Zbiramo primere dobrih praks za evropski natečaj ARIA 2024!


 • Datum objave 04.04.2024

Avtor: Boštjan Banfi

Zbiramo primere dobrih praks za evropski natečaj ARIA 2024!

 • Datum objave 04.04.2024

Mreža za podeželje in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo vas tudi letos vabita k sodelovanju na evropskem natečaju za navdihujoče zgodbe v kmetijstvu in podeželju (ARIA). Glavni temi letošnje izdaje natečaja ARIA sta opolnomočenje mladih in enakost spolov!

Natečaj že šesto leto zapored organizira Evropska komisija v sodelovanju z Evropsko mrežo skupne kmetijske politike (angl. EU CAP Network) in nacionalnimi mrežami za podeželje.

Namen natečaja je poiskati navdihujoče in uspešne projekte, sofinancirane iz skupne kmetijske politike, ki spodbujajo prehransko varnost, okoljsko odpornost in krepijo socialno-ekonomsko strukturo podeželskih območij. Natečaj predstavlja izvrstno priložnost, da nosilci projektov delite svojo zgodbo, znanje in izkušnje z deležniki po Evropi.

Spoznajte tekmovalne kategorije ARIA 2024:

 • Pametno in konkurenčno kmetijstvo

  Projekti, ki jih financira SKP in prispevajo k pametnemu, konkurenčnemu, odpornemu in raznolikemu kmetijskemu sektorju, ki zagotavlja dolgoročno prehransko varnost.

 • Varstvo okolja

  Projekti, financirani iz SKP, ki krepijo varstvo okolja, vključno z biotsko raznovrstnostjo, se spopadajo s podnebnimi spremembami, dokazujejo trajnost in/ali prispevajo k zeleni oživitvi.

 • Družbeno-ekonomska struktura podeželja

  Projekti, financirani iz SKP, ki dokazujejo svoj prispevek h krepitvi gospodarske odpornosti podeželske Evrope, inovativno obravnavajo socialne vidike, dokazujejo trajnostni pristop k spodbujanju prednosti digitalizacije v kmetijstvu in za podeželske skupnosti, prispevajo k vključevanju in odpornosti podeželske družbe ter /ali podpreti podeželske podjetnike in podjetja na inovativen način.

 • Podeželska mladina

  Projekti, ki jih financira SKP in so namenjeni mladim (mlajšim od 40 let), podpirajo razvoj veščin na podeželju, pomagajo pri oživitvi podeželja in razvijajo trajnostna in visokokakovostna delovna mesta na podeželju, dostopna mladim.

Projekti, ki se prebijejo do ožjega izbora bodo lahko prejeli še:

 • Nagrado »Glas ljudstva

  Prejemnik nagrade “Glas ljudstva” bo odločen s spletnim glasovanjem.

 • Nagrado za »Enakost spolov«

  Nagrada ‘Enakost spolov’ bo izpostavila projekte, ki dosegajo enakost spolov. Do nagrade bodo upravičeni vsi projekti v ožjem izboru, ki v svoje aktivnosti aktivno vključujejo ženske. O prejemniku bo odločila strokovna žirija.

Za nadaljnje aktivnosti natečaja spremljajte razdelek #ARIAwards24 na spletnem mestu Evropske mreže skupne kmetijske politike in družbena omrežja Mreže za podeželje.
Zakaj sodelovati?
 • Prepoznavnost: Vsi projekti, ki se prebijejo do ožjega izbora bodo prejeli namensko promocijo na spletni Evropske mreže za SKP in njihovih kanalih družbenih medijev. Projekti, ki ne bodo uvrščeni v ožji izbor, pa bodo objavljeni v razdelku »Dobre prakse« na našem spletni strani Evropske mreže za SKP, prav tako pa bodo promovirani prek njihovih kanalov družbenih medijev. Seveda bomo za promocijo slovenskih projektov, poskrbeli tudi mi!
 • Mreženje: Podelitev nagrad služi kot dinamična platforma za povezovanje z drugimi navdihujočimi projekti. Vendar ta priložnost presega dogodek, saj spodbuja sodelovanje, izmenjavo idej in potencial za prihodnje sinergije in sodelovanje.
 • Priznanje: Priznanje oziroma nagrada ARIA dodaja prestiž vašim dosežkom in vaš projekt predstavlja kot primer razvoja kmetijstva in podeželja.
 • Pozitivni rezultati: S predstavitvijo pozitivnih rezultatov vašega projekta lahko prispevate k rastočemu skladišču znanja in navdiha, ki je vir pozitivnih sprememb na evropskem podeželju.
Kako se prijaviti?

