak tudi sosedove, zato vas pozivam k solidarnosti in enotnosti pri doseganju naših skupnih pravic.«

Predsednica Zveze slovenske podeželske mladine, Anja Mager, je poudarila: »Kar pa ZSPM resnično dela pristno, posebno in pomembno – ste naši člani, mladi s kmetij, mladi s podeželja, ki si svojim delovanjem v različnih društvih podeželske mladine, s svojim delom na domačih kmetijah, širom po Sloveniji dokazujete, da smo mladi sposobni povezovanja in gledanja izven vrat svoje kmetije ter zagovarjati in zahtevati širše dobro, napredek in razvoj celotnega kmetijskega sektorja. Kar pa mislim, da nam je dolgoročno vsem skupni cilj in želja.«

Hkrati je bil izrečen apel ministrstvu in vsem zaposlenim na različnih institucijah. »Poglejte si vse zbrane mlade danes tukaj na tem virtualnem mestu, to je naša prihodnost. To so mladi, ki skrbijo za našo prehransko varnost. To so mladi, ki bodo ta strateški načrt morali izvajati in živeti. Prosim vas, da se ob pripravi ukrepov in predpisov spomnite na te mlade in se vprašate kaj bo kmet imel od tega. Je to dobro za kmeta? Verjamem, da boste tako tudi lažje razumeli, zakaj nam je nevladnim kmetijskim organizacijam, zakaj nam je na ZSPM tako zelo mar za mlade kmete, in zakaj trmasto vztrajamo pri svojem.«

V nadaljevanju posveta so povabljeni predavatelji vsak iz svojega strokovnega področja predstavili problematiko. Marjan Dolenšek iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana je poudaril pomen varovanja pred delovnimi nesrečami v kmetijstvu, prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek je z vidika ustreznega naslavljanja stresov in duševnih težav izpostavila pomen sprotnega reševanja težav, trud za harmonične odnose in na drugi strani omejevanje negativnih odnosov, v primeru težav pa nujnost pogovora in iskanja pomoči. V kmetijstvu, ki je samotno delo, je pomembna socialna mreža, kjer je posameznik v stiku z informacijam, novostmi in lahko napreduje.

Mladi prevzemnik kmetije, Toni Kukenberger, svoje življenje skuša organizirati na način, da je delo na kmetiji zgolj njegova služba, bistvena pa je družina. Aljoša Bagola, kreativni direktor, predavatelj in pisatelj pa je poudaril pomen lastnih korenin in pomen razreševanja večgeneracijskih družinskih vzorcev ter da je potrebno občasno »preorati tudi svojo dušo«.

O srečanjih mladih kmetov

Vsakoletno srečanje mladih kmetov – upravičenci do sedaj objavljenih javnih razpisov iz naslova podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete Programa razvoja podeželja 2014–2020 se organizira na pobudo Zveze slovenske podeželske mladine, Kmetijsko gozdarske zbornice in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (s podporo Mreže za podeželje) z namenom mreženja, prepoznavanja izzivov mladih kmetov, vzpostavljanja stikov, predstavitve možnosti podpor iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) ter pridobitev novih veščin in informacij, ki jih bodo lahko uporabili v prihodnje.

O podporah za mlade prevzemnike

Na MKGP mlade kmete s podporami za prevzem in zagon kmetijske dejavnosti spodbujajo vse od leta 2007, ko so začeli izvajati Program razvoja podeželja 2007–2013. V prejšnjem obdobju je bilo s 55,4 milijonov evrov javnih sredstev podprtih 2.651 mladih prevzemnikov, ter tudi 211 zgodnjih upokojencev.

V sedanjem programskem obdobju je bilo podprtih 1.413 mladih prevzemnikov z 52,8 milijonov evrov javnih sredstev. V obeh obdobjih je največ podprtih mladih kmetov iz Pomurske, Podravske in Savinjske regije. Med upravičenci je največ govedorejcev (53 %), sledita mešana živalsko rastlinska proizvodnja (13,5 %) in poljedelstvo (9,1 %). Povprečna starost upravičenca se je med obdobjema znižala za dve leti in znaša 30 let. Na razpolago je še dobrih 10 milijonov evrov javnih sredstev, ki bodo razpisana s 7. javnim razpisom predvidoma na začetku naslednjega leta. Tudi v prihodnjem programskem obdobju nam ena od prioritet ostaja spodbujanje generacijske prenove.

Več o duševnem zdravju mladih kmetov

Več o ukrepu M6.1 Podpora za zagon dejavnosti za mlade kmete

Prijava na e-novice

Deli z drugimi