Na elektronski naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si pošljite:

 • Če ste nosilec projekta: Izpolnjeno prijavnico v Word obliki
 • Če želite predlagati morebitnega kandidata za natečaj: naziv in kontakt nosilca projekta, naziv projekta / naložbe in kratek opis.

Pogoj za sodelovanje v natečaju ARIA 2024 je, da je projekt sofinanciran iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 ali iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.

Tudi, če niste nosilec projekta / naložbe, poznate pa nekoga, ki je primeren kandidat, vas vabimo, da nam posredujete predlog!

Več informacij o prijavi in samem natečaju najdete v prijavnici spodaj.

Roki za prijavo:

Rok za oddajo predloga dobre prakse je 1. 6. 2024, rok za oddajo izpolnjenega prijavnega obrazca za poslani predlog pa 20. 6. 2024.

Po tem datumu bo strokovna ocenjevalna komisija Mreže za podeželje med vsemi prijavljenimi izbrala največ 8 kandidatov ter ob soglasju kandidatov, prijavnice poslala Evropski mreži SKP za končno ocenjevanje.

Pogoji za sodelovanje na natečaju:
 • Projekti morajo biti sofinancirani iz Skupne kmetijske politike iz programskega obdobja 2014-2022, in sicer:
  • iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
  • iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) – npr. neposredna plačila, proizvodno vezana podpora, plačilo za mlade kmete, plačilo za območja z naravnimi omejitvami – PONO itd..
 • Projektov, ki so se uvrstile v ožji izbor preteklih RIA in ARIA nagrad, ni mogoče (ponovno) prijaviti.
 • Projekti morajo biti praviloma dokončani oziroma zaključeni. Izjeme so za ukrepe upravljanja zemljišč v okviru letnih/večletnih obveznosti (npr. kmetijsko-okoljske, gozdarske) ali dolgoročne infrastrukturne pobude ali kadar zaključni koraki niso bili dokončani zaradi zamud, povezanih s COVID-19. Za vnose projektov v teku morajo biti ti že dovolj napredni, da lahko dokažejo učinek ali prenosljivost.
 • Projekte lahko na evropski natečaj Evropske mrežo skupne kmetijske politike (angl. EU CAP Network) odda zgolj Mreža za podeželje, ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).
Kako poteka nominacija in izbor finalistov?

Prijave ARIA 2024 se lahko v ocenjevanje Evropski mreži za SKP oddajajo samo preko nacionalne Mreže za podeželje. Evropska mreža skupne kmetijske politike bo ocenila vse prispele prijave in izbrala 24 finalistov, 8 za vsako izmed štirih kategorij, izmed katerih bo strokovna žirija nato izbrala zmagovalce v vsaki posametni kategoriji.

Poleg ocenjevanja strokovne komisije bo na podlagi elektronskega glasovanja izbran tudi najboljši projekt po izboru javnosti (angl. Popular Vote Award). Vsi zmagovalci bodo razglašeni na slovesni prireditvi konec leta 2024.

Prisrčno vas vabimo k sodelovanju!

Za pojasnila in pomoč lahko kontaktirate: mreza-podezelje.mkgp@gov.si in 01/478-9364 (Martina Slapšak), 01/478-9300 (Svit Mal).

Deli z drugimi